Connect with us

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на:

Референт во бек офис во Сектор за деловно работење во
Дирекција Мрежа на експозитури

Потребни квaлификации:

 • Високо стручно образование;
 • Познавање на англиски јазик;
 • Напредни вештини за користење на – Microsoft Office;
 • Организациски и комуникациски вештини;
 • Способност за работа под притисок и во брзи рокови;
 • Подготвеност за преземање на одговорност и иницијатива;
 • Висока мотивираност за остварување на зададените цели и за стекнување на нови знаења.

Одговорности и задачи:

 • Се грижи за стручно, навремено и квалитетно извршување на поставените работни задачи;
 • Редовно го надгледува тековното работење на експозитурите, успешното пласирање на производите и услугите преку продажната мрежа;
 • Се грижи за остварување на високо ниво на теренски посети и промоции од страна на продажната мрежа;
 • На дневно ниво го следи перформансот на експозитурите во продажбата и остварувањето на буџетските цели;
 • Учествува во изготвување на  процедури, упатства, и инструкции за работата на организационата единица;
 • Изготвува извештаи и презентации за своето работење и работењето на експозитурите до Раководителот на Секторот, а во врска со сите работни процеси, работи и работни задачи во Секторот;
 • Дава подршка на вработените во експозитурите во извршување на секојдневните работни задачи;
 • Се грижи за изнаоѓање решенија на проблемите во работењето на експозитурите и секторот, во спротивно е должен да ги информира претпоставените;
 • Помага во расчистувањето на рекламации, поплаки и други барања во експозитурите;
 • Помага во исправката на податоци настанати од оперативни грешки во мрежата на експозитури.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат наведените услови, потребно е да испратат кратка биографија на македонски јазик на: jobs@unibank.com.mk, или на адреса: Максим Горки бр. 6, 1000 Скопје, најдоцна до 07.08.2022 година.

Се согласувам Банката да може да ги собира, обработува и чува моите лични податоци за потребите на процесот на регрутација за цело време додека трае истиот, а по завршувањето на истиот податоците може да се чуваат во базата на податоци на Банката за регрутациски потреби согласно законсите прописи.

Согласноста може да ја повлечете во секое време со доставување на барање за истото на следниот линк: zlp@unibank.com.mk

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје е дел од Групацијата на Erste & Steiermärkische Sparkasse, со околу 200 години групациско искуство и повеќе од 120.000 клиенти во земјата. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска Банка АД – Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје е дел од Групацијата на Erste & Steiermärkische Sparkasse, со околу 200 години групациско искуство и повеќе од 120.000 клиенти во земјата. (more…)

Продолжи со читање

Популарно