Connect with us

Банки

Оглас за вработување во Капитал банка АД Скопје

Објавено

на

Капитал банка АД Скопје објавува оглас за вработување на Соработник за известување во Одделеление за сметководство и известување.

Работни задачи:

 • Прибирање податоци и систематизирање на истите за потребите за изготвувањето на годишните и стратешките планови, извештаите за работењето на Банката и посебните анализи;
 • Учество во изготвување на годишните и стратешките планови на Банката;
 • Изработка на извештаите за работењето на Банката годишно, тромесечно, месечно;
 • Изготвување на анализи за различни аспекти од работењето на Банката;
 • Изготвување на разни извештаи и индикатори за потребите на Управниот одбор на Банката;
 • Учество во изготвувањето на посебните и збирните извештаи на ниво на Банка, како и за потребите на ревизиите на ревизорските куќи и ревизиите на НБРМ;
 • Следење и примена на сите прописи и упатства од овој делокруг на работењето;
 • Изготвување на извештаи за финансиско известување кон НБРМ, како и консолидираните извештаи за акционерите на Банката;
 • Изготвување на извештаи за Комисија од Хартии од вредност;
 • Подготовка и испраќање дневни, декадни, месечни, и годишни извештаи (екстерни и интерни);
 • Учество во изготвување на годишна сметка и нејзино доставување до соодветните институции  (Централен регистар на РМ електронски);
 • Учество во изготвување и ажурирање на Политики и процедури за финансиско известување;
 • Изготвување и ажурирање на сметководствените политики согласно измените и дополните на  сметководствените стандарди.

Квалификации:

 • Работно искуство: Минимум 5 години
 • Образование: Минимум ВСС

Дополнителни квалификации:

 • Активно познавање на Англиски Јазик
 • Напредно познавање на Office пакет.

Работно искуство во областа на изготвување на наведените извештаи е задолжително.

Огласот ќе биде активен 5 работни дена, односно до 27.10.2020 година. Во полето „subject” задолжително да стои позицијата за која аплицирате.

Доколку сакате да ја креирате иднината на мала и динамична банка, доколку имате желба, знаење и ентузијазам да се приклучите на тимoт на Капитал Банка, испратете ја Вашата биографија на следнава електронска адреса: jobs@capitalbank.com.mk

Вашето резиме ќе биде внесено во базата на податоци и во случај на потреба од соодветен кадар, Банката врз основа на тековните потреби ќе ве контактира.

Огласот ќе биде активен 10 дена од датумот на објавување, односно до 04.10.2020 година.

Изборот на кандидатите ќе се врши во рок од 20 дена од истекувањето на огласот, во зависност од бројот на пријавените кандидати. Ќе бидат контактирани само кандидатите со уредни и навремени апликации кои одговараат на условите наведени во огласот.

Банки

Оглас за вработување во Стопанска банка АД – Скопје

Објавено

на

Стопанска Банка АД Скопје, членка на  НБГ групацијата објавува оглас за вработување на Брокер во Дирекција за работа со хартии од вредност и брокерско – посреднички услуги во Сектор за средства и ликвидност. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Огласи за вработување во КаСис – Интернационален Картичен Систем АД Скопје

Објавено

на

Интернационален Картичен Систем АД Скопје (КаСис), процесор за обработка на трансакции со платежни картички и персонализација е модерна, иновативна и технолошка компанија. Компанијата нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина со можност за личен развој и професионален напредок. Тимскиот дух e прва вредност на компанијата и значи многу повеќе отколку само заедничка работа. (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во Силк Роуд Банка АД Скопје

Објавено

на

СИЛК РОУД БАНКА АД СКОПЈЕ нуди можност за работа во динамична, квалитетна и пријатна работна средина, со можност за личен развој и професионален напредок.  (more…)

Продолжи со читање


Популарно