Connect with us

Домашни банки

“Поштенска банка„ нов случај на СЈО

Објавено

на

“Поштенска банка„е регистрирана на 04.06.2001 година врз основа на Законот за јавните претпријатија (Сл. Весник на Р.М. број 38/96 и член 122 од Законот за банките (Сл. Весник број 63/2000) и Одлуката на Управниот Одбор на ЈП за поштенски сообраќај Македонска Пошта ц.о. Скопје (8-ма редовна седница одржана на ден 26.02.2001 година) за реорганизирање на Поштенска штедилница ДОО, Скопје во Поштенска Банка АД Скопје. Согласно донесената Одлука и Решението од Народна банка на РМ бр.02-14/-297-2001 година за издавање дозвола, реорганизацијата е регистрирана во Основниот суд Скопје 1 на 04.06.2001 година со трег.бр.2297/2001. Во 2005 година Еуростандард Банка АД Скопје го презема управувачкиот пакет акции во Поштенска Банка АД, Скопје. По преземањето Поштенска Банка АД Скопје комплетно се преструктуираше. Банката воведе нова организациска структура, ја подобри структурата на вработените, ги усоврши процедурите за кредитно одлучување, процедурите за управување со ризиците и го унапреди корпоративното управување.

На 24.01.2014 „Еуростандард банка“ на берзанска аукција го купи државниот удел во „Поштенска банка“ со што станала нејзин целосен сопственик.Се работи за 12.830 акции во „Поштенска Банка“ купени по цена од 20.950 денари за акција. Вкупната вредност на трансакцијата е околу 4,4 милиони евра.„Еуростандард банка“ била единствен учесник на аукцијата бидејќи само таа добила претходна согласност од Народна банка на Република Македонија.

Јавното обвинителство за гонење на кривични дела поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите отвори нова истрага со кодно име „Поштенска банка“. Станува збор за финансиска истрага со главен фокус кон основањето на банката.

Истрагата опфаќа повеќе поврзани настани за сторени кривични дела – Перење пари и други приноси од казниво дело од чл.273 и со истата се опфатени девет лица Коле Смилевски, Томе Главчев, Ратко Димитровски, Викица Поповски, Георги Каратолис, Кирил Јаневски, Зоранчо Митровски, Ристо Милев и Златко Ѓорчев.

Во соопштението  на обвинителството наведуваат дека од извршените кривични дела сторени во временскиот период од 2001 до 2010 година била прибавена имотна корист во износ од околу 5 милиони евра.

Според истрагата на почеток на 2001 година Георгиевски, Ѓорчев и Груевски со цел да ја контролираат „Поштенска банка“, организирале во основањето на Банката, покрај „Македонска пошта“, да учествуваат и правните лица кои тие ги избрале – „Ноел Експорт импорт“ од Гевгелија на Главчев и печатница „Европа 92“ од Кочани на Димитровски и тоа без учество со сопствени стедства.Банката била основана со пари од кредити како основачки влогови, што е спротивно на Законот за банки. Тие потоа кредитите за основање на „Поштенска банка“, ги отплатиле со кредит подигнат од истата „Поштенска банка“ што им го овоможил генералниот директор на банката Коле Смилевски.

Според СЈО, на сопствениците на овие правни лица, на Томе Главчев и Ратко Димитровски им било кажано дека во основањето на Банката нема да учествуваат со сопствени средства, туку со пари кои ќе ги обезбедат од кредити. Планот бил основањето на „Поштенска банка“ да не биде со средства на осомничените, туку со средства од други извори.

Ставено во законска рамка станува збор за индиректно кредитирање на основачките влогови со средства од банката која се основа, што е спротивно на Законот за банки и преставува кривично дело – Злоупотреба на службената положба и овластување.

Дополнително, осомничените Томе Главчев и Ратко Димитровски, искористувајќи ја нивната позиција во „Поштенска банка“, издејствувале осомничениот Коле Смилевски да овозможи одобрување на повеќе кредити на правните лица „Ноел“ и печатница „Европа 92“, како и на друштвата кои што биле директно поврзани со нив.

За да ги прикријат парите од незаконски добиени кредити, како и незаконските акции Главчев и Димитровски подигнале кредит во друга банка заложувајќи ги акциите, кој откако не и бил вратен го активирала обезбедувањето на кредитот и станала акционер во „Поштенска банка“.

Со цел да извлечат уште пари од Банката Смилевски, Главчев и Димитровски направиле обид за докапитализација на Банката преку втора емисија на акции за однапред познати купувачи. Тоа не било одобрено од НБРМ бидејќи управителите на „ГД Тиквеш“  Кавадарци, „ГП Бетон“  Тетово,  „МИК“ Кавадарци, „Венгал“  Скопје, „Езимит Груп“ Штип и  „Жито Скопје“ – се обиделе акциите да ги купат од средствата на истата банка.

И покрај тоа Смилевски ги обештетил управителите на овие компании со по 13 милиони денари иако не претрпеле никаква штета. СЈО невдува дека управителите на компаниите знаеле дека договорите се фиктивни, но дејствувале како членови на група што се занимава со перење на пари.

Тогашните премиер Љупчо Георгиевски, министерот за финансии Никола Груевски и вицепремиерот Марјан Ѓорчев се спасија од кривична одговорност, бидејќи делото злоупотреба на службената положба во меѓувреме застарело.

Домашни банки

ОТП банка не е соодветен купувач на Охридска банка!

Објавено

на

Преземањето на Охридска банка Сосиете Женерал, како и воопшто продажбата на подружниците на Сосиете Женерал во регионот е топ тема во банкарските кругови изминатиот период.

Иако претходно најавивме дека ОТП Банка бара соодветен модел за преземање на Охридска банка, сепак до таква трансакција нема да дојде. Неофицијално се коментира дека високи функционери во оваа унгарска банка биле вмешани во афери со перење на пари, што за НБРМ ги прави неповолен инвеститор за во Македонија. Официјалната причина сепак е дека рејтингот на ОТП група не е соодветен за преземање на подружница која припаѓа на Сосиете Женерал, која е мошне моќна групација.

Претходно, НБРМ обелодени дека дозвола за купување на Охридска банка ќе биде дадена само на купувач кој е на ист или повисок ранг од Сосиете Женарал. 

Дека Сосиете Женерал си заминува од балканот, а Охридска банка си заминува од Македонија е повеќе од јасно. Периодот што следи останува да се види која групација ќе биде официјалниот купувач.

Следува повеќе…

Продолжи со читање

Домашни банки

БАНКИТЕ ГО ПРОМЕНИЈА ИМЕТО НА ДРЖАВАТА, НАСКОРО ДОКУМЕНТИ СО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Објавено

на

Меѓуресорска работна група за извршување на обврските од конечната спогодба за решавање на разликите опишани во резолуциите 817 (1993) и 845 (1993) на Советот за безбедност на Обединетите нации, за престанување на важноста на Привремената спогодба од 1995 година и за воспоставување на стратешко партнерство меѓу страните излезе со соопштение од одржан работен состанок.

На првиот состанок беа донесени следните одлуки во врска со потребните мерки и активности за извршување на обврските на Република Северна Македонија по влегувањето во сила на Конечната спогодба и Уставните амандмани и Уставен закон на 11 јануари 2019, денес на 12 февруари 2019, со индикативни временски рокови за нивна реализација:

 1. Царинската управа да стави налепници на таблите на граничните премини, државната граница на Република Северна Македонија и на двата аеродроми во Република Северна Македонија, во рок од 3 дена;
 2. Секторот за односи со јавност при Владата на Република Северна Македонија во рок од 7 дена да изработи Книга на графички стандарди со која ќе утврди стандарди за визуелен приказ на уставното име Република Северна Македонија во склоп со државниот грб како лого кое го користат државните институции за јавните табли на влезот од сите институции.
 3. Генералниот секретаријат во рок од 7 дена да изготви софтвер кој ќе ги содржи сите институции од државно и локално ниво, како и димензиите на јавните табли. Промената на сите табли, на централно и локално ниво, да се заврши во рок од 4 месеци.
 4. Сите институции да извршат промена на сите дигитални записи (логoа, меморандуми, електронски комуникации, веб страни, медиуми итн.) во рок од 3 дена.
 5. Сите институции треба соодветно да ги изменат меморандумите, печатените материјали, папките, индикаторите, во рок од 2 недели.  
 6. Министерството за надворешни работи, да ги замени таблите во министерството како и печатите и штембилите во министерството во рок од 2 недели, а во дипломатско-конзуларните претставништва во рок од 3 недели.
 7. Министерството за внатрешни работи да започне со издавање на нови регистерски таблички, во рок од 4 месеци. Во меѓувреме, како преодно решение, МВР ќе обезбеди налепници со ознака „NMK” за регистарските таблички на возилата.
 8. Министерството за внатрешни работи да ги преземе потребните мерки и активности за спроведување на решение во преодниот период до создавање технички претпоставки за издавање на нови патни исправи. Издавањето на нови пасоши да започне од крајот на 2019г. Во преодниот период, Министерството за внатрешни работи при излез од или влез во Република Северна Македонија, во постојните и новоиздадените во преодниот период патни исправи ќе биде ставен печат кој ќе појасни дека патните исправи припаѓаат на Република Северна Македонија.
 9. Народната банка, со оглед на комплексноста на постапката, да направи анализа и план на неопходните активности за постепена замена на банкнотите, со оценета временска динамика, во рамките на редовните нови емисии, водејќи сметка за макроекономската стабилност; првите нови банкноти со новото име на Народната банка би можеле да бидат изготвени на почетокот на 2020 г. и потоа, сукцесивно, да бидат целосно заменети најдоцна во рок од 5 години од отворањето на релевантното ЕУ поглавје.
 10. Сообраќајните знаци на меѓународните патни правци во земјата, давајќи предност на ендонимите (во англиска транскрипција) врз егзонимите (на македонски јазик во кирилско писмо) да се променат во рок од 2 месеци.
 11. Во рок од 6 месеци да се направи преглед и ревизија на статусот на спомениците, јавните згради и инфраструктура и доколку се однесува на античката хеленска историја и цивилизација како дел од историското наследство на Грција, да се преземат соодветни корективни мерки и активности.
 12. Во рок од 6 месеци, да се пристапи кон отстранување на симболот истакнат на поранешното национално знаме од целиот јавен простор и јавна употреба. Археолошките артефакти се изземени.

Согласно донесените Одлуки, банките во предвидените рокови ќе бидат обврзани називот од Република Македонија да го променат во Република Северна Македонија.

На англиски јазик, називот ќе гласи Republic of North Macedonia.

Промените ќе се имплементираат во Договори, Анекси, Дописи, веб страните, email комуникацијата и сите други документи каде се јавува името на државата.

Продолжи со читање

Домашни банки

TТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на денарските и девизните депозити на физички лица

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје ги намали каматните стапки на денарските и девизните депозити на физички лица што се должи на намалувањето на каматните стапки на благајничките и државните записи. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange