Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Анализи

Одржана Седмата седница на Комитетот за финансиска стабилност

Објавено

на

Денес, во просториите на Народната банка се одржа редовната, седма седница на Комитетот за финансиската стабилност. Комитетот го сочинуваат гувернерката на Народната банка, Ангеловска-Бежоска, и заменик-министерката за финансии, Елези, како и десет високи претставници од двете институции. На седницата на Комитетот се разгледаа прашања коишто се од значење за финансиската стабилност на земјата.

Врз основа на последниот Извештај за финансиската стабилност во Република Северна Македонија во 2018 година, којшто беше усвоен од страна на Советот на НБРСМ на 25 јули 2019 година, се заклучи дека финансиската стабилност се задржа во 2018 година, при истовремено продлабочување на нивото на финансиско посредување. Финансиските институции функционираа во релативно поволен домашен амбиент, а ризиците од меѓународното окружување имаа ограничено влијание.

Беа разгледани основните движења на сегментите од финансискиот систем во 2018 година, при што посебен акцент беше ставен на ризиците на кои се изложени финансиските институции при своето работење, но и при меѓусебните односи и активности. Притоа, се заклучи дека меѓусекторската поврзаност на одделните институционални сегменти на финансискиот систем и можноста за прелевање на ризиците од еден во друг сегмент се на ниско ниво.

Во банкарскиот систем, како клучен сегмент од финансискиот сектор, се подобрија показателите за изложеноста на ризици, а стрес-тестовите упатуваат на добар капацитет за апсорбирање на потенцијалните шокови. Поволните движења на кредитниот и депозитниот пазар продолжија и се засилија во услови на претпазливо управување со ризиците и подобрување на профилот на ризик на банките. Исто така, банкарскиот сектор во еврозоната, каде што се лоцирани поголемиот број од странските матични субјекти на нашите  банки, е стабилен, соодветно капитализиран и отпорен на шокови.

Во текот на седницата на Комитетот посебен акцент беше ставен на активностите на останатите финансиски институции, при што беше заклучено дека тие имаат прилично мал обем на активности и не претставуваат извор на поголеми потенцијални ризици за севкупната финансиска стабилност во земјата. Поединечното учество на секој од овие институционални сегменти не е повисоко од 1% од вкупната актива на финансискиот систем, а нивното заедничко учество во вкупните средства на финансискиот систем изнесува само 2,2%. Сепак беше укажано на високиот, двоцифрен раст на активностите на финансиските друштва, друштвата за лизинг, инвестициските фондови и брокерските друштва во 2018 година. Во овој контекст, на седницата на Комитетот, беше нагласено дека е неопходно повнимателно да се следат нивните активности, особено брзиот раст на активностите на финансиските друштва.

Во 2018 година, супервизијата и регулативата на финансискиот и особено на банкарскиот систем беа предмет на детална контрола, спроведена од ММФ и Светската банка, во рамките на т.н. мисија ФСАП, којашто позитивно ги оцени домашните супервизорски и регулаторни стандарди во однос на меѓународно прифатливите стандарди во овој домен. Оваа мисија изнесе и неколку корисни препораки за начинот на унапредување на макропрудентната рамка во земјата и за следење на системските ризици. Се разгледаа и препораките дадени за унапредување на активностите за заштитата на потрошувачите, како и препораките за воспоставување на рамката за решавање на банките, којашто ќе овозможи унапредување на постојната рамка и ќе биде во целост во согласност со соодветните европски директиви. На седницата на Комитетот беа разгледани овие наоди и препораки на мисијата ФСАП, а воедно се разговараше и за чекорите и динамиката за нивното спроведување.

Анализи

Finance Think: Зголемувањето на минималната плата и пензиите може да има негативни последици

Објавено

на

По спроведената мисија со цел консултации за подготовка на Членот IV, Меѓународниот Монетарен Фонд ги оцени економските реформи во Северна Македонија со солиден потенцијал за справување со долгорочните предизвици. И покрај релативно позитивната оценка на економскиот раст, потезите во социјалната, даночната и пензиската сфера, заклучоците укажуваат на неколку економски и социјални политики, кои подолго време се дискутираат во македонската експертска јавност. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Предлог-буџет за 2020 вреден 3,9 милијарди – Дали е одржлив и на што најмногу ќе се троши догодина?

Објавено

на

Со Предлог буџетот за 2020 година растат социјалните трансфери, а ќе се одвојат повеќе пари за образование и здраство, ќе се зголемат платите на вработените во овие сектори, ќе се зголемат пензиите за 700 денари и ќе се плаќаат субвенции на бизнисмени за придонеси кои ќе ги зголемат платите од 600 до 6.000 денари. Според драфт верзијата на документот предвидено е и намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,3% од БДП или 17.385 милиони денари во апсолутен износ. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Македонецот сака 565 евра просечна плата и вработување според знаења и вештини

Објавено

на

Порталот Vrabotuvanje.com.mk за време на првиот регионален онлајн саем за вработување во Македонија (Виртуелни денови за вработување 2019) спроведе истражување со цел да се откријат сличностите и разликите во условите за работа во Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина и Македонија. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange