Connect with us

Интервјуа

Како Комерцијална банка #РаботиОдДома

Објавено

на

Несомнено е дека коронавирусот COVID-19 има огромно влијание врз случувањата во светот. Мошне интересно е да се забележи дека светските и европските банкарски корпорации се прилагодуваат на “новото нормално” и применуваат промени во работењето согласно предизвиците кои ги наложува пандемијата.

Од особен интерес за читателите е тие да се информираат како домашните банки и финансиски институции се справуваат со моменталната ситуација. Поради тоа, во серијал насловен “Како [банка] #РаботиОдДома ќе се обидеме да презентираме на кој начин функционираат најголем дел од банките во Северна Македонија, со какви предизвици се соочиле и какви поуки се извлечени од ова ново искуство.

Во продолжение ви го презентираме разговорот со претставници на Комерцијална банка АД Скопје, во врска со работата од дома во оваа македонска банка.

Банкарство: Дали пандемијата со Ковид-19 ги отежна условите за работа и како Вашата банка се справува со тоа?

Комерцијална банка АД Скопје: Извршувањето на редовните банкарски активности во услови на пандемија со Covid 19 наметна многу предизвици и Комерцијална банка АД Скопје се справува со нив на начин што го организира своето работење согласно препораките и протоколите на Владата, а имајќи ги предвид и сознанијата за начинот на ширење на вирусот. Соочена со овие предизвици, Банката при организирањето на работните процеси во најголема можна мера ги користи ИТ решенијата за дигитално работење.

Организирани се тимови на вработени за работа во канцеларија и работа од дома, како и тимови на вработени кои ротираат на една недела зависно од видот на работните задачи. Воведени се посебни постапки на одобрување и потпишување на интерните акти на Банката, како и постапки на потпишување документи од страна на клиентите во услови кога е неопходен своерачен потпис, кои предвидуваат сведување на минимум на меѓусебните контакти. Видеоповиците и конференциите преку интернет во голема мера ги заменија класичните состаноци „лице в лице“.

Комерцијална банка ги презеде сите расположиви механизми за ефикасно управување и организирање на работењето со цел максимално да излезе во пресрет на потребите на клиентите, кои исто така се под притисок на пандемијата, да го заштити здравјето на вработените и на клиентите, да ги постигне корпоративните цели и да обезбеди висок квалитет на работењето во континуитет, бидејќи очигледно уште не знаеме уште колку време ќе бидеме на удар од Covid 19.

Банкарство: Како работењето од дома влијае врз ефикасноста во работењето и врз клиентите?

Комерцијална банка АД Скопје: Нашето искуство покажа дека работата од дома воопшто не ја намали ефикасноста во работењето. Во одредени периоди бројката на отсутни, вклучувајќи ги и оние кои работат од дома достигна 490 вработени, што е над 40% од вкупниот број вработени, но извршувањето на работните задачи се одвиваше и се уште се одвива непрекинато благодарение на соодветната организација и техничките можности кои ги имаат вработените, како и на нивната професионалност и одговорност. 

Комуникацијата со клиентите, исто така, се одвива без прекин и излегуваме во пресрет на сите барања, како на физичките, така и на правните лица. Во ситуацијава, дополнително ги нагласуваме предностите на сите наши апликации (интернет-банка, мБанка, мБанкаКо, KomPay, е-commerce, SMS Банкарство), кои овозможуваат извршување на потребните банкарски трансакции без неопходност од физичко присуство на клиентите во нашите објекти.

Истакнуваме, дека на располагање на граѓаните е и Дигиталната експозитура на Комерцијална банка на улица Македонија во Скопје, која нуди можност за подигнување или внесување готовина преку банкомат, замена на евра во денари, плаќање сметки за јавни услуги без провизија и печатење извод од трансакциска сметка за физички лица со претплата на Интернет банка. Наскоро дигитални услуги ќе бидат достапни и во други експозитури и филијали на Банката.

Банкарство: Користите ли некакви алатки за да го поедноставите работењето од дома?

Комерцијална банка АД Скопје: Во непосредна координација со ИТ Секторот процесите на работа од дома се организирани со современите ИТ алатки достапни на преносни компјутери и/или мобилни Smart телефони. Со тоа се овозможи вработените кои работат од дома во реално време да бидат во можност да ги извршуваат своите задолженија ефективно и ефикасно.

Банкарство: Кои се најголемите предизвици при работа од дома во банкарскиот сектор?

Комерцијална банка АД Скопје: Најголемиот предизвик е одржувањето мотивирачка работна средина за вработените, кои и покрај оскудните информации за ширењето на вирусот и опасностите што ги носи (барем на почетокот) беа крајно дисциплинирани и фокусирани на прецизно и ефикасно извршување на работните задачи, како и решавање во од на проблемите кои произлегуваа. 

Банкарство: Дали работењето од дома е применливо за сите организациони делови од банката, тука пред се мислиме на филијалите и експозитурите кои имаат персонален контакт со клиентите?

Комерцијална банка АД Скопје: Пандемијата со Ковид-19 ги интензивира мерките и активностите за дигитализација на работните процеси и услугите кон клиентите. Со тоа се овозможи и банкарските услуги да се добијат на дигитален начин и без неопходно одење во експозитура, се разбира доколку се користат апликациите на Банката. 

Примарната цел беше заштита на здравјето на вработените и клиентите во услови на пандемија. Имајќи ги предвид навиките на граѓаните, нивните дигитални вештини и подготвеноста за прифаќање новитети, Банката преку своите вработени постојано им ги нуди на клиентите електронските банкарски услуги со цел да се намали нивната потреба за посета на експозитура или филијала. 

Експозитурите и филијалите на Комерцијална банка останаа достапни за клиентите во целиот овој период и ќе продолжат да работат непрекинато, при што во објектите се преземени сите мерки за заштита на вработените и на клиентите. Организацијата на работењето, како и досега, ќе зависи од условите и развојот на кризата со пандемијата во земјава. За организацијата на работа и работното време на експозитурите и филијалите постојано ја известуваме јавноста, а овие информации во секое време се достапни и на веб-страната на Банката. 

Банкарство: Какви поуки извлековте додека работевте од дома?

Комерцијална банка АД Скопје: Можеме да се прилагодиме кон овој нов вид на организациска култура кога имаме добар тим и заедничка цел – да го зачуваме личното и општото здравје.

Интервјуа

Интервју КОСТА ИВАНОВСКИ, CFA: Пензиските фондови на Сава пензиско друштво се регулирана алатка за долгорочно штедење

Објавено

на

Сава пензиско друштво а.д. Скопје има единствена дејност на управување со Отворен задолжителен пензиски фонд Сава пензиски фонд и Отворен доброволен пензиски фонд Сава пензија плус и нивно претставување пред трети лица како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју Христијан Блажовски: Колумнист и автор на книга “Перење на пари и користење на технологијата во борбата против перењето“

Објавено

на

Доколку ги следите објавите на сајтот Банкарство.мк, тогаш сигурно сте ги забележале и колумните кои што на истиот се објавуваат. Во изминатиот период Банкарство.мк се посвети на зголемување на финансиската писменост, а особено во делот за спречување перење на пари. (more…)

Продолжи со читање

Интервјуа

Интервју Милица Весовиќ Денковска: Пандемијата придонесе за промена на навиките и отвореност за нарачки онлајн

Објавено

на

За искуствата од новолансираниот производ IQOS, е-трговијата како клучен аспект од стратегијата на компањата за продажба, особено во екот на пандемијата и позитивното искуство на нивните купувачи од нивната онлајн продавница, разговараме со Милица Весовиќ Денковска од Филип Морис Скопје. (more…)

Продолжи со читање

Популарно