Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Капитал банка АД Скопје

Објавено

на

Капитал банка АД Скопје објавува оглас за вработување на Соработник за известување во Одделеление за сметководство и известување.

Работни задачи:

 • Прибирање податоци и систематизирање на истите за потребите за изготвувањето на годишните и стратешките планови, извештаите за работењето на Банката и посебните анализи;
 • Учество во изготвување на годишните и стратешките планови на Банката;
 • Изработка на извештаите за работењето на Банката годишно, тромесечно, месечно;
 • Изготвување на анализи за различни аспекти од работењето на Банката;
 • Изготвување на разни извештаи и индикатори за потребите на Управниот одбор на Банката;
 • Учество во изготвувањето на посебните и збирните извештаи на ниво на Банка, како и за потребите на ревизиите на ревизорските куќи и ревизиите на НБРМ;
 • Следење и примена на сите прописи и упатства од овој делокруг на работењето;
 • Изготвување на извештаи за финансиско известување кон НБРМ, како и консолидираните извештаи за акционерите на Банката;
 • Изготвување на извештаи за Комисија од Хартии од вредност;
 • Подготовка и испраќање дневни, декадни, месечни, и годишни извештаи (екстерни и интерни);
 • Учество во изготвување на годишна сметка и нејзино доставување до соодветните институции  (Централен регистар на РМ електронски);
 • Учество во изготвување и ажурирање на Политики и процедури за финансиско известување;
 • Изготвување и ажурирање на сметководствените политики согласно измените и дополните на  сметководствените стандарди.

Квалификации:

 • Работно искуство: Минимум 5 години
 • Образование: Минимум ВСС

Дополнителни квалификации:

 • Активно познавање на Англиски Јазик
 • Напредно познавање на Office пакет.

Работно искуство во областа на изготвување на наведените извештаи е задолжително.

Огласот ќе биде активен 5 работни дена, односно до 27.10.2020 година. Во полето „subject” задолжително да стои позицијата за која аплицирате.

Доколку сакате да ја креирате иднината на мала и динамична банка, доколку имате желба, знаење и ентузијазам да се приклучите на тимoт на Капитал Банка, испратете ја Вашата биографија на следнава електронска адреса: jobs@capitalbank.com.mk

Вашето резиме ќе биде внесено во базата на податоци и во случај на потреба од соодветен кадар, Банката врз основа на тековните потреби ќе ве контактира.

Огласот ќе биде активен 10 дена од датумот на објавување, односно до 04.10.2020 година.

Изборот на кандидатите ќе се врши во рок од 20 дена од истекувањето на огласот, во зависност од бројот на пријавените кандидати. Ќе бидат контактирани само кандидатите со уредни и навремени апликации кои одговараат на условите наведени во огласот.

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на 1 (еден) извршител на следнава работна позиција:

Раководител на Експозитура – Скопје (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИ Банка се промовираше како лидер во средната група на Банки во Република Македонија, со ова зазема централно место на финансискиот пазар. Денес активностите како современа банка не се ограничени само на традиционалните банкарски работи, туку ни нудат и голем број услуги претворајќи се на тој начин во универзална финансиска институција. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИ Банка се промовираше како лидер во средната група на Банки во Република Македонија, со ова зазема централно место на финансискиот пазар. Денес активностите како современа банка не се ограничени само на традиционалните банкарски работи, туку ни нудат и голем број услуги претворајќи се на тој начин во универзална финансиска институција. (more…)

Продолжи со читање

Популарно