Connect with us

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА оствари позитивен финансиски резултат во износ од 18,3 милиони денари во првиот квартал

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуренс Груп во периодот од Јануари до Март 2020 година оствари позитивен финансиски резултат во износ од 18,3 милиони денари. Во истиот период 2019 година финансискиот резултат изнесува 29,9 милиони денари.

Намалувањето на резултатот се должи поголемото зголемување на расходите во 2020 во однос на 2019 година, за разлика од приходите. Додека приходите бележат зголемување за 3% трошоците бележат зголемување од 11%. Најголемо учество во зголемуањето на трошоците бележи вредносното усогласување на побарувањата по основ на премија главно поради новонастанатата ситуација од пандемијата. Кај останатите приходи и расходи нема значајни отстапувања во споредба со предходната година.

Со оглед на фактот дека Агенцијата за супервизија на Осигурување донесе подзаконски акти со кој ке се ублажи влијанието на пандемијата предизвикана од Covid-19, компанијата очекува истите да имаат ефект и врз намалување на влијанието на пандемијата на зацртаните планирани цели за 2020 година.

 

Преземањето на оваа содржина не е дозволена без согласност од Редакцијата на Банкарство.мк

Осигурување

Милионски приливи од камати и дивиденди на сметките во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Пензиското штедење претставува долгорочно штедење кое има за цел зголемување на средствата на идните пензионери. Сава пензиско друштво а.д. Скопје преку активно управување со средствата од пензиските фондови обезбедува раст на вредноста на пензиските заштеди. Приносите остварени од инвестирањето на средствата ќе ги зголемат заштедите и ќе обезбедат посигурна и постабилна иднина за членовите во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје оствари добивка од 8,5 милиони денари во 2019 година

Објавено

на

ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје преку Македонска Берза објави ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.-31.12.2019 година. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје оствари добивка од 49,1 милиони денари во 2019 година

Објавено

на

ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје преку Македонска Берза објави ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.-31.12.2019 година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно