Connect with us

НБРМ

Објавени резултатите од анкетата на ОЕЦД-ИНФЕ за мерење на нивото на финансиската писменост на возрасното население во Југоисточна Европа

Објавено

на

Во рамките на Регионалниот проект за техничка помош за финансиска едукација (2018-2022) од страна на ИНФЕ-ОЕЦД, согласно со програмата на Конституенцата на Министерството за финансии на Холандија, во втората половина на 2019 година во седум земји од регионот, вклучително и во нашата земја, се спроведе анкета за мерење на нивото на финансиската писменост на возрасното население.

Резултатите од мерењето се вградени во Извештајот „Финансиската писменост на возрасните во Југоисточна Европа“. Мерењето покажа дека возрасното население од Југоисточна Европа постигна околу 57% од можниот максимум, што е пониско од постигнатите резултати на земјите од ЕУ и ОЕЦД, добиени преку истата методологија од истражувањата, од 64% и 65%, соодветно. Врз основа на резултатите од спроведеното мерење ќе бидат дадени предлог-активности, политики и мерки за подобрување на финансиската писменост и политиката за заштита на корисниците на финансиски услуги во следниот период.

Значајно е да се истакне дека оваа публикација ги опфаќа резултатите од второто мерење на нивото на финансиска писменост кај возрасното население во Северна Македонија. Првото мерење беше извршено во првиот квартал на 2018 година. Добиените резултати од двете мерења се споредливи, со оглед на тоа што во двете анкети е употребена иста методологија. Со оглед на тоа дека станува збор за релативно краток временски период во којшто се спроведени двете мерења, агрегатниот резултат е ист. Имено, населението во Северна Македонија и во 2018 и во 2019 година оствари 56% од максимумот, или агрегатен показател 11,8 (од кои 3,9 за финансиските знаења, 5,1 за финансиското однесување и 2,8 за финансиските ставови). Во споредба со структурата на показателот во 2018 година, има само мали поместувања (во 2018 година кај финансиските знаења е 4, за финансиското однесување е 5 и исто ниво од 2,8 е за финансиските ставови). Резултатите од првата, како и од втората анкета укажуваат на тоа дека е потребна поголема информираност и едукација на населението за употребата на различните современи банкарски и други финансиски производи и услуги.

Петгодишниот проект предвидува мерење и процена на сегашното ниво на финансиска писменост на населението и утврдување на приоритетите и целните групи кај земјите коишто се дел од Проектот: Бугарија, Грузија, Молдавија, Романија, Северна Македонија, Хрватска и Црна Гора; Создавање, спроведување и евалуација на Национална стратегија за финансиска едукација; и Развивање и спроведување различни активности за промовирање на финансиската писменост. Во нашата земја тековно се работи на подготовка на Националната стратегија за финансиска едукација и финансиска инклузија.

Целосниот Извештај за „Финансиската писменост на возрасните во Југоисточна Европа“ можете да го погледнете на линкот.

НБРМ

Ангеловска-Бежоска – Гир: Усогласеноста на земјата со стандардите на ЕУ во сферата на монетарната политика е на напредно ниво, благодарение и на целосната поддршка од ЕУ

Објавено

на

Позитивните оцени за Народната банка изнесени во годишниот извештај од Европската комисија за напредокот на земјата во 2020 година и за напредната усогласеност со барањата на Европската Унија (ЕУ) во сферата на монетарната политика и законодавството од оваа сфера се многу важни за напредокот на земјата на патот кон ЕУ. Усогласувајќи се со европските стандарди, Народната банка покажува цврста решеност и подготвеност за натамошно пристапување кон Европскиот систем на централни банки. Во остварувањето на овие стратегиски цели, Европската комисија (ЕК) и многу централни банки од ЕУ ја поддржаа Народната банка преку значајни проекти, техничка помош и активности за јакнење на капацитетите. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Народната банка склучи Договор за соработка со Европската централна банка во сферата на заштитата на банкнотите во евра од фалсификување

Објавено

на

Народната банка склучи Договор за соработка со Европската централна банка (ЕЦБ) во сферата на заштитата на банкнотите во евра од фалсификување. Со ова се остварува уште еден чекор во исполнувањето на препораките од најновиот извештај на Европската комисија и се потврдува цврстата стратегиска определба на Народната банка за чекорење по патот кон Европскиот систем на централни банки. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Извршниот директор во ММФ, Де Ланој: Народната банка правилно постапи со одземањето на дозволата на „Еуростандард банка“

Објавено

на

Народната банка е професионална и независна институција, којашто при одлучувањето ги применува највисоките меѓународни стандарди и најдобрите меѓународни практики. Одземањето на дозволата на „Еуростандард банка“ покажува дека Народната банка е подготвена да преземе навремени корективни супервизорски активности за да се обезбеди целокупната стабилност на финансискиот систем. (more…)

Продолжи со читање

Популарно