Connect with us

Осигурување

Кроација Осигурување – Живот купува 5.800 акции во Кроација Осигурување – неживот!

Објавено

на

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на 109-тата седница со која претседаваше Претседателот на КХВ М-р Нора Алити донесе Решение со кое на Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување Скопје му се дава одобрение за издавање на четврта емисија на акции по пат на приватна понуда.

Со четвртата емисија на акции, Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување Скопје ќе издаде 5.800 обични акции со продажна цена по акција од 100 евра, која е еднаква на номиналната. Па оттаму, вкупната продажна вредност на емисијата изнесува 580.000 евра, односно 35.716.226 денари.

Четвртата емисија на акции на Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување Скопје се врши со зголемување на основната главнина на друштвото со нови парични влогови, а заради зајакнување на капиталот на Друштвото и усогласување со одредбите од Законот за супервизија на осигурување. Акциите се наменети за познат купувач – институционалниот инвеститор Кроација Осигурување АД Друштво за осигурување на живот Скопје.

На седницата што се одржа денеска на 07 јуни, 2021 година беше издадена една дозвола за инвестициски советник. Исто така, беа усвоени неколку подзаконски и интерни акти заради усогласување со новиот Закон за заштита на лични податоци.

Анализи

Осигурителните компании платиле 10,2 милиона евра провизии за продажбата на своите посредници

Објавено

на

Осигуреници вложиле пет милијарди денари во осигурување за половина година. Од тоа, 2,59 милијарди денари се вложени во полиси директно купени од осигурителните друштва и уште 2,41 милијарди денари преку посредници во осигурувањето. Во овој период преку посредници во осигурување се склучени над 370.000 договори за осигурување, покажуваат податоците на Агенцијата за супервизија на осигурување (АСО) за периодот јануари – јуни годинава за неживотно осигурување. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Семеен дом осигуран со 3,2 милиони евра, највисоката осигурена сума за имот на физичко лице

Објавено

на

Најголемата корпоративна полиса издадена во земјава покрива максимална штета до износ од 1,26 милијарди евра. Кај каско осигурувањето возила максимална осигурена сума за покривање штети е 41 милиони евра и договорот за осигурување го има претпријатие за јавен превоз на патници. Полисата со највисока осигурена сума за исплата на штети за приватно здравствено осигурување покрива до 2,3 милиони евра со која се осигурани речиси 800 вработени лица. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Триглав полиса за корисници на кредит која целосно ги покрива кредитните обврски

Објавено

на

Кредитите и кредитните картички станаа наша слатка навика за финансирање на нашите потреби, желби и соништа. Практично, сите живееме живот на кредит. Но, дали сте пресметале колку изнесува вашето кредитно задолжување? Колку вашето семејство финансиски зависи од вас? (more…)

Продолжи со читањеПопуларно