Connect with us

Останато

Одржана 9та седница на Комисијата за хартии од вредност

Објавено

на

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на 9-тата седница со која претседаваше Претседателот на КХВ М-р Нора Алити даде согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Тарифникот за висина на надоместоците на “Македонска берза” АД Скопје. Со овие корекции се овозможува континуираните државни обврзници да котираат на берза,  што ќе значи нов квалитет на македонскиот пазар на хартии од вредност и ќе биде од корист за сите учесници на пазарот и  за издавачот.

Анализите покажуваат дека досега, како главна пречка за котација на континуираните државни обврзници бил износот на надоместокот или низ бројки, за 180-те активни емисии кои во моментов ги има издадено државата, вкупниот надоместок би изнесувал над 8 милиони денари. Заради тоа, со овие измени и дополнувања на Тарифникот на Берза, се овозможува еднократниот и годишниот надоместок за котација на сите останати државни обврзници, освен на државните обврзници за  денационализација да се утврдува во договор со Министерството за финансии или било кој друг издавач на државни обврзници. Со ова се дава флексибилност и се стимулира котирањето на континуираните државни обврзници.

Исто така, за  развој на секундарниот пазар се намалува и надоместокот за тргување со долгорочните должнички хартии од вредност, освен обврзниците за денационализација и тоа од 0,075 % на 0,025 % од вредноста на остварениот промет.

На седницата што се одржа на 7 септември, 2018 година, КХВ одлучи до Министерството за финансии на РМ да достави Иницијатива за измена на Законот за персоналниот данок на доход со која предлага да се продолжи рокот на примена на ослободувањето од одданочување на капиталната добивка остварена со продажба на хартии од вредност и тоа најмалку до 31 декември 2021 година или пак до денот на пристапувањето на Република Македонија во ЕУ. Целта на иницијативата е да се овозможи натамошно раздвижување на пазарот на хартии од вредност, зголемен промет и ликвидност, а  сето тоа  во насока на унапредување, развој и промоција  на пазарот на капитал.

Исто така, усвоена е  Програма за изведување на практична настава во Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија за 2018 година со која КХВ им дава можност на учениците и на студентите дополнително да учат и да стекнуваат нови знаења и  искуства од областа на пазарот на хартии од вредност, со што ќе станат  конкурентни при нивното идно вработување. Практичната настава ги опфаќа сите активности што Комисијата ги спроведува како регулатор на пазарот на хартии од вредност, а предвидено е и запознавање со другите учесници на пазарот како берза, депозитар, брокерска куќа, друштво за управување со инвестициски фондови. Практичната настава за студентите ќе трае најмалку еден месец.

Останато

Студентите и младите инженери ќе го подобруваат образованието

Објавено

на

Бордот на Европски студенти на технологија (БЕСТ) Скопје и Асоцијацијата на здруженија на инженери – Инженерска институција на Македонија потпишаа Меморандум за соработка. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Во Русија има се повеќе милијардери

Објавено

на

Во Русија во 2018 година бројот на милијардери е зголемен за пет од лани и сега има 74 според годишниот извештај на банката Кредит Суис. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Комисијата за хартии од вредност во работна посета на Комисијата за хартии од вредност на Словенија

Објавено

на

Претставници на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија заедно со Комисионерката Лиле Делиџакова на 11 октомври, 2018 година беа во работна посета на Агенцијата за пазар на хартии од вредност на  Република Словенија во Љубљана.

Директорот на Агенцијата за пазар на хартии од вредност Г-дин Милош Час  имаше воведно обраќање во кое ги отслика пазарните движења и состојби во Словенија и изрази подготвеност со сите ресурси да и помогне и да ја поддржи  Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија при нејзиниот информатичко-технолошки  развој и унапредување на капацитетите.

Потоа, беа реализирани неколку работни сесии со Стручните лица кои го изработиле нивниот Информатички систем за известување и обработка на податоци, преку кој овластените учесници на пазарот ги доставуваат своите финансиски и нефинансиски известувања, кои потоа на соодветен начин и во специфичен формат се обработуваат за потребите на регулаторот.

Овој  систем  содржи компонента за размена на информации и податоци поврзани со трговски трансакции кои се случуваат на пазарите на капитал на сите држави членки на ЕСМА.

Ваквата работна посета која  претставува уште еден  чекор за зајакнување на односите меѓу двете институции  беше договорена уште при првата средба на Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија М-р Нора Алити  со нејзинот словенечки колега  Г-дин Милош Час која што  се реализираше  на 27 јуни, 2018 година во Љубљана.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange