Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска Банка АД – Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција:

Кредитен референт 
во Сектор за изготвување кредитни предлози
(3 работни позиции)

Кредитниот референт е одговорен за навремено и квалитетно изготвување, поднесување и презентирање на кредитни предлози за постојни и нови компании до соодветните Кредитни одбори на банката, континуирано следење на кредитната способност, исполнување на договорните услови, а по потреба и директна комуникација со компаниите од сопственото кредитно портфолио. Навремено реагирање и известување до претпоставените и до соодветниот советник за корпоративно банкарство надлежен за директна комуникација со клиентите, во случај на идентификување негативни сигнали кај компаниите, што би можело да го зголемат кредитиот ризик за банката, редовно следење на наплатата на достасаните побарувања од компаниите од своето портфолио, во соработка со советникот за корпоративно банкарство од Секторот за корпоративно банкарство и други активности поврзани со одржување на квалитетот и квантитетот на кредитното портфолио.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

 • Високо образование (студии по Економија или друга сродна област);
 • Предходно работно искуство во областа на изготвување на кредитни предлози ќе се смета за предност;
 • Одлично познавање на англиски јазик (пишан и говорен);
 • Задоволително владеење на Microsoft Office пакет;
 • Генерални познавања на Финансиски извештаи на компаниите (Биланс на успех и Биланс на состојба).

Лични карактеристики:

 • Одговорна, креативна и комуникативна личност;
 • Подготвеност за работа под притисок и извршување на повеќе задачи во кратки временски рокови;
 • Желба и капацитет за брзо учење;
 • Прецизност и eлоквентност со рационален и едноставен пристап кон работите;
 • Висок личен интегритет и професионален однос кон работата.

Зошто да ја изберете Стопанска банка АД – Скопје:

 • Конкурентна плата;
 • Приватно здравствено осигурување;
 • Можност за брзо постигнување високо ниво на усовршеност во областа на кредитна анализа

Стопанска банка АД – Скопје е најстарата банка во земјата и лидер во банкарскиот сектор, која придонесува во одржување на стабилен банкарски ситем години наназад. Банката е дел од НБГ Групацијата од 2000-та година и благодарение на професионалноста на вработените и усвоените европски принципи на работа со години е најпрофитабилна и најуспешна банка во земјата.

Работното време е 8 часа дневно или 40 часа неделно, со почеток од 08.00ч – 09.00ч до 16.00ч – 17.00ч

Заинтересираните кандидати потребно е да ја пополнат online апликација на веб страницата на Банката или своето CV (кратка биографија) на англиски и македонски јазик да го испратат најдоцна до 12.10.2022 година, на e-mail: human.resources@stb.com.mk, со назнака дека аплицирате за “Оглас – Кредитен референт“.

Лица за контакт, Даниела Радевска и Дијана Милошовска Стојчевска на 02/3295-277.

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје е дел од Групацијата на Erste & Steiermärkische Sparkasse, со околу 200 години групациско искуство и повеќе од 120.000 клиенти во земјата. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје е дел од Групацијата на Erste & Steiermärkische Sparkasse, со околу 200 години групациско искуство и повеќе од 120.000 клиенти во земјата. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, има потреба од вработување на едно лице на работно место Соработник за клиентска услуга во Експозитура Штип.  (more…)

Продолжи со читање

Популарно