Connect with us

Компании

Маја Стефкова-Штериева реизбрана, а Миран Ковач избран за нов член на Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Објавено

на

КБ Прво пензиско друштво АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување односно Надзорниот одбор на компанијата.

Со Решението на Централниот регистар на РСМ од 07.07.2021 година извршени се следните промени: извршен е упис на Миран Ковач за нов независен член на Надзорниот одбор и извршен е реизбор на Маја Стефкова-Штериева за член на Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.

Воедно, на независниот член на Надзорниот одбор на Друштвото – Маријан Шунта му престана мандатот заклучно со 06.07.2021 година и соодветно на тоа извршено е негово бришење од Централниот регистар на РСМ.

Уписот на промените е извршен врз основа на Записник од собрание на акционери – Нотарски акт ОДУ 403/21 од 30.03.2021 година од Нотар Сашо Клисароски од Скопје и Решение на Агенцијата за супервизија на капиталното финансисрано пензиско осигурување бр.14-294/4 од 02.06.2021 година за одобрување на избор и реизбор на членови на Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје.

Надзорниот одбор на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје во моментов го сочинуваат:

  • Аленка Жнидаршич Крањц – Претседател и член на Надзорниот одбор;
  • Маја Стевкова Штериева – член на Надзорниот одбор;
  • Јанез Крањц – член на Надзорниот одбор;
  • Анита Бислимовска – член на Надзорниот одбор;
  • Марко Андонов – независен член на Надзорниот одбор;
  • Миран Ковач – независен член на Надзорниот одбор.

Компании

Онлајн купување и пари назад

Објавено

на

Онлајн пазарувањето го упростивме го направивме сега поедноставен! Креиравме брз и практичен начин со кој не само можете да пазарувате преку интернет кај саканата онлајн продавница туку и да добивате предности. Имате можност да заштедите и време и пари. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Триглав ја задржа цврстата капитална позиција и високата добивка за време на пандемијата

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг S&P Global Ratings (во продолжение S&P, или агенција), по извршениот редовен годишен преглед, на ден 13.9.2021 година на Групацијата Триглав, а со тоа и на нејзиното матично друштво и на друштвото ќерка Позаваровалница Триглав РЕ, повторно им ги потврди долгорочната кредитна оценка и бонитетната оценка на финансиска моќ “A” со стабилна среднорочна прогноза. Високиот рејтинг е одраз на солидната капитализираност на Групацијата Триглав и на нејзиното стабилно,
профитабилно работење, поддржано од дисциплинирано преземање ризици во осигурување, користење сигурна заштита преку реосигурување и економијата на опсег, како и други предности на доминантната пазарна позиција во регионот и во Словенија. Кредитниот рејтинг “A” потекнува исклучиво од самостојниот профил на кредитен ризик на Групацијата. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Во следните 12 месеци приватните компании планираат да инвестираат над 160 милиони евра

Објавено

на

Во периодот септември 2021 – август 2022 година, 93,8 отсто од од приватните компании планираат инвестиции. Вкупниот планиран износ на инвестиции на овие компании изнесува 161.054.020 евра. Ова се податоците од анкетата што ја спроведе Стопанската комора на Северна Македонија меѓу своите членки, на тема „Инвестиции на компаниите членки на СКСМ во следните 12 месеци ( септември 2021 – август 2022 година)”. (more…)

Продолжи со читањеПопуларно