Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на Соработник за картично работење – Скопје.

Работниот однос е на неопределено време.

Дневно работно време: од 08:00 до 16:00 часот

Неделно работно време: понеделник – петок

Работното место воглавно ги опфаќа следниве работни активности:

∙       обработка на барања за издавање на картички и продажни места;

∙       подготовка на персонализирани картички;

∙       опслужување на корисници на картички;

∙       опслужување на експозитурите/филијалите за картичното работење;

∙       следење на работењето на банкоматите и продажните места;

∙       подготвување фајлови и размена на истите со процесинг центарот;

∙       комуникација со процесинг центарот;

∙       комуникација со меѓународни платежни институции MasterCard и Visa;

∙       следење на законска регулатива и регулатива на платежни институции;

∙       активно учество во проекти;

∙       информирање на својот претпоставен за сите активности и за други значајни проблеми од областа на работењето на организационата единица;

∙       поставување и одржување на позитивни работни врски со внатрешни и надворешни субјекти, за постигнување на целите на Банката;

∙       изготвување редовни извештаи за своето работење до Раководителот на Службата, Управниот одбор и другите органи и одбори во динамика, форма, содржина и други податоци согласно законската и подзаконска регулатива, актите на Банката, одлуките на органите на Банката и задачите поставени од Раководителот на Службата, а во врска со сите работни процеси, работи и работни задачи во надлежноста на Службата.

Кандидатите треба да располагаат со следниве квалификации и познавања:

–          VII/1 степен – универзитетско образование

–          Одлично познавање на англискиот јазик;

–          Одлична примена на компјутерските програми за обработка на текст, табели, електронска пошта и интернет.

–          Најмалку 3 години релевантно работно искуство од областа на картичното работење

Избраниот кандидат треба да ги поседува следниве компетенции и вештини:

–          Да умее да постави и одржува позитивни работни врски и односи со внатрешни и надворешни субјекти, за постигнување на поставените цели;

–          Ефективна комуникација;

–          Тимска работа;

–          Прецизност;

–          Лојалност и одговорност.

За ова работно места е предвидена основна нето плата од 30.000 до 40.000 денари во зависност од квалификациите и искуството на кандидатот.

Банката нуди одлични услови за работа и можност за стручно усовршување како и напредок и развој во кариерата. Доколку сакате да станете дел од успешниот тим на ЦКБ, испратете CV и пропратно писмо на hr@ccbank.mk. Вашата апликација задолжително треба да го содржи работното место за кое аплицирате.

Огласот ќе биде активен заклучно со 31.08.2019 година.

Ненавремените и некомплетни апликации нема да бидат предмет на разгледување.  Само кандидатите со уредни и навремени апликации, а кои одговараат на условите наведени во огласот, ќе бидат поканети на тестирање, односно интервју кое претставува дел од процесот на селекција на кандидати за вработување во Банката.

Рокот за избор на кандидати е од 45 до 120 дена по истекот на рокот за пријавување во зависност од бројот на пријавени кандидати.

Банки

Оглас за вработување во ПроКредит Банка

Објавено

на

The ProCredit Group is made up of socially responsible banks in developing countries and transition economies. ProCredit positions itself as the “Hausbank” for small and medium entreprises (SMEs) and for private inpiduals wishing to save and conduct their banking business on a fair and transparent basis. In this way the group strives to promote the segments of the population that contribute most to economic and social development. At a consolidated level the group is supervised by the German federal banking supervision authorities (BaFin and Bundesbank). The ProCredit group aims to combine high development impact with commercial success for its shareholders.

(more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Халкбанк АД Скопје

Објавено

на

Халкбанк АД Скопје е брзорастечка банка составена од тим од млади, амбициозни и мотивирани вработени. Во согласност со  стратегијата, Банката е секогаш отворена за нови, едуцирани, трудољубиви, високо мотивирани и талентирани кандидати за вработување. Истовремено, на членовите на тимот, Банката им нуди одлични работни услови, конкурентни примања и бенефиции, како и континуиран кариерен и професионален развој, кои што ја рефлектираат улогата на Халкбанк АД Скопје како водечка финансиска институција во локалниот финансиско-банкарски сектор. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Охридска банка АД Скопје

Објавено

на

Придружете се кон успешниот тим на професионалци, посветен кон издигнување на Охридска банка во референтна банка во односите со клиентите. (more…)

Продолжи со читање

Популарно