Connect with us

Кредити

НЕДЕЛА НА ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ: Анализа на потрошувачки кредит на Комерцијална банка

Објавено

на

Комерцијална банка АД Скопје беше првата од банкарскиот сектор која го воведе потрошувачкиот кредит со ЕУР клаузула со максимален износ од 30.000 евра, кој воедно се нуди со максимален рок на отплата до 95 месеци.

Кредитот е наменет за:

  • Вработени во редовен работен однос на неопределено или определено време во јавната администрација, во правни лица прифатливи за Банката и во дипломатски странски претставништва, за кои не е задолжително својата плата да ја примаат на сметка на Банката. Вработените на определено време е неопходно да имаат непрекинат стаж во конкретната фирма од најмалку 12 месеци.
  • Пензионери кои примаат пензија на трансакциска сметка во Банката, а кои оствариле право на пензија по други основи, а не по основ на исполнување законска старосна граница и кои на крајниот рок на отплата на кредитот не надминуваат 62 години старост за жени, односно 64 години старост за мажи.

Анализирајќи го максималниот износ на кредит, истиот варира зависно од тоа дали договорот за вработување е на определено или неопределено работно време.

За вработени на непределено време: до 30.000 ЕУР во денарска противредност.

За вработени на определено време: до 15.000 ЕУР во денарска противредност.

Од аспект на каматните стапки, истите се разликуваат зависно од тоа дали кредитобарателот ја прима својата плата на сметка во Комерцијална банка.

За приматели на плата во КБ:
4,9% годишна, фиксна за првите 2 години
5,9% годишна, променлива за остатокот на периодот на отплата на кредитот

За неприматели на плата во КБ:
5,9% годишна, фиксна за првата година
6,9% годишна, променлива за остатокот на периодот на отплата на кредитот

Трошоци за кредитот:

  • 2.000,00 денари надомест за одобрување на кредитот,
  • 300,00 денари за аплицирање и обработка на кредитот,
  • трошоци за интеркаларна камата,
  • трошоци за меница.

Без провизија за предвремена делумна или целосна отплата на кредитот.

За корисниците на услугата електронска банка, кои имаат опција за плаќање, овозможена е побрза и поедноставна постапка за online аплицирање за кредит.

Кредити

НЛБ Банка со промотивна кампања за кредитите за физички лица

Објавено

на

НЛБ Банка води промотивна кампања за сите кредити за физички лица до 31.08.2020 година. Во рамки на кампањата сите кредити се нудат без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка. (more…)

Продолжи со читање

Кредити

Вистинска понуда во вистинско време – потрошувачки кредит од Халкбанк со камата од 5% фиксна за првите три години

Објавено

на

Новиот потрошувачки кредит на Халкбанк со пакет полиса за осигурување од Халк Осигурување АД Скопје кој е со каматна стапка од само 5% фиксна за првите три години, е идеален за финансирање на најразлични потреби на граѓаните во овој посткризен период. Со новиот кредит, Халкбанк излегува во пресрет на сите оние кои, во време кога животот почнува постепено да се враќа во нормала, имаат потреба од средства за задоволување важни потреби. Овој производ е идеален и за рефинансирање на постојни кредити во други банки, со што се добива и значително намалување на месечните рати. (more…)

Продолжи со читање

Кредити

За сè што ви е важно – нов потрошувачки кредит од Халкбанк со 5% фиксна каматна стапка за првите три години

Објавено

на

Потрошувачки кредит со намалена каматна стапка од само 5% фиксна за првите три години и со пакет полиса за осигурување од Халк Осигурување е новиот производ на Халкбанк со кој Банката излегува во пресрет на граѓаните во новонастанатата состојба. (more…)

Продолжи со читање

Популарно