Connect with us

Банки

Огласи за вработување во НЛБ Банка АД Скопје

Објавено

на

НЛБ Банка е една од водечките Банки во Р.С.Македонија и лидер на пазарот во делот на современи банкарски услуги. Својот успех го темели на тимот на посветени вработени, висококвалитетните стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија и успешната пазарна стратегија.

Банката во рамки на својата стратешка определба го зајакнува својот тим на успешни професионалци во Секторот за информатичка технологија на Банката за следниве атрактивни работни позиции:

1. IT Security Engineer
(Инженер за информатичка сигурност)

Твоите работни цели:

 • Изработка и реализација на безбедносни политики и обезбедување на безбедносни механизми.
 • Учество во стратегијата и архитектурата на информатичките системи.
 • Дизајнирање, имплементирање на безбедносни мерки и контроли, планови за обновување на податоците и деловен континуитет.
 • Инсталација, конфигурирање и надградба на безбедносни софтвери.
 • Анализа на податоци од хетерогени безбедносни уреди.
 • Следење, тестирање, безбедносен надзор и усогласување на работата на ИТ системите и предлагање на промени и подобрувања.
 • Истражување, документирање и известување за прашања поврзани со безбедноста на информациите и новите трендови.
 • Соработка со Одговорното лице за сигурност на информативниот систем на Банката (ОСИС).

Твојот профил:

 • Универзитетско образование од областа на информатичките науки;
 • Минимум три години работно искуство како инженер за информатичка сигурност, системски или мрежен администратор;
 • Познавање на системи и апликации од доменот на информатичка сигурност како: Security Information and Event Management
 • (SIEM), Intrusion detection/prevention systems (IPS/IDS), Web and Email Security Gateways, заштитни ѕидови (Firewalls), системи за детекција на ранливости на ИТ системите (Vulnerability scanner) и др.;
 • Способност за тимска работа, aналитички вештини и способност за оценка, планирање, контрола и одлучување;
 • Изразена иницијативност, одговорен и темелен пристап кон работата;
 • Активно познавање на англиски јазик.

2. ИТ Специјалист

Твоите работни цели:

 • Анализа на деловните барања и спецификација на програмско решение;
 • Одржување на постојни апликации;
 • Одговорен за архитектура и дизајнирање на решенијата;
 • Обезбедување на интегритет на дизајнот на решенијата при имплементација;
 • Изработка на технички предлози и решенија, димензионирање на решението;
 • Надгледуње, следење и проверка на дизајнот на решенјата за проширувања согласно бизнис барањата;
 • Помош на деловните корисници на системите при тестирање на програмските решенија и проценка на резултатите од тестирање;
 • Учество во воведување нови технологии и стандарди за развој на програмските решенија;
 • Соработка со надворешни изведувачи за развој на нови проектни решенија од областа на банкарската информатичка технологија.

Твојот профил:

 • Универзитетско образование од областа на информатичките науки;
 • Одлично познавање од Microsoft SQL Database вклучително:
 • SQL Server;
 • Transact SQL (tSQL);
 • Visual Studio (VS);
 • SQL Server Management Studio (SSMS);
 • SQL Server Integration Services (SSIS);
 • SQL Server Analysis Services (SSAS);
 • SQL Server Reporting Services (SSRS)
 • Team Foundation Server (TFS).
 • Современи и класични алатки за поддршка и развој на софтвер;
 • Познавање на алатки за автоматски тестови;
 • Подготвен да учи и да работи со најнова компјутерска технологија;
 • Професионален пристап кон работните обврски;
 • Одлични комуникациски вештини;
 • Ориентираност кон решавање на проблеми, креативно и критичко размислување;
 • Способност за тимска работа и самоиницијативност;
 • Способност за одлучување;
 • Активно познавање на англиски јазик.

3. ИТ Mрежен инженер

Твоите работни цели:

 • Конфигурација, одржување и управување со мрежната инфраструктура и соодветните алатки;
 • Конфигурација и интеграција на нова мрежна опрема во постоечката инфраструктура;
 • Анализа и решавање на софтверски, хардверски и други мрежни и системски проблеми;
 • Активно следење на новите трендови во технологијата и предлагње нови решенија;
 • Планирање и имплементација на сценарија за деловен континуитет.

Твојот профил:

 • Универзитетско образование од областа на информатичките науки;
 • Минимум 2 години работно искуство како мрежен инженер;
 • Солидни аналитички вештини, вештини за решавање проблеми и способност за тимска работа;
 • Искуство во network security, LAN, WAN, FW, VPN и VoIP;
 • Познавање на динамички рутирачки протоколи (BGP, OSPF, EIGRP);
 • Пожелно е искуство во работа со Cisco, Juniper,HP, CheckPoint технологии;
 • Активно познавање на англиски јазик.

4. IT System Administrator
(Систем администратор)

Твоите работни цели:

 • Одржување, надзор и имплементација на сервери и сервиси Windows Client Server; инфраструктура со повеќе AD контролери, дистрибуирана Exchange платформа и Microsoft Web и File сервиси, во физичка и виртуелизациска околина (HyperV и VMware);
 • Управување и поврзување со централни Storage системи;
 • Планирање и имплементација на сценарија за деловен континуитет.
 • Поддршка на клиентска Windows инфраструктура.

Твојот профил:

 • Универзитетско образование од технички науки (Информатика, Електротехника);
 • Минимум две години работно искуство како систем инженер/администратор;
 • Способност за тимска работа, aналитички вештини и способност за оценка, планирање, контрола и одлучување;
 • Изразена иницијативност, одговорен и темелен пристап кон работата;
 • Активно познавање на англиски јазик.

Мотив за да се придружите кон тимот на НЛБ Банка:

 • Работните места нудат предизвик за работа со модерна инфраструктура на информатичката технологија;
 • Тим на успешни професионалци, посветени на иновации;
 • Отвореност кон воведување на нови решенија од областа на ИТ технологијата;
 • Препознатлив регионален бренд и современо работно опкружување;
 • Меѓусебната доверба и грижа за другиот се основни начела во работењето;
 • Напредна обука и индивидуален кариерен развој;
 • Менторство од врвни банкарски експерти;
 • Конкурентен пакет на плата и бенефиции.

Заинтересираните кандидати своите кратки биографии можат да ги достават на следниот линк со избирање на работната позиција или на: nlbkariera@nlb.mk, најдоцна до 07.12.2021 година.

Само кандидатите кои ги исполнуваат основните критериуми ќе бидат контактирани за интервју.

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

Доколку сте одговорна, прецизна и активна личност, ориентирана кон остварување на високи резултати, придружете се и Вие кон успешниот тим на професионалци! (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во ПроКредит Банка

Објавено

на

ПроКредит Банка објавува оглас за вработување на: (more…)

Продолжи со читање

Банки

Оглас за вработување во УНИБанка АД Скопје

Објавено

на

УНИБанка АД Скопје објавува Оглас за вработување на следнава работна позиција:

Директор на Дирекција Човечки Ресурси (more…)

Продолжи со читање

Популарно