Connect with us

Осигурување

Официјално: ЕУРОСИГ АД Скопје стана ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје

Објавено

на

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за извршена промена на назив врз основа на претходно добиено решение од АСО за издавање согласност за промена на назаивот.

Новиот назив на Друштвото гласи Акционерски Друштво за осигурување ГРАВЕ НЕЖИВОТ Скопје застапувано од Генералниот директор и Претседател на Управен одбор, Марко Микиќ со адреса на: ул. Пиринска бр.23 влез 1, кат 5, 1000 Скопје.

На 03.10.2019 година цо Централен регистар се упишани 5.859 обични акции. Вредноста на една акција изнесува 1.000 евра во денарска противвредност. Основната главнина на Друштвото изнесува 5.859.000 евра во денарска противвредност.

На 03.10.2019 година разрешени се досегашните членови на Надзорниот одбор и избрани се нови.

Новите членови на Надзорниот одбор се:

  • Отмар Едерер – Претседател на Надзорен одбор
  • Христоф Цетел – Член на Надзорен одбор
  • Зоран Лучиќ – Член на Надзорен одбор

Сите останати податоци на Друштвото остануваат непроменети.

Осигурување

Сава пензиско друштво а.д. Скопје со известување за членовите со бенефициран стаж

Објавено

на

Сава пензиско друштво а.д. Скопје ги известува своите членови дека согласно закон членовите на задолжителните пензиски фондови кои навршиле стаж со кој се остварува намалување на старосната граница за пензионирање за најмалку една година согласно член 118 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, почнувајќи од 1 јули 2020 година имаат право да изберат дали ќе го продолжат членството во задолжителен пензиски фонд, најдоцна до 30 септември 2020 година. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Сава пензиски фонд и Сава пензија плус примија приливи од камати и дивиденди од компании како Henkel AG & CO KGAA; Basf SE; Rоyal Dutch Shell PLC-A SHS, Bank Of America Corp.

Објавено

на

Средствата на членови на пензиските фондови се инвестираат во најразлични финансиски инструменти дома и во странство се со цел остварување на соодветен принос кој се распределува пропорционално на сметките на сите членови. Токму затоа од Сава пензиско друштво редовно ги информираат членовите на пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус за пристигнатите приливи по основ на дивиденди и камати. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Домаќинско осигурување од Халк Осигурување со 25% попуст за вработени во здравствени установи и МВР

Објавено

на

Во услови на пандемија со вирусот Ковид-19, кога целиот товар паѓа врз здравствените работници, но и на вработените во МВР, Халк Осигурување одлучи да им се заблагодари на хероите од првите борбени редови, кои се грижат за нашето здравје и безбедност, обезбедувајќи 25 проценти попуст на полиса за домаќинско осигурување за сите вработени во здравствени установи и МВР! (more…)

Продолжи со читање

Популарно