Connect with us
P2_P_MK_1600x400

Домашни банки

Колкав капитал Ви е потребен за да основате банка во Македонија?

Објавено

на

Секој од нас барем еднаш посакал да биде директор на голема корпорација или да има сопствена банка. Тоа датира уште од рано детство кога листовите од дрво се пари, а фиоката најблиску до прозорецот (што треба да претставува шалтер) е касата. 

Меѓутоа, тоа не е така едноставно во светот на возрасните. Треба голем капитал и многу работа, како и почитување на многу законски рамки, за да можете да имате сопствена банка. Сопствена банка – колку убаво тоа звучи.

“Банка” е правно лице со дозвола од гувернерот на Народната банка на Република Македонија основано согласно со одредбите од Законот за банки, чија основна дејност е прибирање депозити и други повратни извори на средства од јавноста и одобрување на кредити во свое име и за своја сметка.

Законот за банки, предвидува четири основни услови кои мора да ги исполните:

 • Банка се основа со почетен капитал од 310.000.000 денари.
 • Почетниот капитал од 310.000.000 денари и сите натамошни зголемувања на почетниот капитал мора да бидат само во паричен облик и да бидат уплатени во целост. Во Трговскиот регистар целосно уплатениот почетен капитал се впишува како основна главнина.
 • Банката е должна да ја одржува вредноста на почетниот капитал од 310.000.000 денари.
 • На банките не се применува обврската од Законот за трговските друштва за задолжително наведување на висината на основната главнина во меморандумот.

Банкарски активности може да врши само:

 • Банка која од гувернерот на Народната банка на Република Македонија добила дозвола за основање и работење;
 • Странска банка која од гувернерот добила дозвола за отворање и работење на филијала и
 • Банка од земја членка на Европската унија која, во согласност со овој закон, отворила филијала во Република Македонија.

Износите на почетен капитал запишан во Централен Регистар на Македонија, по банка се на следната листа:

 • Капитал Банка  855.687.751 денари
 • Силк Роуд 1.236.600.000 денари
 • Халк Банка 2.893.690.000 денари
 • Шпаркасе Банка 1.662.774.540 денари
 • Централна Кооперативна Банка  1.397.967.000 денари
 • Македонска Банка за Поддршка на Развојот 1.193.792.000 денари
 • ПроКредит Банка 613.712.400 денари
 • НЛБ Банка  854.061.000 денари
 • Стопанска Банка АД Скопје 3.511.242.000 денари
 • Комерцијална Банка АД Скопје 2.279.067.000 денари
 • Охридска Банка 1.368.327.500,00 денари
 • TTK Банка 907.888.000 денари
 • Еуростандард Банка 1.100.667.600 денари
 • Стопанска Банка АД Битола 1.172.931.000 денари

Во однос на капиталот потребен за покривање на ризиците, преземен е меѓународниот стандард за минимална стапка на адекватност на капиталот од 8%, при што Законот му дава право на гувернерот на НБРМ да пропише и повисока стапка, доколку некоја банка е изложена на поголеми ризици.

 

Домашни банки

НЛБ Банка спонзор на настанот “5.FMCG SUMMIT Скопје 2019”

Објавено

на

НЛБ Банка е спонзор на настанот “5.FMCG SUMMIT Скопје 2019”, кој се одржува денес (16.05) и на едно место ги обедини трговците, дистрибутерите и производителите за да ги слушнат новитетите од најзначајните домашни, регионални и светски авторитети во FMCG секторот. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Добивката на Стопанска банка АД-Скопје намалена за неверојатни 42,9%

Објавено

на

Во периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година Стопанска банка АД – Скопје (во натамошниот текст: СБ) оствари нето добивка пред оданочување во износ од 599.895 илјади денари, што претставува намалување за 42,9% споредено со нето добивката остварена во анализираниот период минатата година. Намалениот резултат во тековниот период се должи на ефектот од решениот статус на должникот Фени Кавадарци во првиот квартал од 2018, кога СБ склучи договор за продажба на своите побарувања со што во билансите на Банката беше евидентирано ослободување на исправката на вредност и истото имаше соодветен ефект врз остварениот финансиски резултат, објави банката преку соопштение на Македонска берза. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Работилница со ПроКредит Банка: Важноста на комуникациските вештини во процесот на селекција при вработување

Објавено

на

Важноста на комуникациските вештини при вработување е особено голема во модерното и динамично општество поради се поголемата конкуренција на пазарот на трудот. (more…)

Продолжи со читање
Unibanka_banner_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange