Connect with us

Домашни банки

Капитал Банка објави јавен повик до своите акционери

Објавено

на

Надзорниот одбор на Капитал банка објави јавен повик до акционерите на банката за учество на редовна седница на Собрание на Капитал банка која ќе се одржи во седиштето на Банката на ул.Никола Кљусев број 1, Скопје на 31.05.2017 година со почеток во 12.00 часот.

Дневен ред на седницата:

 

I . Процедурален дел

 

1. Отварање на Собранието на Банката

2. Верификација на Списокот на Присутни акционери

3. Избор на Претседавач на Собранието

 

II . Работен дел

 

4.  Усвојување на Деловната Политика и Развојниот План на Банката  5. Усвојување на Финансискиот План на Банката 

6.  Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работата на Банката за 2016 година, заедно со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор 

7.  Разгледување на Годишниот Извештај на Службата за внатрешна ревизија за 2016 година заедно со писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор  

8.  Разгледување на Извештајот на Одборот за ревизија за 2016 година  

9.  Разгледување и усвојување на Извештајот на Друштвото за ревизија и писмено мислење по истиот, изготвено од страна на Надзорниот одбор 

10. Донесување на Одлука за усвојување на Годишната сметка на Банката и финансиските извештаи за 2016 година 

11. Донесување на Одлука за утврдување и покривање на остварената загуба на Капитал Банка АД Скопје во 2016 година  

12. Избор на Друштво за ревизија  

13. Разгледување и усвојување на Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2016 година

14. Донесување на Одлуки за одобрување на работата  на членовите на Надзорниот одбор на Банката за 2016 година 

15. Разно

 

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието најдоцна пред почетокот на закажаното Собрание со Пријава за учество на Собранието.

 

Примерок од Пријавата за учество на Собранието се подига во Секретаријатот на Управниот одбор на Капитал банка АД Скопје или на интернет страната на Банката  www.capitalbank.com.mk, додека пополнетата Пријава се доставува до Секретаријатот на  Управниот одбор на банката на адреса ул. Никола Кљусев број 1, Скопје.

 

Пријавувањето на акционерите правни лица се врши преку нивните законски застапници.

 

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.

 

Повеќе информации можете да најдете на страницата на Капитал Банка АД Скопје.

 

Домашни банки

Се појави лажна Facebook страница под името на Шпаркасе Банка

Објавено

на

На „Facebook” е забележана ЛАЖНА Facebook страница под името на Шпаркасе Банка која ги бара Вашите лични податоци за понатамошна злоупотреба! ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д Скопје ги известува своите клиенти дека нема никаква поврзаност со тоа и ова е единствениот и официјален профил на банката. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

“Social Friday” во организација на Синдикатот на финансиски организации на Македонија

Објавено

на

Колегите од синдикалните организации на Халкбанк АД Скопје, Комерцијална Банка АД Скопје , Шпаркасе Банка , Стопанска Банка а.д. Скопје, Стопнаска Банка АД Битола, Агенција за Супервизија на Осигурувањата, Фулм и Силк Роад Банка решија да направат позитивни промени и заедно да придонесат кон подобрување на општеството. (more…)

Продолжи со читање

Домашни банки

Извлечени среќните добитници во големата наградна игра „НЛБ за млади“

Објавено

на

НЛБ Банка ги извлече среќните добитници во големата наградна игра за станбени кредити „НЛБ за млади“. Педесет (50) клиенти, на возраст до 40 години, на кои во периодот од 1 март до 31 мај годинава им се одобри станбен кредит од НЛБ Банка се среќни добитници на парична награда на износ од 20.000 денари. Средствата ќе бидат уплатени на сметката на одобрениот НЛБ Станбен кредит за кој добитникот на наградата аплицирал во промотивниот период. (more…)

Продолжи со читање


Популарно