Connect with us

Осигурување

Полисата за зимско патничко осигурување од Кроациа осигурување неживот

Објавено

на

Незгодите се случуваат непланирано. Некојпат тие се предизвикани од надворешни влијанија, а некогаш од невнимание.

Со полисата за зимско патничко осигурување од големото портфолио на Кроација осигурување/неживот, ќе бидете безгрижни при патување кон Вашата зимска дестинација и ќе можете да уживате во убавините во некој од зимските центри во странство.

При склучување на полисата за патничко осигурување, најчесто скијањето не е покриено со патничкото осигурување. Во тој момент осигуреникот е оставен без асистенција и на свој трошок да ги покрие трошоците од настанатиот несреќен случај.

Со полисата за зимско патничко осигурување, Кроација осигурување/неживот обезбедува осигурување за своите осигуреници со кое ќе бидат безбедни и на ски патеките.

Во случај на незгода се што е потребно е да се јавите во “call” центарот на компанијата, кој ќе биде Ваша асистенција и ќе се потруди да ве упати каде најлесно и најблизу да бидете згрижени, а Кроација осигурување/неживот ќе ги покрие трошоците до 30.000 евра, без обврска за Ваша наплата на лице место.

Јавете се на телефонскиот број 15 510 и дознајте подетално за понудата за Зимско патничко осигурување!

Кроација осигурување/неживот секогаш на страната на своите осигуреници.

Осигурување

Какви поволности нуди доброволното приватно здравствено осигурување на Халк Осигурување?

Објавено

на

Доброволното приватно здравствено осигурување е доброволно и долгорочно осигурување и може да се договори најмалку во траење од една година од денот на почеток на осигурувањето. Доброволното здравствено осигурување не е животно осигурување или дополнително осигурување кон осигурувањето на живот согласно со Законот за супервизија на осигурување. Правата и обврските кои произлегуваат од доброволното приватно здравствено осигурување не можат да се пренесуваат ниту да се наследуваат. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Милионски приливи од камати и дивиденди на сметките во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Пензиското штедење претставува долгорочно штедење кое има за цел зголемување на средствата на идните пензионери. Сава пензиско друштво а.д. Скопје преку активно управување со средствата од пензиските фондови обезбедува раст на вредноста на пензиските заштеди. Приносите остварени од инвестирањето на средствата ќе ги зголемат заштедите и ќе обезбедат посигурна и постабилна иднина за членовите во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје оствари добивка од 8,5 милиони денари во 2019 година

Објавено

на

ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје преку Македонска Берза објави ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.-31.12.2019 година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно