Connect with us
P2_P_MK_1600x400

НБРМ

Народната банка го усвои најновиот Квартален извештај со макроекономските проекции за периодот 2019 – 2021 година

Објавено

на

Советот на Народната банка денес одржа редовна седница на која беше разгледан и усвоен најновиот Квартален извештај сомакроекономските проекции за периодот 2019 – 2021 година.

Во првото тримесечје на оваа година продолжи олабавувањето на монетарната политика, со намалување на основната каматна стапка од 2,5% на 2,25%, како одраз на отсуството на притисоци на девизниот пазар од надворешниот сектор и на стабилните очекувања на домашните субјекти, при натамошен раст на вкупните депозити и ниска и стабилна стапка на инфлација. Простор за монетарно олабавување создаде и најаватана Европската централна банка за задржување на каматните стапки на тековното ниво подолго од претходно очекуваното, како и за дополнително олабавување на монетарните услови во еврозоната преку други монетарни инструменти.

Во однос на најновите макроекономски проекции, во Извештајот не се упатува на поголеми промени во макроекономската слика, во споредба со октомвриската проекција. Имено, и овие проекции покажуваат натамошно забрзување на растот на домашната економија во следниот период. Имајќи го предвид нешто повисокиот раст од проектираниот за 2018 година, како и поповолниот домашен амбиент, а во услови на понеповолен надворешен амбиент и зголемени ризици од надворешното окружување, најновите проекции ги потврдуваат октомвриските очекувања за економски раст од 3,5% оваа година и негово натамошно забрзување на 3,8% следната 2020 година и на 4% во 2021 година. Во однос на изворите на растот, позитивен импулс се очекува од домашната побарувачка, при натамошен раст на личната потрошувачка и закрепнување на инвестициската активност, а позитивен придонес се очекува и од понатамошното зголемување на активноста во извозниот сектор.

Во поглед на идната патека на движење на цените во домашната економија, најновите проекции упатуваат на задржување на амбиентот на стабилни цени и отсуство на позначителни инфлациски притисоци. Заради тековно пониските остварувања и очекувањата за послаби притисоци од цените на примарните производи и странската ефективна инфлација во претстојниот период годинава, кај проекцијата на домашната инфлација е направена надолна корекција за оваа година, односно стапката на инфлација е ревидирана на 1,5%, наспроти претходно очекуваните 2%. И според најновите согледувања, како и во претходниот циклус проекции, се очекува динамиката на раст на домашните цени во 2020 и 2021 година да изнесува околу 2%.

Во усвоениот Извештај е нагласено дека најновите оцени за позицијата на билансот на плаќања упатуваат на поволна надворешна позиција и отсуство на нерамнотежи во економијата. Се очекува дека дефицитот на тековната сметка во периодот 2019 – 2021 година, во просек ќе биде на умерено ниво од околу 1,3% од БДП. Показателите за адекватноста на девизните резерви покажуваат дека тие ќе се задржат во сигурната зона во текот на целиот период на проекции.

Kредитната активност на банкарскиот сектор и натаму се оценува како важен фактор на поддршка на економскиот раст, при што се очекува дека кредитниот раст оваа и во следните две години ќе изнесува 8%. Оцените за кредитниот раст се засноваат врз претпоставките за стабилни очекувања, раст на депозитната база и поволна капитална и ликвидносна позиција на банките. За оваа и за следните две години се очекува вкупните депозити во финансискиот систем во просек да остварат раст од 8,4%.

Во однос на ризиците околу макроекономското сценарио, неповолните ризици во делот на надворешното окружување се оценети како поизразени споредено со претходниот циклус проекции. Тие главно се поврзуваат со присутната неизвесност заради глобалните трговски тензии, променливоста на финансиските услови и на цените на примарните производи, неизвесниот исход од процесот Брегзит, како и геополитичките ризици. Од друга страна, домашниот амбиент се оценува како постабилен, а притоа позитивен ризик кој не е директно вграден во проекциите се и можностите за забрзана евроатлантска интеграција.

Општо земено, последните макроекономски проекции презентирани во усвоениот Извештај укажуваат на здрави и солидни основи на домашната економија, со потенцијал за солиден раст, поддржан и од кредитната активност на банките, а при отсуство на инфлациски притисоци и задржување на поволната надворешна позиција. Макроекономското сценарио претпоставува стабилен и предвидлив домашен амбиент, натамошен прилив на странски инвестиции, засилување на јавниот инфраструктурен циклус, како и релативно поволно надворешно окружување, иако помалку поволно во однос на октомвриските проекции. Евентуалното неисполнување на вградените претпоставки или остварувањето на нагласените ризици може да доведе и до отстапувања од проектираната патека на клучните показатели.

Како што беше нагласено на седницата на Советот, Народната банка и во следниот период внимателно ќе ги следи движењата, како и промените во домашниот и надворешниот амбиент, со цел соодветно приспособување на поставеноста на монетарната политика.

Презентација на гувернерката на Народната банка: Ревизија на макроекономските проекции – мај 2019 година

НБРМ

Ангеловска-Бежоска на тркалезна маса со Тао Жанг од ММФ

Објавено

на

Гувернерката на Народната банка, Анита Ангеловска-Бежоска, учествуваше на тркалезна маса со Тао Жанг, заменикот на директорката на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ), Кристин Лагард, којашто се одржа во неделата, во Дубровник, Хрватска. Настанот беше организиран во рамки на втората заедничка конференција на Хрватската народна банка и ММФ, насловена „Демографијата, вработувањето и растот: Управување со иднината во Централна, Источна и Југоисточна Европа“, на којашто учествуваа гувернери на централни банки и министри за финансии од регионот, претставници на Светската банка, Европската комисија, Банката за меѓународни порамнувања и на други меѓународни институции, како и угледни експерти од универзитетите во Оксфорд, Лондон и Тарту. Дводневното конференциско издание беше посветено на пазарот на трудот и демографските предизвици, иднината на работната сила и политиките коишто се потребни за одржлив економски раст и достигнување на нивоата на доход во развиените земји од Западна Европа. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Преддоговорни информации кај потрошувачкиот кредит: преглед на понудените кредитни услови

Објавено

на

Како и во секој договор, и во договорот за потрошувачки кредит се содржани одредби за правата и обврските на договорните страни ‒ банката и должникот. Со цел да се посвети поголемо внимание на договорните обврски од двете договорни страни, законодавецот или регулаторот зависно од видот на правниот пропис, најчесто пропишува задолжителна листа со вообичаени преддоговорни информации коишто банката е должна да му ги даде на должникот уште пред склучувањето на договорот. Овие преддоговорни информации треба да овозможат подобро согледување на идните обврски и осврт на сите битни прашања за кредитот. Преку изработка на посебен формулар со преддоговорни информации и негово доставување до клиентот се овозможува подобра информираност при носењето на одлуката за склучување договор за кредит, што претставува една од најчесто користените светски практики во доменот на финансиската едукација. (more…)

Продолжи со читање

НБРМ

Конкурс за доделување годишна награда на Народната банка на Република Северна Македонија за 2020 година

Објавено

на

Заради поттикнување на развојот на научната мисла и изработка на трудови од областа на макроекономијата и банките и банкарските системи, како и афирмација на млади и стручни кадри, Народната банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Народната банка) доделува Годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на макроекономијата и банките и банкарските системи. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange