Connect with us

Останато

Комисијата за хартии од вредност изрече опомена и забрана

Објавено

на

Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на 5-тата седница со која претседаваше Претседателот на КХВ М-р Нора Алити донесе Тарифник за изменување на Тарифникот за утврдување на надоместоците што ги наплатува Комисијата за хартии од вредност.

Со изменетите тарифни ставки се врши промена на постојниот модел на утврдување и наплата на надоместокот на Комисијата за надзор над берзите и депозитарите  како процент од вкупната пазарна капитализација на сите сегменти на пазарот на последниот ден на тргување во претходната година, односно кај депозитарите процент од вкупната номинална вредност на сите запишани долгорочни хартии од вредност во депозитарот на  последниот ден на тргување во претходната година и се воведува НОВ модел на наплата од одреден процентуален износ од приходите на берзите и депозитарите остварени од редовното работење.

Со новиот концепт, висината на надоместоците што ќе се плаќаат на Комисијата ќе зависат од успешноста на работењето на двете институции. Измените на Тарифникот се резултат на анализи на вкупните движења на пазарот на хартии од вредност  и претставуваат  една од мерките што новиот состав на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија ги презема за развој на пaзарот на капитал. Со ова,  КХВ го релаксира пазарот на хартии од вредност и им овозможува на берзата и на депозитарот да ги остварат своите развојни проекти кои бараат мобилизирање на поголеми извори на средства, со цел да се унапреди македонскиот пазар на капитал. Новиот модел на наплата ќе стартува на 1 јануари наредната година.

На седницата што се одржа на 16 јули, 2018 година, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија донесе Решение со кое  на Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од вредност на “Комерцијална банка ” АД Скопје и на нејзиниот директор  им изрече јавна опомена, а на овластениот брокер привремена забрана да врши работи за кои има добиено дозвола во траење од 15 работни денови. Ваквите мерки, КХВ ги донесе бидејќи при редовна контрола на целокупното работење  на Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од вредност на “Комерцијална банка АД Скопје за 2017 година беа утврдени наоди за неправилности, незаконитости и за  непочитување на одредбите од Правилата за тргување на Берза, Правилата за работа на Централниот депозитар за хартии од вредност и од Законот за хартии од вредност. КХВ со Решение ја задолжи Дирекцијата за вршење на услуги со хартии од вредност на “Комерцијална банка” АД Скопје во рок од 30 дена да ги отстрани утврдените неправилности и незаконитости и за тоа да ја извести Комисијата.

Исто така,  КХВ даде согласност на измените и дополнувањата на Правилата за тргување на “Македонската берза” АД Скопје и издаде една дозвола за работење на брокер.

Останато

Студентите и младите инженери ќе го подобруваат образованието

Објавено

на

Бордот на Европски студенти на технологија (БЕСТ) Скопје и Асоцијацијата на здруженија на инженери – Инженерска институција на Македонија потпишаа Меморандум за соработка. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Во Русија има се повеќе милијардери

Објавено

на

Во Русија во 2018 година бројот на милијардери е зголемен за пет од лани и сега има 74 според годишниот извештај на банката Кредит Суис. (more…)

Продолжи со читање

Останато

Комисијата за хартии од вредност во работна посета на Комисијата за хартии од вредност на Словенија

Објавено

на

Претставници на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија заедно со Комисионерката Лиле Делиџакова на 11 октомври, 2018 година беа во работна посета на Агенцијата за пазар на хартии од вредност на  Република Словенија во Љубљана.

Директорот на Агенцијата за пазар на хартии од вредност Г-дин Милош Час  имаше воведно обраќање во кое ги отслика пазарните движења и состојби во Словенија и изрази подготвеност со сите ресурси да и помогне и да ја поддржи  Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија при нејзиниот информатичко-технолошки  развој и унапредување на капацитетите.

Потоа, беа реализирани неколку работни сесии со Стручните лица кои го изработиле нивниот Информатички систем за известување и обработка на податоци, преку кој овластените учесници на пазарот ги доставуваат своите финансиски и нефинансиски известувања, кои потоа на соодветен начин и во специфичен формат се обработуваат за потребите на регулаторот.

Овој  систем  содржи компонента за размена на информации и податоци поврзани со трговски трансакции кои се случуваат на пазарите на капитал на сите држави членки на ЕСМА.

Ваквата работна посета која  претставува уште еден  чекор за зајакнување на односите меѓу двете институции  беше договорена уште при првата средба на Претседателот на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија М-р Нора Алити  со нејзинот словенечки колега  Г-дин Милош Час која што  се реализираше  на 27 јуни, 2018 година во Љубљана.

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange