Connect with us

Колумни

Како Blockchain технологијата може да го промени функционирањето на банките

Објавено

на

Blockchain е поларизирачка технологија – некои луѓе тврдат дека сето тоа е моментално и нема случаи на вистинска употреба; додека други се убедени дека тоа радикално ќе придонесе за револуционизирање во одредени области на бизнисот. За многумина, blockchain првично беше синоним за Bitcoin и други криптовалути. Сепак, во изминатите две години, голем број од оние кои коментираа, сега се будат од фактот дека blockchain технологијата може да се подреди за да се подобри функционирањето на одредени деловни функции. Еден од тие случаи на употреба е користење blockchain за подобрување на режимите за усогласеност со KYC / AML.

Банките, осигурителните компании и другите даватели на финансиски услуги, генерално, Финансиските Институции низ целиот свет распределуваат значителни ресурси за програмите за усогласеност „Запознајте го вашиот клиент“ (KYC) и „Закон против перење пари“ (AML).

Според извештај на Томсон Ројтерс од 2016 година, се трошат некаде од 60 до 500 милиони долари годишно на усогласеност со KYC / AML. Покрај тоа, со оглед на тоа што регулаторните мерки ширум светот стануваат посложени и казните за регулаторна неусогласеност стануваат се поголеми, овие трошоци за усогласеност ќе продолжат да растат. Сепак постоечките трошоци за усогласеност барем делумно се водени од неефикасностите во програмите за усогласеност, кои генерално се базираат на хартија, бараат значителен прирачник за човечки придонес и честопати резултираат со удвојување на работата. Покрај огромните трошоци за усогласеност на KYC / AML, финансиските институции се повеќе се под притисок на клиентите да ги олеснат и забрзаат трансакциите. За жал, во многу случаи, тековните програми за усогласеност се рачни, фрагментирани и бавни и сето тоа го спречува работењето на клиентите и потенцијално може да ја уништи врската на институцијата со клиентот.

Со зголемувањето на популарноста на дигиталните системи во текот на последните неколку децении, проблемот со измама и кражба на идентитет стана главен поради фактот што секоја компанија со која се занимавате, од банки до продажни места, има различен начин за потврдување на вашиот идентитет.

Секоја банка треба да го провери вашиот идентитет. Обично, ова вклучува долга, исцртана практика каде што се прикажани одредени документи, и се одвива некаков вид проверка или верификација. Притисокот да се зголеми усогласеноста на KYC доаѓа од регулаторите кои сакаат да престанат се пософистицираните финансиски злосторства што ги гледаме секоја година.

Идентитетот може лесно да се утврди со документи како што се лична карта и пасоши. Сепак, голем предизвик лежи во утврдувањето на автентикацијата на другите извори на идентификација. Без оглед на сериозноста на случајот за употреба, воспоставувањето идентитет преку познавање на вашиот клиент или KYC, не е така кратка постапка. Покрај огромните количини документи, поврзани со преземање на вакви постапки, недостатокот на транспарентност во однос на користењето на личните податоци собрани од клиентите, може да доведе до неефикасност во собирањето податоци. Глобалните напори за борба против финансискиот тероризам и перењето пари се покажуваат како неверојатно скапи и за владите и за банките.

Кои се придобивките од Blockchain технологијата за KYC & AML?

Со користењето на Blockchain технологијата може да се направи типичен регистар на KYC & AML Blockchain, кој може да се искористи од страна на банките и останатите финансиски институции. Решенијата на Blockchain KYC ја искористуваат безбедната јавна дигитална “книга” за да се даде скоро моментално и навистина сигурно заверување на идентитетот. Поради непроменливата природа на евиденцијата зачувана во блокчејн, измамата би можела да стане минато.

Ова може да ја забрза процедурата и драстично да ги намали трошоците за усогласеност со KYC. Секој пат кога банката сака да регистрира нов клиент, на претставникот на банката може да му се даде лозинка за да се пристапи до податоците за KYC на клиентот, за разлика од “шетањето” на клиентот преку поголемиот дел од овие податоци секој пат. Користењето на оваа технологија ќе им овозможи на финансиските институции да се потпираат на истиот споделен и безбеден извор на дигитализирана информација за клиентот, наместо да ги собираат и потврдуваат информациите индивидуално повеќе пати.

Финансиските институции во голем дел од случаите често пати не успеваат да ги споделат меѓу себе информациите кои што ги поседуваат за клиентите. Обично кога трансакцијата вклучува повеќе банки (или клиентот користи повеќе банки за различни потреби), секоја финансиска институција самостојно ги троши ресурсите за да ги верификуваат податоците KYC / AML на тој
клиент, без никаква соработка, координација или споделување информации помеѓу секоја институција. Покрај тоа, некои институции не одржуваат централни внатрешни бази на податоци на KYC / AML податоците на клиентот. Како резултат на тоа, некои клиенти треба повторно да ги достават своите податоци за KYC (т.е. доказ за адреса, документи за идентификација, итн.) на истата институција во повеќе наврати. Ова посебно и независно дуплирање на вредностите на KYC / AML е крајно скапо, неефикасно и бавно.

Удвојувањето на напорите за усогласеност резултира со трошење на значителни ресурси на институции за „лажни позитиви“ (трансакции обележани заради непочитување на правилата на KYC / AML кои излегуваат легитимни и легални). Според IBM, некои финансиски институции имаат објавено дека до 98% од трансакциите обележани за неусогласеност на KYC / AML, се покажале како лажно позитивни ефекти. За секоја ваква трансакција, институцијата мора да спроведе скапо, рачно и внимателно анализирање се со цел да утврди усогласеност на KYC /AML. Сликовито кажано тоа би значело дека ако клиентот работи со пет финансиски институции на одредена трансакција, и секоја институција превзема свое внимание и утврдување на KYC / AML, а таквото вреднување потоа открива повеќе лажни позитиви кои се независно истражени од секоја институција, лесно може да се разбере како трошоците за усогласеност брзо ескалирале.

Исто така, информациите на платформата може да се насочат и за остварување на релација и проток на информации помеѓу финансиските институции и регулаторите. Користејќи ја, регулаторите може да имаат безбеден и директен пристап до системот за сообразност на финансиските институции и да повлечат извештаи за усогласеност од самите институции. Ова споделување на информации ќе им овозможи и на финансиските институции да ја покажат својата регулаторна усогласеност во реално време, а со тоа подобрување на транспарентноста со регулаторите и драматично намалување на трошоците за усогласеност.

Во денешниот меѓусебно поврзан свет, луѓето постојано и во голем обем ги споделуваат своите лични податоци. Ова ќе продолжи и при пристигнувањето и усвојувањето на 5G технологијата, отвореното банкарство и други технолошки достигнувања. Со оглед на тоа што во иднина финансиските институции ги очекуваат многу нови предизвици, тие секако ќе продожат да ги добиваат и обработуваат податоците на клиентите, а во исто време и да ги заштитуваат ваквите информации, се очекува банките и останатите финансиски институции да почнат со тестирање и употреба на Blockchain технологијата откако истата се докажа во криптовалутното поле.

Христијан Блажовски – специјалист за спречување перење пари

Колумни

2020 година – Во фокусот на Проектниот менаџмент

Објавено

на

Степенот на реализација на капиталните инвестиции коишто се однесуваат на проекти од јавен интерес го активира алармот за максимално придржување кон проектните параметри од страна на сите инволвирани субјекти коишто работат на проектите финансирани од државниот буџет. Неприфатливо е да нема целосна реализација на капитални инвестициски проекти од јавен интерес. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Како перењето на пари влијае врз економиите на земјите?

Објавено

на

Голем број на економски анализи укажуваат на заклучок дека силните институции за финансирање во земјите во развој – како што се банките и небанкарските финансиски институции – се едни од клучните елементи за економскиот раст. Таквите институции овозможуваат концентрација на капиталните ресурси од домашните заштеди – па дури и средства од странство – и ефикасно распределување на таквите ресурси за инвестициски проекти што создаваат одржлив економски развој. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Што е перење пари врз основа на трговија и како финансиските институции се справуваат?

Објавено

на

Една позната изрека гласи: Кога една врата ќе се затвори друга ќе се отвори. За жал ова важи и за криминалците кои сакаат да ги “исперат” своите пари. (more…)

Продолжи со читање

Популарно