Connect with us

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција:

Референт за денарски и девизни средства и ликвидност /Дилер во Дирекција Трежри

Потребни квалификации:

 • Високо стручно образование;
 • Најмалку 2 години релевантно работно искуство на иста или слична позиција;
 • Да поседува ACI Dealing Certificate;
 • Одлично познавање (вербално и писмено) на англиски јазик, како и напредно користење на MS Office.
 • Одлични способности за тимска работа;
 • Способност за самостојно планирање, организирање и навремено исполнување на задачите;

Одговорност и задачи:

 • Познавање на законските прописи кои ја регулираат дејноста;
 • Изготвување на извештаи, анализи и проекции за потребите за следење на движењето на актива и пасива;
 • Обезбедување на средства пд финансиски институции, анализи и следење на истите;
 • Изготвување на извештаи, анализи и прпекции за движењето на законските и интерните
 • ликвидности показатели;
 • Следење на состојбите на денарската и девизните сметки на Банката и содветната алокација на истите;
 • Следење на отворените девизни позиции по валути и склучување на девизни трансакции со цел исполнување на интерните и законските лимити;
 • Следење на меѓувалутните односи и информациите на домашниот и меѓународниот девизен пазар и пазарот на пари;
 • Тргување на девизен пазар, пазарот на пари и пазарот на капитал согласно доделените задачи, а во рамки на интерните и законските лимити и процедури;
 • Рабпта со инвестициско злато;
 • Извршува други активности кои по својата природа спаѓаат во делокругот на работното место.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат наведените услови, потребно е да испратат кратка биографија на македонски јазик со фотографија и мотивационо писмо на емаил: jobs@unibank.com.mk, најдоцна до 31.10.2021 година.

Се согласувам Банката да може да ги собира, обработува и чува моите лични податоци за потребите на процесот на регрутација, а по завршувањето на истиот податоците може да се чуваат во базата на податоци на Банката за регрутациски потреби согласно законсите прописи.

Согласноста може да ја повлечете во секое време со доставување на барање за истото на следниот линк: zlp@unibank.com.mk

Банки

Оглас за вработување во Халкбанк АД Скопје

Објавено

на

Халкбанк АД Скопје е еден од најсилните брендови на македонскиот финансиски пазар. Преку ефикасно нудење на сите банкарски услуги, создава вредност за своите клиенти, акционери и вработени. Водени од сопствената визија за водечка банка во регионот, својот широк асортиман на производи банката го нуди насекаде во земјата преку широката мрежа на филијали. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица заинтересирани за работно место Дипломиран Правник – Соработник за правни работи во Дирекцијата за правни работи во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска банка АД – Скопје е Банка со најдолга традиција на македонскиот пазар. Основана е како прва банка во државата во 1944 година која ги постави темелите за банкарското работење и сѐ уште претставува лидер во развојот и во спроведувањето на најсовремените финансиски производи и услуги за населението и за правните лица што работат во Северна Македонија, остварувајќи притоа одлични резултати благодарение на високото ниво на професионалност и усвоените европски принципи на работа. (more…)

Продолжи со читање


Популарно