Connect with us

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп оствари позитивен финансиски резултат во 2018 година

Објавено

на

Осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА, Скопје – Виена Иншуренс Груп во текот на 2018 година дејствуваше во согласност со исполнувањето на целите од деловната политика и на стратегиските цели.

И покрај тешкотиите со кои се соочуваше во 2018 година, осигурителниот сектор во Република Македонија забележа позитивен развоен тренд, кој може да се идентификува преку растот на бруто-полисираната премија (БПП) и на бројот на издадени полиси преку различни канали за продажба на осигурувањето.

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп во извештајниот период во осигурување оствари позитивен финансиски
резултат. Категориите на приходи и расходи признати до степенот на завршеност на денот на билансот во годината на известување детално се дадени подолу.

Приходот од заработена премија во осигурувањето неживот изнесува 586,5 милиони денари, што е повисоко во однос на заработената премија во осигурувањето во 2017 година за 10.6%. Вкупната полисирана премија во износ од 910,6 милиони денари во однос на 2017 година е зголемена за 6,6%. Таа е коригирана со преносна премија од 2017 година како приходна ставка и со преносна премија за 2018 година како расходна ставка.

Дополнително, бруто-приходот од премија се намалува и за делот на премија предадена
во реосигурување.

Заработената премија по осигурување, приходите од вложувања, приходите од други работи во осигурување ги чинат вкупните приходи на Акционерското друштво во износ од 858 милиони денари. Вкупните приходи за 2018 година, споредено со 2017 година, бележат зголемување од 4,6%.

Вкупните расходи бележат зголемување од 6,7% или во износ од 47,5 милиони денари. Надоместоците за штети во износ од 216,6 милиони денари и трошоците за спроведување на осигурување во износ од 407,5 милиони денари изнесуваат околу 82% од вкупните расходи.Трошоците за штети бележат зголемување од 10% во однос на 2017 година. Трошоци од вложувања во износ од 24,3 милиони денари и другите осигурителнотехнички трошоци се составен дел на вкупните расходи од работењето во износ од 760,7 милиони денари.

Како резултат на вака утврдените приходи и расходи, Друштвото оствари позитивен финансиски резултат од 97,3 милиони денари пред оданочување.

Заклучно со 31.12.2018 година, Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп планираниот обем на приходи по основ на премија ги оствари со 98% .

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Виена Иншуранс Груп наредната 2019 година планира позитивниот тренд на остварување поголем обем на приходи од премија и поголема добивка.

Осигурување

Tриглав Осигурување АД Скопје оствари добивка од 31 милион денари во 2018 година

Објавено

на

Tриглав Осигурување АД, Скопјево деловната 2018 година оствари нето добивка од работењето во износ од 31.477 илјади денари. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Раст на осигурителниот пазар, претставен нов концепт на сеопфатно осигурување

Објавено

на

Советот на експерти на Агенцијата за супервизија на осигурувањето денеска соопшти дека за осигурителниот пазар минатата година била најуспешна во изминатата декада. Раст има во сите видови осигурување – над 10 проценти раст на продадени полиси и остварена премија од продажба на полиси. Раст е забележан и кај исплатата на штети. Тоа денеска го соопшти претседателот на Советот, Климе Попоски, одговорајќи на новинарски прашања на регионалната актуарска конференција што се одржува во Скопје посветена на концептот на сеопфатно осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Доделена награда и признание на Еуролинк осигурување за развој и придонес на претприемништвото во Средна и Југоисточна Европа

Објавено

на

Меѓународен економски форум “ Перспективи”, Меѓународен клуб на лауреати “Создавачи за векови” ,Мрежа на млади претприемачи 4Е – Економија, Енергија, Екологија, Европа 2050” и Меѓународниот комитет за доделување награда и признание од Република Хрватска, “Создавачи за векови”, на Еуролинк осигурување му додели “Награда и признание за придонес во развојот на претприемништвото во Средна и Југоисточна Европа во 2018 година”. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange