Connect with us

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје објавува ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на следното работно место – Референт на благајна во експозитура Кочани (1 извршител со договор на определено време, со можност за продолжување)

Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата):

 Работно искуство во банка или финансиска институција најмалку 2 години;

 Минимум средно стручно образование;

 Познавање на англиски јазик и компјутери;

 Комуникациски и аналитични вештини;

 Иницијативност;

 Самостојност;

 Индивидуална и тимска работа;

 Идентификација и решавање на проблеми;

 Интензивна концентрација;

 Лојалност;

 Висок личен интегритет и одговорен пристап кон работата.

 

Краток опис на работно место :

 Благајничко работење и работење во платниот промет согласно упатствата и законската регулатива;

 Безготовински платен промет во земјата и во странство;

 Готовински уплати и исплати;

 Брз трансфер на пари;

 Менувачки работи;

 Трезорско работење;

 Отварање, сервисирање и затварање на трансакциски сметки;

 Продажба и сервисирање на депозитни производи на Банката;

 Продажба и сервисирање дебитни и кредитни картички,

 Трајни налози;

 Продажба на сервисот Електронско банкараство.

 

Работно време:

40-часовно неделно работно време распоредено во рамки на работното време на Експозитурата (од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот и во сабота од 09:00 до 13:00 часот).

 

Загарантирана почетна нето-плата:

22.000 денари

 

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV) и мотивациско писмо најдоцна до 20.8.2017 година, со назнака: „Апликација за благајник во експозитура Кочани“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. „Народен фронт“ бр.19а, 1000 Скопје или на електронската адреса: kariera@ttk.com.mk.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање


Популарно

Банки

Оглас за вработување во ТТК Банка

Објавено

на

ТТК Банка АД Скопје објавува ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ на ИТ консултант (3 извршители).

Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата):

 Високо стручно образование, од областа на информатичките технологии;

 Без или со работно искуство во ИТ областа;

 Работа со релациони бази на податоци MSSQL Server;

 Познавање на C# за развој на десктоп и web апликации на NET платформа;

 Познавање на HTML5, JavaScript, JQuery, CSS3, AngularJS, Java;

 Познавање на англиски јазик;

 Аналитичност;

 Концентрација;

 Самостојност;

 Иницијативност;

 Тимска работа;

 Комуникациски вештини;

 Идентификација на проблеми.

 

Опис на работно место и одговорности:

 Обезбедува непречено функционирање на целокупниот банкарски софтвер и навремено имплементирање на сите нови функционалности кои го следат деловниот развој и промените во согласност со законски регулативи;

 Пријавува апликативни безбедносни инциденти до ОСИС на Банката;

 Изработува надградба на системот со креирање апликативни решенија од сите области од банкарското работење и ги вклопува во единствениот интегриран информационен систем на Банката;

 Изработува скалабилни и лесноодржливи апликативни решенија и интегрирани интернет-сервиси за онлајн-самоуслужно банкарство;

 Води грижа за брз и сигурен пристап, интегритет и доверливост на податоците;

 Врши усогласување на потребите и барањата од различни организациони делови со цел изработка на универзални и компатибилни решенија;

 Изработува проект план за реализација на барањата;

 Изработува проектен план за интерни проекти и самостојно ги реализира и ги имплементира;

 Изработува план за екстерни проекти и учествува во подготовката и имплементацијата на истите заедно со добавувачите на софтверот;

 Самостојно ги изработува сите нови барања за извештаи пристигнати од сите делови во Банката;

 Се грижи и мониторира за правилно отворање, затворање и сведување на книговодствен датум по налог на служби од одделот за платни системи, а по потреба ги разрешува проблематичните ситуации за сложување на ликвидноста на крај на ден;

 Изработува техничка документација и прави измена и дополнување на корисничките упатства за изработените апликативни решенија во соработка со соодветните стручни лица од Банката, како и организира обука за крајните корисници;

 Врши континуирана едукација и примена на нови информатички технологии;

 Обезбедува второ ниво на поддршка на Help Desk, на корисниците за тековни барања (дневна процедури и обработки);

 Други работни задачи на барање на непосредниот раководител.

 

Работно време:

40-часовно неделно работно време 

 

Загарантирана почетна нето-плата:

Минимална: 25.000 денари

Максимална: ќе биде предмет на договор во зависност од искуството на кандидатите.

 

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV) и мотивационо писмо најдоцна до 23.7.2017 година, со

назнака:„Апликација за ИТ консултант“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. „Народен Фронт“ 19а, 1000 Скопје или на електронската адреса: kariera@ttk.com.mk.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг ќе бидат контактирани.

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Банки

Оглас за вработување во ТТК банка

Објавено

на

ТТК Банка А.Д. Скопје објавува оглас за вработување на Директор на Филијала Штип.

Потребни квалификации и способности (услови што се бараат за вршење на работата)

Високо стручно образование, предност Економски факултет

Работно искуство од најмалку 3 години во областа на банкарството

Познавање на процесите во банката, познавање на законска регулатива 

Висок личен интегритет и одговорност кон работата

Организациски способности

Комуникациски и аналитички вештини

Стручност и познавање на деловните пракси во областа на банкарското работење

Лидерски способности (координација на тимот, мониторинг и оценка на остварените резултати)

Менаџерски способности (следење, мотивација и професионален развој на персоналот, поставување приоритети и нивна ефикасна контрола и реализација)

Раководни способности (Планирање, исполнување на поставените цели, идентификација и решавање на проблеми, организација на работењето) 

Идентификација на проблеми и утврдување на приоритети

Способност за извршување на комплексни задачи со почитување на зададени временски рокови

Самостојност во донесување одлуки

Лојалност 

Познавање на англиски јазик и работа со компјутер 

 

Опис на работно место и одговорности:

Обезбедување и контрола на технички услови за работа на филијалите и експозитурите Координирање и организирање на работата во филијалите и експозитурите;

Планирање, организирање и превземање на активности во филијалите и експозитурите поврзани со продажба на производи и услуги на клиенти 

Разгледување предлози за одобрување на кредитните барања и одобрување на кредитни производи 

Разгледување предлози за реструктуирање на кредитни производи 

Следење, контрола, организирање на наплата на кредитна изложеност и провизии кон физички лица, мали и средни претпријатија;

Следење, планирање и организирање на активности за зголемување на депозитната база;

Навремено информирање на вработените во филијалите и експозитурите и запознавање со сите новини во работењето на Банката; 

Активности поврзани со редовна евалуација и професионално надоградување на вработените;

Креирање предлози за вреднување на резултатите на вработените 

Координирање и организирање на вработените во филијалите и експозитурите

Следење, контрола, известување за трошоците на филијалите и експозитурите 

Изработка на интерни и извештаи 

Водење на регистир за Менувачко работење и брз трансфер на пари

Комуникација со проблематични клиенти и нивно решавање

Активности на двојна контрола во дел од продажбата и сервисирањето на производите и услугите на клиенти на Банката

Извршување други активности по налог на непосреден претпоставен; 

 

Работно време:

40 часовно неделно работно време распоредено во рамки на работното време на Филијалата (од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот и во сабота од 09:00 до 13:00 часот). 

 

Загарантирана почетна нето плата: 35.000 денари 

 

Останати информации:

Рокот во кој ќе биде извршен изборот ќе биде 45, 90 или 120 дена, по истекот на рокот за пријавување, а во зависност од бројот на пријавените кандидати.

 

Заинтересираните кандидати кои ги исполнуваат горенаведените услови потребно е да испратат кратка биографија (CV) и мотивациско писмо најдоцна до 19.3.2017 година, со назнака: „Апликација за Директор на филијала Штип“ на следната адреса: ТТК Банка АД Скопје, ул. Народен Фронт бр.19а, 1000 Скопје или на електронската адреса: kariera@ttk.com.mk.

 

 

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат контактирани.

 

Огласот е активен до: 19.03.2017

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на две лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Популарно