Connect with us

Домашни банки

НЛБ Банка ќе исплатува 622 МКД бруто дивиденда по акција?

Објавено

на

НЛБ Банка АД Скопје во јавниот повик за годишно собрание ја објави Предлог – Одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар на НЛБ Банка АД Скопје за 2017 година.

Врз основа на член 39, став 1 од Статутот на НЛБ Банка АД Скопје, Собранието на НЛБ Банка АД Скопје на седницата која ќе се одржи на ден 11.05.2018 година, ја предлага следната Одлука за распределба на дивиденда и утврдување на дивиденден календар:

  1. Согласно Одлука за употреба и распоредување на остварената добивка по годишна сметка на НЛБ Банка АД Скопје за 2017 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2017 година во бруто износ од 531.225.942,00 МКД.
  2. Износот на бруто дивидендата по акција изнесува 622,00 МКД.
  3. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2017 година е 22.5.2018 година. Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2017 година е 23.5.2018 година. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право на делот од добивката наменет за дивиденда за 2017 година е 28.5.2018 година, потврдено со Изводот на акционерската книга на ЦДХВ.
  4. Исплатата на дивиденда ќе отпочне 30-от ден од одржувањето на Собранието на НЛБ Банка АД Скопје.
  5. Акционерите кои имаат право на дивиденда, ќе бидат известени за оваа Одлука со соопштение во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија.
  6. Одлуката стапува во сила на денот на донесување.

Согласно член 487 од Законот за трговски друштва по одобрувањето на годишната сметка и на финансиските извештаи и утврдувањето на постоењето добивка за распределба Собранието на акционери го определува делот којшто им се доделува на акционерите во форма на дивиденда, според родот и класата на акциите. НЛБ Банка АД Скопје има вкупно издадено 854.061 обични акции и секој акционер има право на дивиденда соодветно на бројот на акции кои ги поседува.

Дополнително, согласно член 490 од Законот за трговски друштва со оваа одлука се утврдени:

– износот на дивиденда (622,00 МКД бруто дивиденда по акција);

– датумот на евиденција според којшто се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда (28.5.2018 – согласно Правилата за котација треба да биде најмалку 14 дена од денот на одржување на Собранието на акционери на кое се носи одлуката за делење на дивиденда);

– планот за исплата на дивидендата и денот на којшто дивидендата започнува да се исплаќа (30-от ден од одржувањето на Собранието на НЛБ Банка АД Скопје) и

– начинот на кој друштвото ги известува лицата кои имаат право на дивиденда според донесената одлука (соопштение во еден од дневните весници што излегуваат на територијата на Република Македонија).

Согласно член 36 од Правилата за котација на Македонска берза во одлуката дополнително се утврдени и последниот датум на тргување со право на дивиденда (22.5.2018 – утврден согласно новата Одлука за измена и дополнување на Правилата за тргување каде периодот на редовно порамнување на склучените трансакции на Берзата ќе биде 2 (два) работни дена од денот на склучување на истите, односно ќе изнесува Т+2) и првиот датум на тргување без право на дивиденда (23.5.2018).

Домашни банки

Халкбанк АД Скопје наградена од Commerzbank AG Frankfurt

Објавено

на

Халкбанк АД Скопје е добитник на наградата “STP Excellence Award “ за 2017 од Commerzbank како признание за квалитет и брзина во процесирање на меѓународните плаќања. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Комерцијална банка АД Скопје наградена од Commerzbank AG, Frankfurt

Објавено

на

Комерцијална банка АД Скопје е добитник на наградата Commerzbank’s STP Excellence Award за 2017 година, како признание за брзината и квалитетот на меѓународните плаќања. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

ЕБОР ќе ги финансира домаќинствата со 4 милиони евра за зголемување на енергетската ефикасност

Објавено

на

Преку Програмата за поддршка на зелената економија (ГЕФФ) што ќе биде презентирана денес во хотелот Александар Палас, Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) започнува со финансирање на домаќинствата за зголемување на нивната енергетска ефикасност. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange