Connect with us

Интервјуа

Очекувања на Стопанска банка а.д. Битола за случувањата во банкарскиот сектор во 2020 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2020 година, се обраќаме до банките во Република Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на Стопанска банка а.д. Битола.

Банкарство: Дали можете да направите кратка ретроспектива на изминатата 2019 година. Дали таа беше успешна за Вас и за Вашата институција и кои поуки ги извлековте од 2019 година?

Стопанска банка а.д. Битола: Како и секоја претходна така и изминатата 2019 година беше година исполнета со низа предизвици со кои Банката успешно се справуваше како што тоа и го прави повеќе од 70 години колку што функционира на банкарскиот пазар. Она што е карактеристично за 2019 година е што постигнавме значителен раст на вкупниот биланс, односно го зголемивме депозитниот потенцијал што претставува една голема потврда за довербата на населението и компаниите во Банката.

Водејќи политика на претпазливо кредитирање со фокус на домаќинства и микро клиенти, постигнавме солиден раст кај кредитите на население. Обезбедувавме и финансиска поддршка на квалитетни инвестициски проекти на бизнис заедницата, а ги финансиравме и нивните потреби за трајни обртни средства со што дадовме соодветен придонес кон придвижување на економијата и генерирање на економски раст. Сето ова ни овозможи и остварување на позитивен финансиски резултат како основа за зајкнување на капиталот и долгорочна финансиска стабилност.

Свесни за позитивниот ефект од препознавање на потребите на клиентите и креирање на производи прилагодени на профилот на модерниот клиент, напорите ги насочивме кон поголема дигитализација на процесите заради подобро и побрзо опслужување на
клиентите. Понудата на иновативни производи во услови на ограничени алтернативи за вложување на слободните парични средства на домаќинствата ни овозможија да бидиме први на пазарот со инвестицискиот депозит наменет за физички лица кој наиде на одличен интерес кај јавноста.

Исто така, преку двојниот cash-back со Master Card картичките им овозможивме на клиентите да ги финансираат нивните тековни трошоци истовремено остварувајќи солиден поврат на средствата од реализираните трансакции.

Банкарство: Какви се Вашите очекувања, кои ќе бидат новите трендови во банкарскиот сектор во 2020 година во нашата земја и во регионот?

Стопанска банка а.д. Битола: Дигитализацијата и понатаму очекуваме дека ќе биде водечки тренд во банкарскиот сектор. Во услови на силна конкуренција дигитализацијата се покажува како одлична алатка за намалување на трошоците од една страна и привлекување клиенти од друга страна. Со оглед на нивото на технолошки развој на финансикиот сектор во напредните економии, постои голем простор за понатамоштен постепен продор на нови технологии и во домашниот банкарски систем.

Од аспект на макроекономски перформанси очекуваме понатамошно забрзување на економијата поддржано од кредитната активност на банките. Такви сигнали праќа и монетарната политика преку последното намалување на каматната стапка на благајничките записи како репер за движењето на основната каматна стапка во втората половина од годинава. Ваквото намалување ќе предизвика надолен притисок врз каматните стапки, а доаѓа во услови кога банкарскиот сектор во континуитет покажува вишок ликвидност чие ослобоување преку кредитирање на корпоративниот сектор и домаќинствата би претставувало дополнителен стимул за економската активност.

Во тој поглед согласно проекциите на НБРСМ се очекува раст на кредитната активност на среден рок од околу 8%, тренд што Стопанска банка а.д. Битола е подготвена да го следи преку понуда на квалитетни производи и услуги по конкурентни услови прилагодени на потребите на клиентите.

Банкарство: Што можеме да очекуваме од Стопанска банка а.д. Битола во 2020 година?

Стопанска банка а.д. Битола: Стопанска банка а.д. Битола ќе продолжи со своите плански активности кои предвидуваат зголемување на бројот на клиенти, раст на кредитирањето и депозитниот потенцијал, а со тоа зајакнување на пазарната позиција и остварување позитивни финансиски резултати на долг рок.

Во фокусот секако остануваат нашите постоечки и потенцијални клиенти за кои максимално ќе се трудиме да им понудиме врвни производи и услуги кои ќе им ги олеснат секојдневните финансиски активности од аспект на едноставност, достапност и брзина. Ова ќе го постигнеме преку унапредување на процесите, подобрување на функционалноста на постоечките системски решенија и воведување на нови.

Поврзувањето со субјектите во економијата преку дигитални платформи што ќе води кон win-win ефект од меѓусебното вмрежување останува една од водечките цели во работењето на Банката која во ера на модерно банкарство е клучен фактор за креирање на дополнителна вредност како за клиентите, така и за самата Банка.

Интервјуа

Нора Алити: Неопходни се информации за инвеститорите и понудената заштита

Објавено

на

Секогаш на страната на корисниците, ја подигнуваме конкуренцијата во банкарскиот и финансискиот сектор. Во кампањата иницирана од Банкарство.мк се вклучува Нора Алити претседател на Комисија за хартии од вредност. Алити ја препознава улогата на навременото и квалитетно информирање на инвеститорите, за можностите кои ги нуди пазарот на капитал и нивната заштита. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Тони Трајанов: Неопходни се компаративни анализи и информации за сите финансиски институции

Објавено

на

Секогаш на страната на корисниците, ја подигнуваме конкуренцијата во банкарскиот сектор. Во кампањата иницирана од Банкарство.мк се вклучува и Тони Трајанов директор на Македонско кредитно биро со цел зголемување на достапните податоци и поттикнување на конкуренцијата.

Според Трајанов од голема важност е сите информации за банкарскиот сектор и финансиите да бидат претставени на едно место за подобра информираност на клиентите за да можат да носат подобри одлуки.

“За ажурно и благовремено вршење на активностите, неопходно е да се располага со актуелните информации за своите соработници. Со задоволство истакнуваме дека Банкарство.мк е вистинското место каде истовремено може да се добијат информации за сите финансиски институции, нивните понуди, промени, компаративни споредби и слично”, вели Тони Трајанов  директор на Македонско кредитно биро.

Финансиско информирање достапно за секој, за подобри услуги за клиентите. Заедно до поефикасни и покомпетитивни банкарски институции.

Продолжи со читање

Интервјуа

Маја Стевкова Штериева: Здраво ривалство на банките води кон крајната цел – Се позадоволни клиенти

Објавено

на

Со една специјализирана платформа посветена на банкарските и финансиските услуги се придонесува кон подобрување на работата на банките и финансиските институции, оценува Маја Стевкова Штериева, претседател на Македонска банкарска асоцијација. (more…)

Продолжи со читање

Популарно