Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка а.д. Битола

Објавено

на

Службата за човечки ресурси за потребите на Секторот за работа со правни лица, Служба за SME клиенти, објавува Оглас за ангажирање еден (1) извршител на работното место Самостоен стручен соработник 2 за SME клиенти.

Заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат следните услови:

 •   Економски факултет;
 •   Работно искуство во банкарството во делот на работа со правни лица (корпоративно кредитирање);
 •   Добро познавање на целокупното банкарско работење, многу добро познавање на финансиската анализа и процена на бонитетот – кредитоспособноста на претпријатијата, анализа на финансиски показатели;
 •   Англиски јазик;
 •   Одлично познавање и работа на компјутер (MS Office).

Работни задачи и одговорности на работното место:

 • Се грижи за остварување на поставените цели, го следи испонувањето на планот, резултатите од работењето и споредбата со планските задачи,
 • Се грижи за коминтентите, другите служби во Банката и претпоставените да ги добијат потребните информации на време,
 • Одговорен е за работењето на клиентите кои согласно критериумите на сегментација на клиентите спаѓаат во категоријата на SME и микро правни лица, спрема својата изложеност, депозити или промет во денарскиот или девизиниот платен промет,како и согласно билансната сума и вкупните остварени приходи согласно годишните финансиски извештаи,
 •   Во корелација со својот претпоставен даваат предлог одлуки до недлежниот кредитен одбор за одлучување по барањата за кредитни продукити на клиентите
 •   Разговара со клинтите,
 •   Во соработка со службата за управување со средства ги договара изворите на финансирање,
 •   Дава предлози за нови производи,
 •   Активно контактирање со сите клиенти, најмалку два до четри пати во годината,
 •   Анализира кредитини барања, оценка на обезбедувањето,во согласност со политиките и процедурите на банката,
 •   За бонитетот на клиентите се консултираат со вработениот од Службата за кредитен ризик,
 •   Ги следи пласманите и подмирувањето на обврските на клиентите,

 

Банки

Оглас за вработување во Капитал банка АД Скопје

Објавено

на

Капитал банка АД Скопје има потреба од вработување на едно лице на работна позиција Самостоен референт во Одделение за ИТ.

(more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.С.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.С.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги.  Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Популарно