Connect with us

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција:

Референт за денарски и девизни средства и ликвидност /Дилер во Дирекција Трежри

Потребни квалификации:

 • Високо стручно образование;
 • Најмалку 2 години релевантно работно искуство на иста или слична позиција;
 • Да поседува ACI Dealing Certificate;
 • Одлично познавање (вербално и писмено) на англиски јазик, како и напредно користење на MS Office.
 • Одлични способности за тимска работа;
 • Способност за самостојно планирање, организирање и навремено исполнување на задачите;

Одговорност и задачи:

 • Познавање на законските прописи кои ја регулираат дејноста;
 • Изготвување на извештаи, анализи и проекции за потребите за следење на движењето на актива и пасива;
 • Обезбедување на средства пд финансиски институции, анализи и следење на истите;
 • Изготвување на извештаи, анализи и прпекции за движењето на законските и интерните
 • ликвидности показатели;
 • Следење на состојбите на денарската и девизните сметки на Банката и содветната алокација на истите;
 • Следење на отворените девизни позиции по валути и склучување на девизни трансакции со цел исполнување на интерните и законските лимити;
 • Следење на меѓувалутните односи и информациите на домашниот и меѓународниот девизен пазар и пазарот на пари;
 • Тргување на девизен пазар, пазарот на пари и пазарот на капитал согласно доделените задачи, а во рамки на интерните и законските лимити и процедури;
 • Рабпта со инвестициско злато;
 • Извршува други активности кои по својата природа спаѓаат во делокругот на работното место.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат наведените услови, потребно е да испратат кратка биографија на македонски јазик со фотографија и мотивационо писмо на емаил: jobs@unibank.com.mk, најдоцна до 31.10.2021 година.

Се согласувам Банката да може да ги собира, обработува и чува моите лични податоци за потребите на процесот на регрутација, а по завршувањето на истиот податоците може да се чуваат во базата на податоци на Банката за регрутациски потреби согласно законсите прописи.

Согласноста може да ја повлечете во секое време со доставување на барање за истото на следниот линк: zlp@unibank.com.mk

Банки

Огласи за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.С.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка АД Скопје во рамки на својата стратешка определба го зајакнува својот тим на успешни професионалци во Секторот за развој на понуда и маркетинг и ви нуди можност за работа во динамична средина, стекнување на нови знаења и искуства како и можности за постигнување на дополнителни резултати. Отворената работна позиција е во сегментот продажба на банкарските продукти и услуги на Банката, ефикасно управување и збогатување на клиентската/партнерска мрежа на Банката преку детектирање на нови канали на продажба. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Доколку сте мотивирани и сакате својата кариера да ја изградите во Шпаркасе Банка АД Скопје, аплицирајте за вработување на отворената работна позиција и придружете се на успешниот тим на професионалци. (more…)

Продолжи со читање


Популарно