Connect with us

Анализи

Каматите паѓаат – Кредитите и депозитите се во пораст но, на чие конто?

Објавено

на

Каматните стапки за кои сигнализира Народната банка со олеснување на монетарната политика бележат намалување ако се споредат последните два месеца од годината за 2018 и 2019. Според најновите статистики просечната каматна стапка изнесувала околу 5%. Забележан е поголем раст на штедењето на домаќинствата, како и на корпоративниот сегмент гледано според податоците за ноември и декември 2019 година.

Штедачите во последниот месец за годината која измина издвоиле 410 милиони денари во банките и штедилниците пред почетокот на празниците кога вообичаено и личната потрошувачка драстично се зголемува. Претходно во ноември македонските граѓани вклучувајќи ги и компаниите издвоиле 397 милиони денари на своите штедни сметки, па така месечниот раст на депозитите изнесува 3.8%. Во 2018 година пак, во декември биле заштедени 375 милиони денари, односно годишниот раст стигнал импресивни 9,5%.

Вкупните депозити на домаќинствата, во декември 2019 година, се повисоки за 3,1% во споредба со претходниот месец, главно како резултат на зголемените депозитни пари. На годишно ниво, стапката на раст изнесува 7,9% и е резултат на растот кај сите компоненти, со поголем придонес на депозитните пари и краткорочните депозити во странска валута.

Месечното и годишното зголемување е резултат на растот на депозитите кај двата сектора, којшто е поизразен кај секторот „домаќинства“. Во декември, вкупните депозити на корпоративниот сектор се зголемени за 6,0% на месечна основа, речиси во целост заради растот на депозитните пари.

Годишниот раст на депозитите на корпоративниот сектор изнесува 14,6%, при најголем придонес на депозитните пари, долгорочните депозити во денари и депозитите во странска валута (краткорочни и долгорочни), додека краткорочните депозити во денари се намалени.

Од друга страна пак, иако има раст и на вкупните кредити издадени од страна на домашните комерцијални банки, обемот на доделени кредити и неговиот раст не го следи целосно зголемениот потенцијал кој банките го добиле со прибавените средства преку депозитите.

Така во ноември лани, во оптег влегле 335 милиони денари, а месечниот раст на кредитирањето во декември изнесува само 1.9%. Во декември кога се носат многу инвестициони одлуки за следната година реалниот сектор бил кредитиран со вкупно 341 милион денари. На годишна основа растот на кредитите изнесува вкупно 6%, но многу повеќе средства се слеани за кредитните потреби на домаќинствата каде има годишен раст од дури 10,5% гледано според месец декември.

Во декември, анализирано според намената на кредитите одобрени на физичките лица, кај најзастапените категории ‒ потрошувачките и станбените кредити, е забележан месечен раст од 1,3% и 2,0% соодветно, како и годишен раст од 14,6% и 12,7%, соодветно. Автомобилските кредити во декември забележаа месечен и годишен раст од 1,6% и 1,4%, соодветно. Кредитите одобрени на кредитни картички се намалени за 0,3% и 2,6%, на месечна и на годишна основа, соодветно. Кај негативните салда на тековните сметки е евидентиран месечен и годишен пад од 13,2% и 1,7%, соодветно, додека кредитите одобрени врз други основи, овој месец, се пониски на месечно и на годишно ниво за 0,4% и 10,6%, соодветно.

Компаниите во декември 2019 година добиле одобрувања за кредити во вредност од 167 милиони денари, додека пак домаќинствата биле кредитирани со 172 милиони денари.

Кај кредитите на корпоративниот сектор, во декември 2019 година, е забележано месечно и годишно зголемување од 3,3% и 1,9%, соодветно. Од аспект на валутната структура, кредитите одобрени во денари имаат малку поголемо учество во месечниот раст, додека годишниот раст во целост произлегува од кредитите во странска валута (намалено кредитирање во денари).

Вкупната каматна стапка на кредити во кои се вклучени и денарските и девизните кредитни продукти од 5,4% во 2018 година, лани се намалила и стигнала до просек од 5%.

Анализи

Висок поврат на ДДВ за фирмите: 206 милиони евра во првото полугодие и покрај кризата од КОВИД-19

Објавено

на

Во првото полугодие од 2020 година извршен е поврат на ДДВ кон фирмите од 12,7 милијарди денари или 206,5 милиони евра, што е за 6% повеќе во однос на лани или за 660 милиони денари повеќе. Ова е највисок поврат на ДДВ за овој период во однос на изминатите години, што е значајно особено ако се земе предвид кризата предизвикана од КОВИД-19. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Ангеловска-Бежоска: Со сигурност можеме да кажеме дека шпекулациите поврзани со курсот на денарот не се поткрепени со економски аргументи

Објавено

на

Во сите досегашни епизоди на криза, стабилниот курс на денарот претставува главен фактор на одржување на макроекономската стабилност. Нема компромис во однос на постојниот режим на курсот. Јавноста треба да има потполна доверба во нашата заложба и во нашиот капацитет успешно да продолжиме со постојната монетарна стратегија на стабилен курс на денарот. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Банкнотата од 50 евра е најпопуларна кај фалсификатoрите

Објавено

на

Од 2002 година, кога беше воведена евро валутата, откриени се 19 милиони фалсификувани банкноти на оваа валута со лична вредност од 1,2 милијарди евра. (more…)

Продолжи со читање

Популарно