Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Стопанска Банка а.д. Битола

Објавено

на

Стопанска Банка а.д. Битола, за своите потреби од ангажирање стручен кадар, објавува оглас за вработување на извршител/и на работното место стручен соработник за проценки за потребите на Службата за управување со имот. 

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Завршено високо образование;
 • Да ги поседува потребните уверенија за положени испити – лиценци со положена обука за проценка на вредноста од областите: недвижен имот, подвижен имот, транспортни средства, информатичка технологија, машини и опрема, капитал и трговски друштва и други правни лица, побарувања и обврски, земјоделство (жива стока, стада, насади, род и др.), индустриска сопственост;
 • Напредно познавање на регулативата поврзана од областа на проценување;
 • Познавање на меѓународните стандарди за процена (IVS / EVS – TEGOVA) ќе се смета за предност;
 • Прецизност, точност, аналитичен и етички пристап во текот на работењето;
 • Проактивен пристап во работата, професионална етика, способност за тимска работа, одлични комуникациски и организациски вештини;
 • Најмалку пет години работно искуство во согласност со образованието;
 • Најмалку една година работно искуство во областа на процена;
 • Одлично познавање на англиски јазик;
 • Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office);
 • Возачка дозвола – Б категорија.

Работни задачи и одговорности на работното место:

 • Изготвување на наоди и мислења за утврдување на пазарната вредност на понудените колатерали, недвижен имот, подвижен имот, машини и опрема и др.;
 • Анализа на формалните и вредносните аспекти на понудените колатерали;
 • Евалуација, репроценка и ажурирање на пазарната вредност на претходно заложен имот и на колатералите во Банката;
 • Мониторинг, известување, контрола и иницирање на корективни активности поврзани со колатералите;
 • Изработка на редовни извештаи за реализираните активности во текот на претходниот месец;
 • Познавање на постојната регулатива и други акти за проценка, како и меѓународните стандарди за проценка (IVS и/или EVS) со континуирано следење на промените преку обуки и лична професионална надградба;
 • Одговорност во врска со следење на пазарните движења во делот на недвижниот и подвижниот имот.

Потребата за ангажирање на извршител/и на ова работно место се однесува за Битола или Скопје и за определено време, со полно работно време од 8:30 до 16:30.

Заинтересираните кандидати да испратат мотивациско писмо и кратка биографија (CV) на македонски јазик (по можност со фотографија), на следната адреса: hr@stbbt.com.mk, најдоцна до 18.07.2022 година, со назнака во Subject: „За огласот за вработување стручен соработник за процена“.

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје е дел од Групацијата на Erste & Steiermärkische Sparkasse, со околу 200 години групациско искуство и повеќе од 120.000 клиенти во земјата. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска Банка АД – Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Шпаркасе Банка АД Скопје е дел од Групацијата на Erste & Steiermärkische Sparkasse, со околу 200 години групациско искуство и повеќе од 120.000 клиенти во земјата. (more…)

Продолжи со читање

Популарно