Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок.

Банката вработува РЕФЕРЕНТ во Служба за производи и поддршка на продажбата.

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните обврски:

 • Ги креира и развива производите и услугите од областа на депозитите за население и кредитните производи, предлага нови производи и врши измена на постојните со цел исполнување на потребите на различни пазарни сегменти и максимизирање на профитабилноста
 • Го следи напредокот на постојните производи (продажба, трошоци, профитабилност и други), ги споредува резултатите со домашниот развој на пазарот и конкуренцијата, ги информира соодветните единици/органи на банката соодветно и предлага соодветни активности
 • Ги следи, собира и елаборира основните податоци коишто се однесуваат на портфолиото на производите, карактеристиките на производите и напредокот на производите/услугите во нивниот животен век, развој на конкурентските производи, нови услуги, политика на цени и промотивни програми како и анализи на условите на пазарот
 • Ги собира и процесира информациите за постигнатите резултати
 • Ги подготвува и обезбедува годишните таргети за производите и услугите за население и истите ги предлага до Директорот на Секторот за население
 • Го подготвува системот за евалуација на перформансите на експозитурите
 • На редовна основа изготвува извештаи за активностите на мрежата на експозитури имајќи ги предвид нивните поставени цели и таргети и истите ги доставува до Службата за мрежа на експозитури и соодветните единици на банката
 • Ги развива и проширува продажните канали за производите и услугите за население преку градење блиски и продуктивни соработки со експозитурите, клиентите и трети страни
 • Во соработка со соодветните Деловни единици на Банката, ги осмислува и спроведува промотивните активности, со цел да се задоволат потребите на различните пазарни сегменти и да се максимизира профитабилноста
 • Учествува активно во 5 видови на активности: рекламирање, промоција на производи, работа со трговци, комуникација со корпорации и општествена одговорност и спонзорство
 • Го води животниот процес на маркетингот за назначените брендови
 • Учествува во развивање и имплементирање на маркетинг планови за назначените брендови
 • Функционира како посредник за размена на информации за назначените брендови
 • Соработува со широк спектар на функционални области како продажба, оперативно работење и дизајнирање на специфични маркетинг планови за секој назначен бренд (производ)
 • Го поддржува развојот на стратегиите за развој на брендот (производите) и маркетинг планот во организацијата
 • Изработува брифинзи за поддршка на брендовите (линија на производи)
 • Управува со секојдневните активности поврзани со сите маркетиншки заложби, вклучително и следење на кампањите и поднесување на извештаи
 • Помага во финансиските проекции и процесот на буџетирање
 • Ги управува буџетите и финансиите поврзани со кампањите за брендот (производот)
 • Помага во управувањето со агенциите трети страни

Избраниот кандидат треба да поседува:

 • Универзитетска диплома во областа на економија, финансии и банкарство
 • Најмалку 1 година искуство, пожелно во кредитна анализа и банкарски производи за население
 • Одлично познавање на MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Добро познавање на локалниот пазар
 • Добро познавање на банкарските производи
 • Добри организациски и комуникациски вештини
 • Можност за самостојна работа
 • Флексибилност

Работното време е 8 часа дневно, односно 40 часа неделно, од понеделник до петок.

Заинтересираните кандидати своето CV заедно со мотивациско писмо на македонски јазик може да ги достават на: hr@silkroadbank.com.mk со назнака за “Референт во Служба за производи и поддршка на продажбата” најдоцна до 22.09.2021 година.

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

Доколку сте одговорна, прецизна и активна личност, ориентирана кон остварување на високи резултати, придружете се и Вие кон успешниот тим на професионалци! (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во ПроКредит Банка

Објавено

на

ПроКредит Банка објавува оглас за вработување на: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција:

Директор на Дирекција Човечки Ресурси (more…)

Продолжи со читање

Популарно