Connect with us

Колумни

Перење на трансакции е новиот, напреден облик на перење пари

Објавено

на

Електронското перење пари, познато како Перење на трансакции, е дигитална еволуција за перење пари и стана еден од најголемите предизвици со кои се соочува режимот против перење пари (АМЛ) денес. Принципот е едноставен: непознат онлајн бизнис користи платежни ингеренции на овластен трговец за обработка на трансакции со кредитни картички за непознати производи и услуги. Перењето на трансакции претставува форма на перење пари што се случува кога плаќањата се за незаконски цели – како фалсификувана стока, дрога, нелиценцирано коцкање – се обработуваат од страна на легитимни трговци во име на друга страна.

Три од најчестите извори на перење на трансакции се:

– компании подружница или школка (се користи за заштита на друга компанија од одговорност или контрола),
– друштва за пренос -Pass-through accounts (се користат кога собираат пари во име на друга организација, а потоа истите се доставуваат до таа организација на друга локација)
– “инка сметка” – Funnel accounts (индивидуална или деловна сметка во една географска област која прима повеќекратни парични депозити, често во износи под прагот на известување за готовина, и од кои средствата се повлекуваат во различна географска област со малку времетраење помеѓу депозитите).

Компании подружница или школка се бизниси кои ги поминуваат првичните тестови за длабинска анализа, но се користат за перење на приноси од криминал или за продажба на илегални производи под маската на легитимен бизнис. Друштвата за пренос (Pass-through accounts) имаат легитимни сметки за плаќање и им дозволуваат на незаконските трети страни да ги користат сметките за обработка на плаќања поврзани со криминални активности. “Инка сметките” се водат од легитимни бизниси кои ги прифаќаат трошоците за кредитни картички од компании без сметки и ги внесуваат овие трошоци како легитимни трансакции во рамките на системот за обработка на плаќањата.

На пример, компјутерски криминалец може многу брзо да постави веб-сајт, да прифати плаќање преку картичка и да ги прикрие своите приходи од нелегални активности со пренасочување на плаќањата преку легитимна трговска сметка, како онлајн продавница за книги.

Освен регулаторните прекршоци, перењето на трансакции ги прекршува политиките за бренд на кредитни картички, ставајќи ги трговците и купувачите во прекршување на барањата на познавање на својот клиент (KYC) и крши бројни регулативи. Ова доведува до потенцијални парични казни, правни дејства и штета на брендот.

Трансакционото перење се случува директно под носот на регулаторите преку експлоатација на онлајн анонимност. Заканата од оваа криминална активност расте како што расте и обемот на Интернет-трговијата. Колку е големото перење на трансакции, навистина?

Одредени истражувања покажуваат дека перењето на трансакции за онлајн продажба на производи и услуги достигнува околу 200 милијарди долари годишно само во САД. Од ова, 6 милијарди долари вклучува недозволена стока.

Зошто eлектронското перење пари/перење на трансакции стана зголемена закана во последниве години?

Во последно време, заканата од перење на трансакции е зголемена поради две основни причини:

– брзо зголемување на механизмите кои помагаат во оваа активност, и
– проверките за откривање на нив не можат да продолжат.

1. Фактори кои помагаат при перење на трансакции:

– Креирање на професионален веб-сајт за продажба на стоки заедно со страната за исходот и профилот на кредитна картичка стана многу лесно овозможувајќи им на криминалците брзо да креираат онлајн пазар. Сите три чекори на перење пари може да се направат дигитално.
– Има значителен пораст кај е-трговците и фалсификаторите за плаќање кои обезбедуваат добар степен на анонимност.
– Постоење на алтернативни начини на плаќање, како што се дигитални паричници, процесори за плаќање и платежни портали, за кои банките немаат многу добро решение за следење, давајќи им на измамниците понови можности за перење пари.

2. Фактори кои не одвраќаат доволно:

– Измамниците сметаат дека е тешко да се перат пари преку традиционални средства со оглед на софистицираните и зрелите системи за следење кои постојат за такви начини на плаќање. Сепак, за кредитни картички, фокусот обично се однесуваше на измами, наспроти перење пари.
– Актуелните прописи се прилагодени главно на линии на бизниси, како што се банкарството, пазарите на капитал и осигурувањето или производите како што се парични депозити и тргување со хартии од вредност. Плаќања и трансакции со кредитни картички кои не се “картички” се слепи точки во светот на перење пари (АМЛ).

Зошто е тешко да се открие трансакцијата?

Иако овој метод на перење пари може да изгледа едноставен, не е лесно да се открие преку традиционални средства поради следните причини:

1. Комплексноста на синџирот на плаќања: Може да има неколку комбинации на платежен циклус, вклучувајќи ја платежната картичка, платежниот портал, процесорот за плаќање и банката каде што плаќањето може да помине преку повеќе портали или процесори за плаќање. Оттука, многу е тешко да се разликуваат легитимни трансакции од нелегитимните

2. Неможност за заштита на веб-страниците: Некои трговци не можат да сфатат дека нивните веб-страници се користат за нелегални трансакции или преку нивните придружни програми или едноставно со користење на нивната веб-страница како сенка

3. Бројни непријавени веб-страници: Прекршувањата на трансакциите можеби се прават преку скриени веб-страници што банката не ги знае и неможат да ги надгледуваат. Традиционалните методи за следење не ги ловат непријавените веб-страници

Како да се спречи електронското перење пари/перењето на трансакции?

Потребен е нов пристап и нови алатки за спречување на електронското перење пари. Клучот за решавање на оваа закана е силната соработка меѓу АМЛ офицерите, органите за спроведување на законот, компаниите за е-трговија, организациите за утврдување на меѓународни стандарди, финтек компаниите и индивидуалните корисници. Мора да постои високо фокусиран пристап кој е аналитички, практичен и технички. Преку примена на соодветна технологија, користејќи ефективен внатрешен мониторинг и спроведување на најдобрите практики, проблемот со дигиталното перење пари – исто како традиционалната аналогна верзија може да биде поразен.

Христијан Блажовски – Овластено лице за спречување перење пари и финансирање тероризам

Колумни

Криминалците ја користат кризата Covid-19 за финансиски криминали

Објавено

на

Пандемијата COVID-19 доведе до невидени глобални предизвици, човечко страдање и економско нарушување. Огромен број на канцелариски работници на глобално ниво може да работат од дома, вклучително и до 90% од банкарските и осигурителните работници. Повеќето од овие вработени се најавуваат на системите на нивните фирми од далечина, присуствуваат на состаноци користејќи ја технологијата, и имаат пристап до податоци кои што не се јавни преку Интернет – понекогаш преку домашни компјутери и приватни уреди. Бидејќи клиентите на повеќето финансиски институции, исто така, остануваат дома, вршењето финансиски трансакции преку Интернет станува не само погодност, туку и неопходност. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

“Кешот” останува крал за перење пари

Објавено

на

Речиси сите криминални активности даваат профит, честопати во готовина. Затоа криминалците бараат начини истите да се перат преку најразлични начини. Ова се спроведува од страна на транснационални групи на организиран криминал, без оглед на нивното етничко потекло или географската локација. Активностите за перење пари се толку раширени од релативно едноставна причина: Организираниот криминал е деловна активност која работи за финансиска корист. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

НЕДЕЛА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЈА: Дигитална трансформација – прашање на избор или фундаментална деловна стратегија

Објавено

на

Последната деценија докажа дека дигиталната трансформација е неопходност за едни, комерцијално привлечна за други – но во секој случај предизвикувачка за сите. Имајќи го ова во предвид, што мислите, што ја прави транзицијата полесна за некои компании од останатите? (more…)

Продолжи со читање

Популарно