Connect with us

Осигурување

Милионски приливи од камати и дивиденди на сметките во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус

Објавено

на

Пензиското штедење претставува долгорочно штедење кое има за цел зголемување на средствата на идните пензионери. Сава пензиско друштво а.д. Скопје преку активно управување со средствата од пензиските фондови обезбедува раст на вредноста на пензиските заштеди. Приносите остварени од инвестирањето на средствата ќе ги зголемат заштедите и ќе обезбедат посигурна и постабилна иднина за членовите во пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус.

Од инвестираните средствата на домашниот и странските финансиски пазари, според последните податоци од Сава пензиско друштво а.д. Скопје, во периодот од 12.05.2020 до 21.05.2020 година на сметката на Сава пензиски фонд е пристигнат прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници, во износ од 32.000.000,00 денари и приливи од камати во износ од 4.890.823,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки.

За истиот овој период пристигнале приливи од дивиденда во износ од:
– 5.545,99 долари, од инвестираните средства во компанијата Apple Inc;
– 85.358,98 евра, од инвестираните средства во компанијата Bayerische Motoren Werke AG и
– 14.950.800,00 денари, од инвестираните средства во компанијата Алкалоид АД Скопје.

Во периодот од 12.05.2020 до 21.05.2020 година на сметката на Сава пензија плус, пристигнал прилив од камата од инвестиции во домашни државни обврзници во износ од 896.000,00 денари, како и приливи од камати во износ од 45.625,00 денари, по основ на орочени депозити во домашни банки.

На сметката на Сава пензија плус, во истиот во истиот овој период пристигнале и приливи од дивиденда во износ од:
– 172,20 долари, од инвестираните средства во компанијата Apple Inc;
– 2.762,78 евра, од инвестираните средства во компанијата Bayerische Motoren Werke AG и
– 378.000,00 денари, од инвестираните средства во компанијата Алкалоид АД Скопје.

Приносот кој се остварува од управувањето со средствата на пензискиот фонд им припаѓа единствено на членовите на фондот и се распределува на нивните сметки.

Повеќе информации за резултатите од инвестирањето на средствата на пензискиот можете да најдете преку редовните квартали извештаи на пензиските фондови кои се објавени на веб страната на друштвото www.sava-penzisko.mk. Дополнителни во финансиските извештаи детално се наведени и сите финансиски инструменти и компании во кои се инвестираат средствата од пензиските фондови.

Работењето на Друштвото и управувањето со пензиските фондови е под постојана контрола на Супервизорот на капитално финансирано пензиско осигурување, Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk.

Осигурување

Сава пензиски фонд и Сава пензија плус примија приливи од камати и дивиденди од компании како Henkel AG & CO KGAA; Basf SE; Rоyal Dutch Shell PLC-A SHS, Bank Of America Corp.

Објавено

на

Средствата на членови на пензиските фондови се инвестираат во најразлични финансиски инструменти дома и во странство се со цел остварување на соодветен принос кој се распределува пропорционално на сметките на сите членови. Токму затоа од Сава пензиско друштво редовно ги информираат членовите на пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус за пристигнатите приливи по основ на дивиденди и камати. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Домаќинско осигурување од Халк Осигурување со 25% попуст за вработени во здравствени установи и МВР

Објавено

на

Во услови на пандемија со вирусот Ковид-19, кога целиот товар паѓа врз здравствените работници, но и на вработените во МВР, Халк Осигурување одлучи да им се заблагодари на хероите од првите борбени редови, кои се грижат за нашето здравје и безбедност, обезбедувајќи 25 проценти попуст на полиса за домаќинско осигурување за сите вработени во здравствени установи и МВР! (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Еуролинк Осигурување АД Скопје оствари добивка од 1,9 милиони денари во 2019 година

Објавено

на

Еуролинк Осигурување АД Скопје преку Македонска Берза објави ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.-31.12.2019 година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно