Connect with us

Осигурување

Какво животно осигурување ви е потребно?

Објавено

на

Осигурувањето на живот е долгорочно решение, кое нуди комбинација на најбезбеден облик на штедењесигурност како и осигурување.

Овој вид на долгорочно штедење е целосно приспособливо на индивидуалните потреби на клиентите, односно сами одлучувате колку сакате да штедите и сами ја креирате Вашата осигурена сума.

Животното осигурување на своите корисници примарно им гарантира сигурна исплата на сите вложени средства заедно со припишана добивка по истекот на осигурителниот период. И не само тоа. Преку овој инструмент осигуреникот обезбедува финансиска сигурност на најблиското семејство во случај на настанување на несреќен настан со фатални последици (смрт). Ниту еден друг штеден инструмент во себе не содржи ваков дуалитет.

Експертите упатуваат на неклолку начини за одредување на тоа каква полиса за животно осигурување ви е потребна или колку треба да изнесува Вашата осигурена сума:

1. Пресметајте ја вашата потенцијална идна заработувачка:

Пример: Да претпоставиме дека:

 •  годишно заработувате 6000 евра
 •  во моментот имате 40 години
 •  планирате да се пензионирате на 65

6.000,00 х (65-40) = 150.000,00 евра 

2.  Пресметајте ги вашите финансиски одговорности:

 • Кои се Вашите финансиски одговорности?
 • Дали сте финансиски извор во Вашето семејство?

Пресметајте ги Вашите трошоци:

Вашиот кредит (станбен, потрошувачки, автомобилски..) + Износот на Вашата кредитна картичка + Вашите трошоци за живеење (режиски трошоци, трошоци за храна и обувки)+ трошоци за образование на вашите деца + ….

ВО КОЛКАВА МЕРА ВИЕ УЧЕСТВУВАТЕ ВО ПОКРУВАЊЕТО НА ТИЕ ТРОШОЦИ?

 •  30% ?
 •  50% ?
 •  70% ? ….

ДАЛИ СТЕ СВЕСНИ ВО КОЛКАВА МЕРА ВАШЕТО СЕМЕЈСТВО ФИНАНСИСКИ ЗАВИСИ ОД ВАС?

Никој не помислува на најлошото сценарио, но што ќе се случи со вашето семејство ако ве изгубат?

СЕГА ЗНАЕТЕ КОЛКАВА ТРЕБА ДА БИДЕ ВАШАТА ПОЛИСА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ!

Дали некогаш сте си ги поставиле следниве прашања?

 • Дали некој финансиски зависи од мене?
 • Што ќе се случи ако јас или сопругата не сме утре тука? – Колку приходи ќе изгуби моето семејство? – Ќе може ли семејството да го задржи домот?
 • Колку имам заштедено досега?
 • Колку пари би сакал да имам кога ќе се пензионирем? – Што би сакал да правам кога ќе се пензионирам? – Ќе постои ли пензиско осигурување кога ќе дојде време за пензионирање?

Осигурување

Групацијата Триглав на крајот од третото тромесечие ја потврдува прогнозата за планираната годишна добивка

Објавено

на

Во првите девет месеци од оваа година Групацијата Триглав реализираше 69,9 милиони евра добивка пред оданочување, што е за 8% повеќе во споредба со истиот период минатата година. Имајќи ги во вид предвидените можности до крајот на годината, ја потврдува прогнозата за планираниот годишен резултат. Во однос на истиот период од минатата година, во дејноста осигурување остварен е раст на премија на сите пазари и во сите сегменти на осигурување (неживотни, животни и здравствени осигурувања), а зголемен е и опсегот на средства на клиентите со кои се управува. Во 2018-та година Групацијата продолжува со спроведување на својата стратегија на раст и развој, со што се поврзани и активностите кои Групацијата ги превзеде оваа година. Надзорниот одбор на друштвото, на  Андреј Слапар, Претседател на Управата, му довери петогодишен мандат и ги потврди мандатите на членовите на Управата, Урош Иванц и Тадеј Чороли. Триглав Осигурување Скопје, членка на групацијата Триглав, третиот квартал оваа година го заврши со 11% повисока бруто полисирана премија (18,5 милиони евра) во споредба со истиот период минатата година. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје со добивка од над 1 милион евра за периодот јануари-септември 2018

Објавено

на

Осигурување МАКЕДОНИЈА а.д. Скопје – Виена Иншуренс Груп заклучно со 30,09,2018 година има остварено добивка пред оданочување во износ од 68,4 милиони денари. Во истиот период 2017 година Друштвото оствари добивка пред оданочување во износ од 56,4 милиони денари. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Се воведува данок на осигурување

Објавено

на

Под доход од осигурување се подразбира премијата за осигурување на живот уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, премијата за неживотно осигурување уплатена од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, придонеси во доброволен пензиски фонд уплатени од правно лице или обврзник кој остварува доход од самостојна дејност, исплатената осигурана сума, освен надоместокот на штета,  исплатениот пензиски надоместок од доброволно капитално финансирано осигурување и освен пензискиот надоместок исплатен преку програмирани повлекувања. (more…)

Продолжи со читање
P2_P_MK_300x250

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange