Connect with us

Кредити

Комерцијална банка АД Скопје во соработка со ЕБОР и и Европската Унија (ЕУ-ИПА Фондови) нуди кредитна линија наменета за поддршка на конкурентноста на МСП

Објавено

на

Комерцијална банка АД Скопје во соработка со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и Европската Унија (ЕУ-ИПА Фондови) нуди линија за унапредување на конкурентноста кај МСП компаниите. Целта на програмата е поддршка во финансирање микро, мали и средни претпријатија во Република Северна Македонија за подобрување на конкурентноста и усогласување со техничките стандарди во согласнот со ЕУ законодавството (EU Acquis Communautaire) во полето на заштита на животната средина, безбедност на работниците, квалитет и безбедност при работа.

Крајни корисници од Програмата за кредити и стимулации се домашни компании од приватниот сектор со најмногу до 249 лица и имаат годишен обрт до 50 милиони евра или вкупна актива до 43 милиони евра, вклучително и трговци поединци и физички лица – самостојни вршители на дејност согласно законот на Северна Македонија.

Максимален износ на финансирање на еден кредитобарател е до 1 милион евра (за еден или повеќе поткредити) во една или повеќе банки.

Намена на средствата е исклучиво за основни средства, како и делот од обртни средства кои се сметаат за дел од трошоците на инвестицијата, но без вклучен ДДВ. Ова значи дека кредитот може да се користи за воведување на иновативни процеси во компанијата како вложувања во индустриски постројки, нова опрема, софтвер, подобрување на системите за управување кај претпријатијата и/или секакво подобрување во насока на усогласеност со директивите на ЕУ во полето на заштита на животната средина, безбедност на работниците, квалитет и безбедност при производство.

Придобивки за инвеститорите: по успешна имплементација и верификација на инвестицискиот проект, заемопримачот ќе добие стимулација во висина до 15% од пониската вредност 1.Исплата на стимулации за крајните корисници по верификација на имплементирање на потпроектот во висина од 15% од помалата вредност од 1. Искористениот износ од потпроектот или 2. Трошоците на инвестицијата за подпроектот без вклучен ДДВ, како и бесплатна техничка помош при подготовка и оптимализација на потпроектите од технолошки и финансиски аспект. Стимулацијата и бесплатната техничка поддршка понудени во рамки на оваа програма се финансирани од Европската унија.

Кредити

Како поседувањето сопствен дом ќе ви помогне за подобра финансиска стабилност?

Објавено

на

„Речиси 10 години со моето семејство живеевме под кирија. Како е да се биде закупец знаат само оние што тоа го имаат искусено – селење од еден во друг стан, уништување покуќнина, немање можност да го опремиш станот онака како што сакаш. Тоа се маките за нас возрасните, а за децата дополнителни трауми носеше секое ново селење бидејќи ги губеа другарчињата и средината во која се имаат навикнато. А колку тоа финансиски чинеше? Со просечна кирија од најмалку 150 евра месечно – речиси 20.000 евра“. Вака раскажува Кирил Марковски кој реши да го промени својот живот и да инвестира во својата и иднината на своето семејство со земање станбен кредит и купување сопствен дом. (more…)

Продолжи со читање

Кредити

Потрошувачки кредит од Халкбанк со посебни услови за членовите на СОНК

Објавено

на

Потрошувачки кредит со намалена каматна стапка од само 4,9% фиксна за првите три години и со пакет полиса за осигурување од Халк Осигурување е производ на Халкбанк со посебни услови наменет за членовите на СОНК.

(more…)

Продолжи со читање

Кредити

НЛБ Банка со промотивна кампања за кредитите за физички лица

Објавено

на

НЛБ Банка води промотивна кампања за сите кредити за физички лица до 31.08.2020 година. Во рамки на кампањата сите кредити се нудат без трошоци за одобрување и без трошоци за проценка. (more…)

Продолжи со читање

Популарно