Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

Силк Роуд Банка АД Скопје нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок.

Банката вработува:

ПРАВНИК експерт од областа на усогласување со прописи и спречување перење пари

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

1. Универзитетска диплома за завршен правен факултет
2. Минимум 3 години работно искуство во банкарска/финансиска институција во областа на усогласување со прописи и спречување перење пари
3. Познавање на законска банкарска регулатива и подзаконски акти
4. Положен правосуден испит
5. Одлично познавање на англиски јазик
6. Одлично познавање на MS Office (Word, Excel)

Опис на работно место:

Се грижи за активностите и работите поврзани со утврдување, оценка, следење и контрола на ризиците од усогласување на работењето на Банката и управува со ризикот, особено со санкциите на регулаторните органи и финансиските загуби, како и ризикот по угледот, коишто може да произлезат од неусогласување со регулаторната рамка.
Исто така, се грижи за правилното спроведување на политиките и процедурите за спречување на перење пари и финансирање на тероризам, коишто мора да се усогласени со политиката на Банката и локалните закони и соодветна имплементација на политиката за управување со правен ризик.

Избраниот кандидат треба да поседува:

-Соодветни стручни и лични особини; 
-Одлични аналитички вештини; 
-Високо ниво на комуникациски вештини;
-Можност за самостојна работа.

Банката нуди плата во месечен нето износ од 50.000,00 денари.
Работното време е 8 часа дневно, односно 40 часа неделно, од понеделник до петок.

Заинтересираните кандидати своето CV заедно со мотивационо писмо може да ги достават на contact@silkroadbank.com.mk, најдоцна до 30.11.2017 година.

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.С.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.С.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во
работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

Ако твојата желба е работа во динамична работна атмосфера со беспрекорни колеги и одлични услови за развој, пријави се на огласот и придружи се кон успешниот тим на професионалци на УНИБанка АД Скопје.

(more…)

Продолжи со читање


Популарно

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок. 

Банката вработува РЕФЕРЕНТ ЗА ПРОЦЕНА НА ИМОТ во Служба за имот, архива и набавки. 

 

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните квалификации:

1. Универзитетска диплома од областа на инжинерството

2. Уверение за проценител

3. 1-3 години работно искуство во областа се смета за предност

4. Добро познавање на англиски јазик

5. Одлично познавање на MS Office (Word, Excel, Power Point)

 

Опис на работно место Референт за процена на имот:

1. Врши активности поврзани со доделување, контрола и централизирано постапување со активностите на проценување.

2. Организира проценување на имотот понуден како обезбедување за кредитите (колатерал), за продажба, купување или изнајмување од страна на Банката 

3. Врши централизирано постапување со проценителната активност со цел да осигура ефикасност, веродостојност и транспарентност на процесот.

4. Се грижи за повторна процена на недвижнината на Банката на периодична основа.

5. Води евиденција за проценителните извештаи на Банката за сите клиенти и на ниво на државата 

 

Банката нуди плата во месечен нето износ од 36.000,00 денари.

Работното време е 8 часа дневно, односно 40 часа неделно, од понеделник до петок.

 

Заинтересираните кандидати своето CV заедно со мотивационо писмо може да ги достават на contact@silkroadbank.com.mk , најдоцна до 30.05.2017 година.

 

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.С.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.С.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во
работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

Ако твојата желба е работа во динамична работна атмосфера со беспрекорни колеги и одлични услови за развој, пријави се на огласот и придружи се кон успешниот тим на професионалци на УНИБанка АД Скопје.

(more…)

Продолжи со читање

Популарно