Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Централна Кооперативна Банка

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на неопределено време во Дирекцијата за информатички технологии и тоа за следниве работни места:

1. Стручен соработник – администратор на оперативни системи

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот (можна е повремена сменска работа)

Неделно работно време: понеделник – петок

За ова работно место главните задачи и одговорности воглавно се однесуваат на:

 • инсталирање, конфигурација и одржување на оперативни системи и системски продукти;
 • имплементација, организација, оптимизација на перформанси и справување со системски  проблеми, оперативни системи и системските продукти;
 • следење, безбедносен надзор и усогласување на работата на компјутерските системи и предлагање на промени и подобрувања;
 • превземање на мерки за обезбедување на достапност на системските сервиси (service uptime), работи на отстранување  на проблемите и замена на делови;
 • врши надоградба на системот и софтверските пакети со нови верзии или тековните со отстранети недостатоци;
 • планирање и старателство на употребата на носителите на податоци;
 • изработка на безбедносни копии и обновување;
 • изработка на анализи и следење на работата на системските сервиси и информатичките системи;
 • координирање, следење и надзор на работните процеси на групата за хардвер и системски софвер;
 • конфигурирање и администрирање на антивирус и антиспам филтри;
 • извршување на однапред временски дефинирани задачи за оддржување на системитe;
 • изработка на упатства, прирачници, процедури и стандарди;

Избраниот кандидат треба да поседува:

 • мотивираност за проучување, совладување и примена на нови методологии, техники и технологии;
 • самоиницијативност и тимска работа во динамично окружување;
 • солидни комуникациски способности;
 • позитивен приод кон работата;
 • висок степен на прецизност;
 • поседување на високо образование од областа на информатичките технологии, како и  претходно работно искуство од оваа област ќе се смета за предност.

Минималната нето плата предвидена за ова работно место изнесува 37.000 денари, со тоа што може да се договори и повисок износ во зависност од искуството и квалификациите на кандидатот.

 

2. Соработник за корисничка и техничка поддршка

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот (можна е повремена сменска работа)

Неделно работно време: понеделник – петок

За ова работно место главните задачи и одговорности воглавно се однесуваат на:

 • помош на корисниците при работата со компјутерска опрема, решавање на рекламации на корисниците,
 • решавање на технички проблеми на корисници на електронско банкарство, комуникација и техничка подршка на клиенти кои го користат севисот и по потреба интервенција на лице место;
 • дистрибуирање, инсталирање и поставување на програмска опрема на персонални компјутери и сервери;
 • одржување на регистарот на машинска, програмска и комуникациска опрема;
 • водење на архива на магнетни носачи на податоци;
 • следење, дистрибуирање и надзор на влезно излезните податоци и подготовка и пренос на датотеки;
 • контролирање и дистрибуирање на компјутерски резултати од обработки;
 • спроведување и проверка на безбедносното копирање на информациските системи;
 • подршка при инсталација и одржување на сертификати и клучеви;
 • решавање на рекламации на корисниците;
 • разрешување или процесирање на барања од helpdesk апликација како и останати барања од вработените поврзани со конкретното работно место;
 • средување на работната документација;
 • учество во изготвување на политики, правилници, одлуки и упатства за работата на организационата единица.

Избраниот кандидат треба да поседува:

 • мотивираност за проучување, совладување и примена на нови методологии, техники и технологии   
 • самоиницијативност и тимска работа во динамично окружување;
 • одлични комуникациски способности;
 • позитивен приод кон работата;
 • висок степен на прецизност;
 • поседување на високо образование од областа на информатичките технологии, како и  претходно работно искуство од оваа област ќе се смета за предност.

Минималната нето плата предвидена за ова работно место изнесува 18.000 денари, со тоа што може да се договори и повисок износ во зависност од искуството и квалификациите на кандидатот.

Банката нуди одлични услови за работа и можност за стручно усовршување како и напредок и развој во кариерата. Доколку сакате да станете дел од нашиот успешен тим, пополнете ја апликацијата на нашата интернет страница www.ccbank.mk во делот вработување и пракса или испратете CV и пропратно писмо на hr@ccbank.mk во кое задолжително треба да наведете за кое работно место аплицирате.

Огласот ќе биде активен заклучно со 12.01.2018 година.

Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување. Само кандидатите со уредни и навремени апликации, а кои одговараат на условите наведени во огласот, ќе бидат поканети на интервју кое претставува дел од процесот на селекција на кандидати за вработување во Банката.

Рокот за избор на кандидати е од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавени кандидати.

 

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање


Популарно

Банки

Оглас за вработување во Централна Кооперативна Банка

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Стручен соработник за администрирање на мрежи и сигурност во Дирекцијата за информатички технологии на неопределено време.

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Неделно работно време: понеделник – петок

 

За ова работно место главните задачи и одговорности воглавно се однесуваат на:

– Дизајн, инсталација и надгледување на мрежна инфраструктура

– Мониторирање на мрежна инфраструктура и мрежен сообраќај

– Конфигурирање на телекомуникациски уреди (router, switch, firewall, ips)

– Конфигурирање и администрирање на антивирус и антиспам филтри

– Конфигурирање и администрирање на пасивна мрежна инфраструктура

– Администрирање и извршување на регуларни резервни копии

– Изготвување на детална техничка документација, мрежни дијаграми, мрежна инфраструктура и слична документација

– Следење на сигурност на мрежна инфраструктура и превенција од неовластен пристап

 

 Избраниот кандидат треба да поседува:

– Мотивираност за проучување, совладување и примена на нови методологии, техники и технологии   

– Самоиницијативност и тимска работа во динамично окружување;

– Одлични комуникациски способности;

– Позитивен приод кон работата;

– Висок степен на прецизност;

– Претходно работно искуство со мрежни инфраструктури ќе се смета за предност. 

 

Банката нуди одлични услови за работа и можност за стручно усовршување како и напредок и развој во кариерата. Доколку сакате да станете дел од нашиот успешен тим, пополнете ја апликацијата на нашата интернет страница www.ccbank.mk во делот вработување и пракса или испратете CV и пропратно писмо на hr@ccbank.mk

Огласот ќе биде активен заклучно со 27.08.2017 година.

Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување.  Само кандидатите со уредни и навремени апликации, а кои одговараат на условите наведени во огласот, ќе бидат поканети на интервју кое претставува дел од процесот на селекција на кандидати за вработување во Банката.

Рокот за избор на кандидати е од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Централна Кооперативна Банка

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за проценка на имот.

Работниот однос е на определено време од 6 (шест) месеци со можност за продолжување на истиот на неопределено време.

 

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Неделно работно време: понеделник – петок

 

За ова работно место предвидена е основна нето плата од 15.000 до 20.000 денари, а главните задачи и одговорности воглавно се однесуваат на учество во изготвување на нови процени на имот, правење на репроцени на имот и ревизија на процени на имот согласно потребите на Банката.

 

Кандидатите треба да располагаат со следниве квалификации и познавања:

 

– Најмалку високо образование стекнато на Градежен факултет – отсек градежништво или Архитектонски факултет;

– Солидно познавање на англиски јазик;

– Одлично познавање и работа со компјутери;

– Возачка дозвола „Б“ – категирија (искусен возач)

 

Избраниот кандидат треба да поседува:

 

– Самоиницијативност и тимска работа во динамично окружување;

– Солидни комуникациски способности;

– Позитивен приод кон работата;

– Висок степен на прецизност.

 

Банката нуди одлични услови за работа и можност за стручно усовршување како и напредок и развој во кариерата. Доколку сакате да станете дел од успешениот тим на банката, пополнете ја апликацијата на интернет страницата www.ccbank.mk во делот вработување и пракса или испратете CV и пропратно писмо на hr@ccbank.mk.

 

Огласот ќе биде активен заклучно со 23.06.2017 година.

 

Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување.  Само кандидатите со уредни и навремени апликации, а кои одговараат на условите наведени во огласот, ќе бидат поканети на тестирање, односно интервју кое претставува дел од процесот на селекција на кандидати за вработување во Банката.

Рокот за избор на кандидати е од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Централна Кооперативна Банка

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Филијала Битола.

Работниот однос е на определено време од 6 (шест) месеци со можност за продолжување на истиот на неопределено време.

 

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Неделно работно време: понеделник – петок

 

За ова работно место предвидена е основна почетна нето плата од 15.000 денари како и можност за високи дополнителни бонуси и награди во согласност со вложениот ангажман и остварените резултати.

 

Кандидатите треба да располагаат со следниве квалификации и познавања:

 

– Најмалку високо образование од областа на економските науки;

– Солидно познавање на англиски јазик;

– Одлично познавање на MS Office пакетот и работа со компјутери.

 

Избраниот кандидат треба да поседува:

 

– Самоиницијативност и тимска работа во динамично окружување;

– Одлични комуникациски способности;

– Позитивен приод кон работата;

– Висок степен на прецизност.

 

Банката нуди одлични услови за работа и можност за стручно усовршување како и напредок и развој во кариерата. Доколку сакате да станете дел од нашиот успешен тим, пополнете ја апликацијата на нашата интернет страница www.ccbank.mk во делот вработување и пракса или испратете CV и пропратно писмо на hr@ccbank.mk.

 

Огласот ќе биде активен заклучно со 11.06.2017 година.

 

Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување. Само кандидатите со уредни и навремени апликации, а кои одговараат на условите наведени во огласот, ќе бидат поканети на тестирање, односно интервју кое претставува дел од процесот на селекција на кандидати за вработување во Банката.

Рокот за избор на кандидати е од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавени кандидати.

 

 

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Централна Кооперативна Банка

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје објавува оглас за вработување на квалитетни и високо мотивирани лица заинтересирани за работа на определено време од 6 месеци со можност за продолжување на работниот однос на неопределно време за работно место Соработник за банкарски услуги на правни лица (2 лица).

Работното место воглавно ги содржи следниве активности:

 

– тековна анализа на пазарот и конкуренцијата;

– извршување на теренски промотивни и продажни активности;

– координација и подршка на продажната мрежа во промотивни и продажни активности;

– контрола на активности на продажната мрежа врзано за продажби и промоции;

– исполнување на поставени месечни и квартални цели поврзани со продажба на производите на банката наменети за правни лица;

– анализа на примени барања за кредити и сл.

 

 

Кандидатите треба да располагаат со следниве квалификации:

 

– Најмалку високо образование од областа на економските науки;

– Минимум 2 години релевантно работно искуство од областа на продажба на банкарски производи и кредитна и финансиска анализа.

 

 

Избраниот кандидат треба да поседува:

 

– Развиени односи со деловни клиенти;

– Самоиницијативност и тимска работа во динамично окружување;

– Самомотивираност и способност за самостојно работење;

– Флексибилен и креативен приод кон луѓето и проблемите;

– Добри аналитички способности и искуство во анализи на финансиски извештаи;

– Висок степен на прецизност;

– Креативност и способност за паралелно извршување на повеќе активности;

– Добри комуникациски и продажни вештини;

– Способност за работа со утврдени временски рокови и однапред дефинирани таргети;

– Можност и афинитети за работа на терен;

– Солидно познавање на англиски јазик;

– Одлично познавање на MS Office пакетот и работа со компјутери;

– Возачка дозвола „Б“ – категорија.

 

 

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Неделно работно време: понеделник – петок

 

Банката нуди солидна почетна плата и можност за дополнителни бонуси и награди во согласност со вложениот ангажман и остварените резултати.

 

Доколку сакате да станете дел од успешниот тим на ЦКБ, Вашите кратки биографии заедно со мотивационо писмо испратете ги во електронска форма на e-mail: hr@ccbank.mk  со назнака „за оглас“.  Вашата апликација задолжително треба да го содржи работното место за кое аплицирате.

 

Огласот ќе биде активен заклучно со 28.04.2017 година.

 

Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување.  Само кандидатите со уредни и навремени апликации ќе бидат повикани на интервјуа кои ќе се одржат во просториите на Централна кооперативна банка АД Скопје, Ул. 1732 бр.2 1000 Скопје Р. Македонија

 

Рокот за избор на кандидати е од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавени кандидати.

 

 

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во Централна Кооперативна Банка

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на квалитетни и високо мотивирани лица заинтересирани за работа на работно место Соработник за платен промет во Служба за платен промет во земјата:

Работниот однос е на определено време од 6 (шест) месеци со можност за продолжување на истиот на неопределено време.

 

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Неделно работно време: понеделник – петок

 

Работното место воглавно ги опфаќа следниве работни задачи:

– прием и обработка на налози за плаќање вклучувајќи и масовни операции за исплата на плата поднесени од учесниците во платниот промет, како и прием, евиденцијата и решавањето на рекламациите од извршениот платен промет;

– комуникација со платните системи во РМ (КИБС, МИПС), подготвување, праќање и примање на пратки;

– подготовка на дневни и месечни извештаи и прегледи за извршениот платен промет и нивно доставување до НБРМ и органите на Банката.

 

Кандидатите треба да располагаат со следниве квалификации и познавања:

– најмалку 2 години работно искуство од областа на банкарството;

– VII/1 степен – универзитетско образование, факултет за економски науки;

– Познавање на англиски јазик;

– Одлично познавање на работа со компјутери.

 

Избраниот кандидат треба да поседува:

– Добри аналитички способности;

– Способност за работа со утврдени временски рокови;

– Способност за работа под притисок

 

За ова работно место предвидена е основна почетна нето плата од 25.000 денари. Банката нуди одлични услови за работа и можност за стручно усовршување како и напредок и развој во кариерата. Доколку сакате да станете дел од нашиот успешен тим, пополнете ја апликацијата на нашата интернет страница www.ccbank.mk во делот вработување и пракса или испратете CV и пропратно писмо на hr@ccbank.mk.

 

Огласот ќе биде активен заклучно со 28.02.2017 година.

 

Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување.  Само кандидатите со уредни и навремени апликации, а кои одговараат на условите наведени во огласот, ќе бидат поканети на тестирање, односно интервју кое претставува дел од процесот на селекција на кандидати за вработување во Банката.

 

Рокот за избор на кандидати е од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно