Connect with us

НБРМ

Објавени резултатите од анкетата на ОЕЦД-ИНФЕ за мерење на нивото на финансиската писменост на возрасното население во Југоисточна Европа

Објавено

на

Во рамките на Регионалниот проект за техничка помош за финансиска едукација (2018-2022) од страна на ИНФЕ-ОЕЦД, согласно со програмата на Конституенцата на Министерството за финансии на Холандија, во втората половина на 2019 година во седум земји од регионот, вклучително и во нашата земја, се спроведе анкета за мерење на нивото на финансиската писменост на возрасното население.

Резултатите од мерењето се вградени во Извештајот „Финансиската писменост на возрасните во Југоисточна Европа“. Мерењето покажа дека возрасното население од Југоисточна Европа постигна околу 57% од можниот максимум, што е пониско од постигнатите резултати на земјите од ЕУ и ОЕЦД, добиени преку истата методологија од истражувањата, од 64% и 65%, соодветно. Врз основа на резултатите од спроведеното мерење ќе бидат дадени предлог-активности, политики и мерки за подобрување на финансиската писменост и политиката за заштита на корисниците на финансиски услуги во следниот период.

Значајно е да се истакне дека оваа публикација ги опфаќа резултатите од второто мерење на нивото на финансиска писменост кај возрасното население во Северна Македонија. Првото мерење беше извршено во првиот квартал на 2018 година. Добиените резултати од двете мерења се споредливи, со оглед на тоа што во двете анкети е употребена иста методологија. Со оглед на тоа дека станува збор за релативно краток временски период во којшто се спроведени двете мерења, агрегатниот резултат е ист. Имено, населението во Северна Македонија и во 2018 и во 2019 година оствари 56% од максимумот, или агрегатен показател 11,8 (од кои 3,9 за финансиските знаења, 5,1 за финансиското однесување и 2,8 за финансиските ставови). Во споредба со структурата на показателот во 2018 година, има само мали поместувања (во 2018 година кај финансиските знаења е 4, за финансиското однесување е 5 и исто ниво од 2,8 е за финансиските ставови). Резултатите од првата, како и од втората анкета укажуваат на тоа дека е потребна поголема информираност и едукација на населението за употребата на различните современи банкарски и други финансиски производи и услуги.

Петгодишниот проект предвидува мерење и процена на сегашното ниво на финансиска писменост на населението и утврдување на приоритетите и целните групи кај земјите коишто се дел од Проектот: Бугарија, Грузија, Молдавија, Романија, Северна Македонија, Хрватска и Црна Гора; Создавање, спроведување и евалуација на Национална стратегија за финансиска едукација; и Развивање и спроведување различни активности за промовирање на финансиската писменост. Во нашата земја тековно се работи на подготовка на Националната стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија.

Целосниот Извештај за „Финансиската писменост на возрасните во Југоисточна Европа“ можете да го погледнете на линкот.

НБРМ

14. конференција за плаќањата и платежната инфраструктура: Дигиталната трансформација дава просперитетна иднина на нови иновативни методи на плаќања

Објавено

на

„Процесот на дигитална трансформација на финансиската индустрија, којшто се одвива повеќе години, значително забрза заради пандемијата. Плаќањата сè повеќе стануваат безготовински. Според Светската банка, во глобални рамки, две третини од возрасното население врши дигитални плаќања, притоа 95% во развиените економии, а 57% во економиите во развој. Трендот на сè поголема дигитализација е присутен и кај нас, поточно 74% од возрасните вршат дигитални плаќања. Анкетата на Народната банка покажува дека нашиот банкарски систем посветува сè поголемо внимание на инвестирањето во нови технологии и обезбедувањето нови начини на плаќање“, посочи гувернерката Анита Ангеловска-Бежоска на отворањето на Конференцијата за плаќањата и пазарна инфраструктура којашто започна денеска во виртуелен формат. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Утре започнува 14. конференција за плаќањата и пазарната инфраструктура

Објавено

на

Народната банка на Република Северна Македонија и Централната банка на Холандија по четиринаесетти пат ја организираат Конференцијата за плаќањата и пазарната инфраструктура, со што продолжува традицијата за отворена и плодна дискусија за предизвиците и можностите коишто ги носи глобалниот бран на дигитализацијата за финансиските услуги. Годинава, 14. конференција за плаќањата и пазарната инфраструктура на тема: „Просперитетна иднина на дигиталните плаќања“, ќе се одржи во виртуелен формат, на 4 и 5 октомври 2022 година. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Ангеловска-Бежоска: Централните банки се фокусирани на одржување на ценовната стабилност

Објавено

на

„Во услови на изразени инфлациски притисоци централните банки мора да останат фокусирани на својата примарна цел, а тоа е среднорочната ценовна стабилност, што без никакво сомневање бара нормализирање на монетарната политика. Секако, при нормализирањето на монетарната политика централните банки водат сметка за ефектите врз економскиот раст и стабилноста на финансискиот систем“ – беше посочено од гувернерката на Народната банка на Република Северна Македонија, Анита Ангеловска-Бежоска, која присуствуваше на Самитот на министри за финансии, гувернери на централни банки и директори на даночни управи, насловен „Финансиска и монетарна стабилност на регионот во услови на изразени геополитички ризици“, кој се одржа во Црна Гора. (more…)

Продолжи со читање

Популарно