Connect with us

Останато

Над 20 милиони денари приливи од камати во Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Сава пензиско друштво редовно ги информира членовите на пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус, за пристигнатите приливи од инвестираните средства. 

Средствата на членовите се инвестираат во акции, обврзници, депозити и останати хартии од вредност дома и во странство. Портфолијата на пензиските фондови се балансирани и содржат повеќе и помалку ризични инструменти.

Според последните податоци кои ги има објавено Сава пензиско друштво во периодот од 01.07.2020 до 10.07.2020 година на сметката на Сава пензиски фонд има пристигнато приливи од камати во износ 2.535.431,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 19.950.009,00 денари.

За истиот овој период на сметката на Сава пензиски фонд пристигнати се приливи од дивиденда во вкупен износ од 67.903,37 евра и 22.856,67 долари од кои:

– 54.614,04 евра, од инвестираните средства во компанијата AXA SA;

– 13.289,33 евра, од инвестираните средства во компанијата Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA;

– 11.267,17 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Vanguard S&P 500 ETF;

– 11.589,50 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares iboxx investment grade corporate bond ETF.

На сметката на Сава пензија плус во периодот од 01.07.2020 до 10.07.2020 година  пристигнати се приливи од камати во износ од 54.936,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки и приливи од камати од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 414.000,00 денари.

Во истиот период на сметката на Сава пензија плус пристигнати се приливи од дивиденда во вкупен износ од 1.684,27 евра и 1.384,46 долари од кои:

– 1.366,03 евра, од инвестираните средства во компанијата AXA SA;

– 318,24 евра, од инвестираните средства во компанијата Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SA;

– 1.122,70 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Vanguard S&P 500 ETF;

– 261,76 долари, од инвестираните средства во инвестицискиот фонд Ishares Iboxx Investment Grade Corporate Bond ETF.

Овие приливи се резултат на инвестирањето на пензиските заштеди акумулирани во пензиските фондови, им припаѓаат на членовите и на пензионираните членови на фондот и пропорционално се распределуваат на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата, како и за тоа во кои финансиски инструменти и компании се инвестираат средствата можете да најдете во редовните квартални извештаи кои се објавуваат на веб страната на друштвото www.sava-penzisko.mk.

Дополнително членовите на пензиските фондови редовно се информираат за сите пристигнати приливи и преку мобилната апликација Сава пензиско план. Мобилната апликација е бесплатна и може да ја користи секој член на пензиските фондови. 

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk.

Останато

Во последниот квартал од 2020 година имало 151.972 невработени од вкупно 941.524 активни лица

Објавено

на

Според податоците на Државниот завод за статистика, во четвртото тримесечје од 2020 година, активното население во Република Северна Македонија изнесувало 941.524 лица, од кои вработени биле 789.552, а 151.972 лица се невработени. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Потребно е системско поместување на роковите за финансиски извештаи по примерот на европските земји

Објавено

на

Сметководството е врската меѓу стопанството и институциите, а од неговото непречено извршување зависат сите економски процеси. Анкетата што ја направи Комората на сметководители меѓу своите членови покажа дека речи 65 отсто од сметководителите биле заболени Ковид-19 или биле во изолација поради контакт или заболен член на семејството. Во такви услови е јасно дека не е возможно работата да се одвива непречено и повторно се поставува прашањето дали ќе се донесе разумна одлука за  роковите за поднесување на завршни сметки и финансиски извештаи да се усогласат со европските држави или и понатаму ќе продолжи да се гази достоинството на оваа значајна професија и да се ризикува со добивање на податоци чиј квалитет не може да се гарантира поради условите под притисок под кои работат сметководителите. Од овие податоци во голема мера зависи креирањето на финансиските политики на национално ниво. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Министерството за финансии ќе овозможи на дневна основа да се следат приходите и расходите на буџетот

Објавено

на

Министерството за финансии подготвува техничка можност на дневна основа да се следат буџетските приходи и расходи, соопшти на прес-конференција министерот Фатмир Бесими. (more…)

Продолжи со читањеПопуларно