Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок.

Банката вработува РЕФЕРЕНТ ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ СО ПРОПИСИ во Служба за правни работи, усогласување со прописи и спречување перење пари и наплата на побарувања.

Кандидатот треба да ги исполнува следните обврски:

 • Спроведува процена на ризикот од неусогласеност;
 • Спроведува контроли за идентификација и мониторинг на ризикот од неусогласеност на активностите на Банката и подготвува корективни мерки за управување со тој ризик;
 • Подготвува материјали во врска со усогласеноста на Банката;
 • Подготвува извештаи за неусогласеност и веднаш, без одлагање ги доставува до соодветните менаџери;
 • Придонесува за избегнување на конфликт на интерес во спроведување на своите одговорности, обезбедува независност и има непречен пристап до сите податоци и информации за исполнување на своите цели;
 • Одржува знаење за релевантните прашања, закони и регулативи, правила и добри банкарски практики и одржува чекор со сите промени во законите, подзаконските акти и интерните акти и соодветно е информиран;
 • Имплементира препораки од извршени ревизии од својата област;
 • Учествува во контролите за заштита на Банката (превентивна улога);
 • Подготвува материјали за советување на организациските единици за правилата и контролите во Банката (советодавна улога);
 • Помага во плановите за надминување на потешкотиите кои би се појавиле во врска со усогласување (одлучувачка улога);
 • Разгледува интерни акти пред да бидат усвоени од надлежните органи на Банката од аспект на усогласеност.

Избраниот кандидат треба да поседува:

 • Универзитетска диплома, по можност во областа на правото, економија или друга меродавна област;
 • Минимум 2 години работно искуство од областа на усогласување со прописи во банкарска институција или друга финансиска институција со соодветни активности во областа на усогласеност со прописите;
 • Познавање на законска банкарска регулатива;
 • Добро познавање на англиски јазик;
 • Одлично познавање на MS Office (Word, Excel, Power Point);
 • Организациски вештини;
 • Аналитички вештини;
 • Добри комуникациски способности;
 • Подготвеност да ги почитува и активно да ги поддржува вредностите на Банката.

Банката нуди месечна нето плата во износ 43.000,00 денари.

Работното време е 8 часа дневно, односно 40 часа неделно, од понеделник до петок.

Заинтересираните кандидати своето CV заедно со мотивационо писмо на македонски јазик може да ги достават на: hr@silkroadbank.com.mk со назнака за “Референт за усогласување со прописи” најдоцна до 13.06.2021 година.

Банки

Огласи за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.С.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка АД Скопје во рамки на својата стратешка определба го зајакнува својот тим на успешни професионалци во Секторот за развој на понуда и маркетинг и ви нуди можност за работа во динамична средина, стекнување на нови знаења и искуства како и можности за постигнување на дополнителни резултати. Отворената работна позиција е во сегментот продажба на банкарските продукти и услуги на Банката, ефикасно управување и збогатување на клиентската/партнерска мрежа на Банката преку детектирање на нови канали на продажба. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Шпаркасе Банка АД Скопје

Објавено

на

Доколку сте мотивирани и сакате својата кариера да ја изградите во Шпаркасе Банка АД Скопје, аплицирајте за вработување на отворената работна позиција и придружете се на успешниот тим на професионалци. (more…)

Продолжи со читањеПопуларно