Connect with us

Интервјуа

Очекувања на менаџментот на КАПИТАЛ БАНКА АД СКОПЈЕ за случувањата во банкарскиот сектор во 2021 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2021 година, се обраќаме до банките во Република С.Македонија со цел објавување на очекувањата на водечките банкари во нашата земја од аспект на предизвиците со кои ќе се соочат Банките во периодот што следи.

За таа цел во целост ги пренесуваме ставовите и очекувањата на Цветан Петринин – Претседател на УО на Капитал Банка АД Скопје.

Банкарство: Дали може да направите кратка ретроспектива на изминатата 2020 година. Кои работи ја одбележаа годината, дали истата беше успешна за Вас и Вашата институција и кои поуки ги извлековте од изминатата 2020 година?

Цветан Петринин: Годината која измина ќе остане запаметена како година во која човештвото се соочи со една од најголемите здравствени кризи предизвикана од корона пандемијата, како и со екомонската криза која е неминовна при ваков вид на здравствена ситуација. Како и глобалната еконимија , така и македонското стопанство беше директно погодено од негативните последици предизвикани од институционалните мерки превземени со цел намалување на ширењето на пандемијата, карантинските мерки, промената во начинот на функционирање на стопанските субјекти , како и промена на на навиките на населението. Секако како резултат на економските мерки превземени од Владата и Централната Банка се изврши ублажување на падот на економската активност.

Банкарскиот систем како поимун систем во економскиот организам ја одигра улогата на стожер во процесот на ублажување на последиците од корона кризата кај стопанските субјекти кои беа погодени од истата. Благодарение на соодветното ниво на ликвидност и висока стапка на адекватност, Капитал Банка овозможи висока респонзивност на барањата и потребите на населението и компаниите, преку овозможување на своите клиенти користење на пакет мерки за олеснување на отплатата на кредитните обврски со цел ублажување на последиците од кризата, кои од своја страна допринесоа за синхронизирање на можностите и потребите на клиентите со неопходните финансиски процеси на Банката што во ниеден момент да не ја намали или загрози стабилноста на Банката.

Работењето во услови на вонредна состојба, неминовно наложува промена во вообичаените конвенционални начини на извршување на банкарските трансакции и активности, при што Капитал Банка изврши широка примена на веќе поставените современи дигитални начини на виртуелното работење, размена на податоци, состаноци и опслужување на клиенти, како основен предуслов за успешно понатамошно опслужување на клиентите, а со тоа и остварување на своите поставени цели.

Капитал Банка во годината која измина постигна остварување на позитивен финансиски резултат, кој споредено во претходната година бележи значајно подобрување, стабилен раст на активата и зголемување на вредноста на капиталот. Воспоставената пракса на прудентно однесување, доброто корпоративно управување следено со надзор воспоставен од страна менаџментот и кадровскиот потенцијал допринесоа нефункционалното портфолио во изминатата година да бележи тренд на континуирано намалување, како и висока резервираност на истото.

Како неминовна поука од изминатата 2020 се наметнува дека успешноста во надминување на вонредните состојби не зависи од тежината и комплексноста на ситуацијата, туку од капацитетот за прилагодување и надминување на истата.

Банкарство: Какви се Вашите очекувања, кои ќе бидат новите трендови во банкарскиот сектор во 2021 година во нашата земја?

Цветан Петринин: Годината која следи ќе ја наметне потребата за финансиско закрепнување на економските субјекти и подржување на стабилизацијата на економската активност. Банкарскиот систем кој во 2021 влегува како стабилен систем во справувањето со негативните последици од корона кризата се очекува да даде особен придонес кон заздравување на македонската економија.

Од друга страна пак, дигитализацијата е новата реалност и воедно новиот начин на опслужување на клиентите. Делумно принудени од ситуацијата која преовладуваше во текот на 2020, употребата на електронскиот начин на вршење на трансакции ја доби својата заслужена предност пред традиционалиот начин на извршување на трансакциите со физичко присуство во експозитурите на Банката, при што се обезбедуваат квалитетни услуги на побрз и поевтин начин. Банкарскиот сектор е со континуиран тренд на модернизација и усовршување на производите и услугите што ги нуди како резултат на сè пософистицираните барања на клиентите.

Банкарство: Што можеме да очекуваме од Капитал Банка АД Скопје во 2021 година?

Цветан Петринин: Водени од исполнувањето на нашата мисија за градење на доверба, сигурност и посветеност кон клиентите, со понуда на финансиски услуги со највисок квалитет, а со цел исполнување на интересите на банката и деловните партнери, Капитал Банка ќе продолжи со поддршка пред се во процесот на закрепнување на клиентите од негативните последици од корона кризата. Партнерскиот однос со нашите клиенти, однос кој се темели на взамена корист и долгогодишна соработка, очекуваме да резултира со позитивни ефекти на обете страни.

Во годината која е пред нас, предвидена е надградба на постоечкиот начин на on-line процесирање на банкарски услуги, кои досега се имплеменирани без физичко присуство на клиентите во делот на кредитирањето и депозитното работење. Исто така, во тек се развивање на нови дигитални пристапи за опслужување на правни лица од областа на кредитирање и факторинг. Паралелно со развојот на новите дигитални услуги, предвиден е и континуираниот развој и надградба на сигурносните заштитни системи на дигиталните трансакции, со цел обезбедување на сигурен, безбеден и ефикасен начин на извршување на трансакциите од страна на клиентите.

Во текот на 2021 година, Банката ќе продолжи со интензивирање на работата со население преку воведување на продукти кои ќе бидат нови и единствени на пазарот, со цел зголемување на пазарното учество, како во однос на кредити на физички лица, така и во однос на депозити на физички лица. Банката и понатаму ќе биде насочена кон подржување на сегментот на микро, мали и средни претпријатија, како најдинамичен сегмент со висока апсорпциона моќ, преку финансиска поддршка на нивното работење.

Интервјуа

ИНТЕРВЈУ Фатмир Бесими: Корона-кризата завршува дури и според песимистичкото сценарио

Објавено

на

Согласно основното сценарио очекуваме раст на економијата од 4,1% за годинава. Секако, постојат и ризици. Тие главно се поврзани со здравствената криза, односно пролонгирањето на пандемијата од коронавирусот. Тоа би резултирало со ограничувачки мерки, реперкусии врз глобалните синџири на снабдување и надворешната побарувачка, влошени очекувања на деловните субјекти и домаќинствата, намален прилив на инвестиции и парични дознаки од странство. Во услови на материјализација на ризиците поврзани со меѓународното окружување, односно преполовување на растот на надворешната побарувачка, закрепнувањето на домашната економија ќе биде значајно забавено, но сепак годината би ја завршиле со позитивна стапка на економски раст. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Бајрами: Народната Банка е професионална институција, зад сите одлуки стои цел тим

Објавено

на

Народната банка во наредниот период ќе продолжи со олабавената монетарна политика, преку одржување соодветно, високо ниво на девизни резерви и задржување на стабилниот девизен курс на денарот. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Очекувања на НАРОДНА БАНКА за случувањата во банкарскиот сектор во 2021 година

Објавено

на

На почетокот на тековната 2021 година, се обративме до банките во Република С. Македонија со цел објавување на нивните очекувања од аспект на предизвиците за банките во периодот што следи. (more…)

Продолжи со читањеПопуларно