Connect with us

Осигурување

Кроациа Осигурување – Живот: “Се повеќе Македонци се одлучуваат за животно осигурување како сигурен облик на штедење”

Објавено

на

Се повеќе македонски граѓани го препознаваат животното осигурување како сигурен облик на штедење кое им гарантира заштеда, овозможувајќи им истовремено сигурност при можни ризици.

Осигурувањето на живот е долгорочно решение кое нуди комбинација на најбезбеден облик на штедењесигурност како и осигурување, и е целосно приспособливо на индивидуалните потреби на клиентите. Овој финансиски инструмент примарно гарантира исплатата на осигурително покритие при немил настан, а дополнително на своите корисници им гарантира и исплата на вложените средства заедно со припишана добивка по истекот на осигурителниот период.

Водечката осигурителна компанија за животно осигурување во земјава, Кроациа Осигурување – Живот, четврта година по ред врши исплата на осигурени суми кон своите осигуреници кои склучиле полиса пред повеќе од 10 години.

“Имајќи го предвид самиот концепт на животно осигурување, кој подразбира поврат на вложените средства по истекот на осигурувањето, за изминативе 4 години сме исплатиле речиси 4 милиони евра во форма на осигурени суми за доживување кон нашите осигуреници. Дополнително, во 2019 година ќе исплатиме 1,3 милион евра по основ на полисите кои истекуваат следната година. Секако, наша примарна обврска е да понудиме сигурност за осигурениците при можни ризици, штедната компонента е само една дополнителна бенефиција на полисата за осигурување на живот” – велат од Кроациа Осигурување – Живот АД. Скопје.

Клучна предност која ја има овој финансиски производ, а која ја препознаа македонските граѓани, е комбинацијата на штедна и осигурителна компонента. Македонците препознаа дека ова е единствениот финансиски инструмент кој овозможува долгорочно штедење со истовремено осигурување од неколку ризици (смрт, незгода и болест). Преку овој инструмент осигуреникот обезбедува финансиска сигурност на најблиското семејство во случај на настанување на несреќен настан со фатални последици. Доколку настане некој од ризиците кои ги покрива полисата, корисникот на осигурувањето ја добива целата осигурена сума. Практично ова е единствен финансиски производ кој вклучува штедна компонента, а истовремено покрива ризици од појава на болест или несреќен случај.

Осигурување

НАЈАВИТЕ СЕ ОСТВАРИЈА: Триглав започна постапката за основање на пензиско осигурување во Македонија

Објавено

на

Заваровалница Триглав известува, дека достави барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови до македонската агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС). (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Арт Гаши именуван за Генерален Директор на ЕУРОСИГ АД СКОПЈЕ

Објавено

на

Друштвото за осигурување ЕУРОСИГ АД СКОПЈЕ по донесена одлука од Надзорниот одбор изврши промена на овластено лице – Претседател на Управен одбор и Генерален директор на друштвото. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Триглав Осигурување воведува осигурување на малигни заболувања на пазарот

Објавено

на

Триглав Осигурување, денес, на Светскиот ден за борба против ракот, воведува нов производ на пазарот, осигурување на малигни заболувања. Ова покритие е дел од пакетот за доброволно приватно здравствено осигурување за лекување во приватни здравствени установи, кое што вклучува специјалнистичко вонболничко и болничко лекување и осигурување на операции. Наменето е за резидентниот сегмент, за индивидуални и за семејни корисници и обезбедува материјална заштита во најкритичните моменти во животот. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange