Connect with us

Осигурување

Климе Попоски нов член на Надзорниот одбор на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје

Објавено

на

На ден 16.11.2020 година во Централниот регистар на СРМ е извршена измена на податоците во Тековната состојба на акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје со седиште на Бул.Борис Трајковски број 62, Скопје, Кисела Вода со ЕМБС 5702470 застапувано од претседателот на Управниот одбор Зоран Нарашанов.

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје изврши упис на нов независен член на Надзорниот одбор на Друштвото. Согласно одлуката за назначување на нов член на Надзорниот одбор на друштвото донесена од Собранието на друштвото се именува г-дин Климе Попоски за нов независен член на Надзорниот одбор на ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје.

Согласно новите измени, Надзорниот одбор на Друштвото е во следниот состав:

  • Г-дин Габор Лехел, Претседател на Надзорниот одбор на Друштвото,
  • Г-дин Зоран Димов, независен член на Надзорниот одбор на Друштвото,
  • Г-дин Филип Бардас, член на Надзорниот одбор на Друштвото,
  • Г-дин Климе Попоски, независен член на Надзорниот одбор на Друштвото.

Компании

ЕВРОХОЛД обезбеди 80,5 милиони евра преку нова емисија на акции

Објавено

на

ЕВРОХОЛД, најголемиот јавен холдинг во Бугарија и една од водечките независни бизнис групи кои делуваат на територијата на Централна и Југоисточна Европа , обезбеди финансиски средства во вредност од 157 милиони лв (80.5 милиони Еур) преку нова емисија на акции преку Бугарската берза. Новата емисија на акции се одвиваше во периодот од 9 Јуни и 7 Јули и наиде на силен интерес како кај домашните така и кај странските инвеститори кои запишаа и уплатија цца 63 милиони нови акции. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Осигурителниот пазар порасна 5%, продажбата на полиси достигна 43,7 милиони евра

Објавено

на

Осигурителниот пазар порасна за 5 отсто во првите три месеци годинава, а продажбата на полиси (бруто полисирана премија БПП) достигна 2,69 милијарди денари (43,7 милиони евра) што е за 1,7 милиони евра повеќе од истиот период лани, покажуваат официјалните збирни податоци на Агенцијта за супервизија на осигурување (АСО). (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Кроација Осигурување – Живот купува 5.800 акции во Кроација Осигурување – неживот!

Објавено

на

Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија на 109-тата седница со која претседаваше Претседателот на КХВ М-р Нора Алити донесе Решение со кое на Кроација Осигурување АД Друштво за неживотно осигурување Скопје му се дава одобрение за издавање на четврта емисија на акции по пат на приватна понуда. (more…)

Продолжи со читање

Популарно