Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска Банка АД Скопје, членка на  НБГ групацијата објавува оглас за вработување на Брокер во Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско – посреднички услуги во Сектор за средства и ликвидност.
Стопанска банка АД – Скопје е Банка со најдолга традиција на македонскиот пазар. Основана како првата банка во државата во 1944 година, Стопанска банка ги постави темелите за банкарското работење и сѐ уште претставува лидер во развојот и во спроведувањето на најсовремените финансиски производи и услуги за населението и за правните лица што работат во Северна Македонија, остварувајќи притоа одлични резултати благодарение на високото ниво на професионалност и усвоените европски принципи на работа.

Стопанска банка АД – Скопје нуди универзални банкарски услуги, вклучително и услуги со хартии од вредност преку Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско – посреднички услуги. Банката е еден од првите овластени учесници на пазарот со хартии од вредност и е една од најстарите членки на Македонската берза АД Скопје и Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје. Благодарение на стручниот тим и долгогодишното искуство на пазарот на капитал, Дирекцијата постигнува врвен квалитет во своите услуги и за индивидуалните и за правните лица, инвеститори во хартии од вредност.

Кандидатот треба да ги исполнува следните квалификации:

 • ВСП – Економски факултет
 • Положен стручен испит за работа со хартии од вредност – брокер
 • Напредно познавање на англиски јазик
 • Напредно познавање на MS Office
 • Претходно работно искуство во областа на пазарот на капитал и работа со хартии од вредност ќе се смета за дополнителна предност
 • Поседување на дополнителни сертификати и стручна надградба од областа на работа со хартии од вредност, ќе се смета за предност

Доплнително, кандидатот треба да ги поседува следните лични карактеристики:

 • Комуникациски способности и вештини за преговарање со постоечки и потенцијални клиенти – инвеститори
 • Динамична екстровертна личност со способност за преземање на иницијативи
 • Одговорност и способност за тимска работа
 • Способност за брзо донесување на одлуки и афинитет кон тргување на берза
 • Брз, точен и аналитичен пристап во работењето
 • Висок личен интегритет, деловен и професионален однос
 • Подготвеност за учење на нови вештини и стручна надградба

Работни задачи и очекувања:

 • Прием на клиенти и налози за купување и продавање на хартии од вредност на овластена берза
 • Континуирана комуникација со клиенти резиденти и нерезиденти, физички и правни лица;
 • Тргување со хартии од вредност по налог и за сметка на клиентите
 • Познавање, почитување и континуирано следење на законската и подзаконската регулатива во доменот на пазарот на капитал и банкарското работење
 • Комуникација со филијалите на Банката ширум земјата, кои вршат прием клиенти заинтересирани за инвестирање на берза
 • Информирање на клиентите за пазарните случувања на пазарот на капитал и корпоративните настани
 • Останати задачи поврзани со делокругот на работа (изработка на финансиски извештаи, анализи, предлози итн.)

Предвидено е работно време од 8 часа дневно или 40 часа неделно. Работното време е со почеток од 8.00 до 9.00 часот и крај од 16.00 до 17.00 часот. Банката нуди динамична, квалитетна и пријатна работна средина, дополнителна обука и можности за стручно усовршување и професионален напредок на своите вработени.

Вашето CV (кратка биографија) на англиски и македонски јазик да го доставите најдоцна до 20. 6. 2021 година, онлајн преку апликацијата за пројавување интерес, преку e-mail: human.resources@stb.com.mk, или во седиштето на Банката на ул. 11 Октомври, бр. 7, 1000 Скопје со назнака за кое работно место аплицирате. Лице за контакт, Даниела Радевска, тел.02/3295-277.

Банката ќе изврши избор во законскиот рок, согласно бројот на пријавени кандидати.

Само селектираните кандидати ќе бидат известени и повикани на интервју.

Банки

Оглас за вработување во ПроКредит Банка

Објавено

на

ПроКредит Банка објавува оглас за вработување на:

Банкарски службеник (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Централна кооперативна банка АД Скопје

Објавено

на

Централна кооперативна банка АД Скопје, дел од групацијата ЦКБ Груп ЕАД има потреба од вработување на три лица на работно место Соработник за клиентска услуга во Скопје.  (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. (more…)

Продолжи со читање


Популарно