Connect with us

Осигурување

Какви поволности нуди доброволното приватно здравствено осигурување на Халк Осигурување?

Објавено

на

Доброволното приватно здравствено осигурување е доброволно и долгорочно осигурување и може да се договори најмалку во траење од една година од денот на почеток на осигурувањето. Доброволното здравствено осигурување не е животно осигурување или дополнително осигурување кон осигурувањето на живот согласно со Законот за супервизија на осигурување. Правата и обврските кои произлегуваат од доброволното приватно здравствено осигурување не можат да се пренесуваат ниту да се наследуваат.

Доброволното приватно здравствено осигурување значи грижа за сопствената и иднината на Вашите најблиски. Обезбедете врвна здравствена услуга, бидејќи ништо не е поважно од нашето здравје. Изборот на поздрав начин на живот подразбира и носење вистински одлуки за негова заштита.

Доброволното приватно здравствено осигурување на Халк Осигурување АД Скопје обезбедува покритие со врвна здравствена заштита на своите клиенти преку покривање на трошоците за здравствени услуги кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, обезбедува повисок стандард на здравствените услуги кои произлегуваат од задолжителното здравствено осигурување, ги покрива трошоците за здравствените услуги користени во дополнителната дејност, како и за користење на здравствените услуги во здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи во кои се врши здравствена дејност и кај правни лица кои вршат изработка, издавање и сервисирање на ортопедски помагала.

Кој може да биде осигуреник?

Со ова осигурување може да се осигура лице од 0 до 70 години кое има регулиран престој во Република Северна Македонија и кое врз основа на Закон за задолжително осигурување има статус на осигурено лице со задолжително здравствено осигурување. Осигуреници може да бидат и лица странски државјани кои не се опфатени со системот на задолжително здравствено осигурување со регулиран престој.

Осигурителни покритија:

А – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ВОНБОЛНИЧКО И БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ

Б – ОПЕРАЦИИ

Ц – ТЕШКИ БОЛЕСТИ

Д – СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ

Е – ОФТАЛМОЛОГИЈА

Ф – ДИЈАГНОСТИКА НА СЕЗОНСКИ ГРИП

Територијално покритие:

Македонија (А, Б, Ц, Д, Е и Ф)

Турција (само осигурително покритие Б)

Осигурително покритие и пакети на осигурување:

  • HALK CARE (А, Б, и Ц) Вкупно покритие: 20.000 Евра
  • HALK PROTECT (А, Б, Ц, Д, Е и Ф) Вкупно покритие: 35.000 Евра
  • HALK VIP MEDICAL (А, Б, Ц, Д, Е и Ф) Вкупно покритие: 50.000 Евра

Зошто да го изберете доброволно приватно здравствено осигурување на Халк Осигурување?

Полисата за Доброволно приватно здравствено осигурување ги покрива трошоците направени за специјалистички прегледи, дијагностички анализи, хируршки зафати, операции, лекувања, рехабилитација и лекови во приватните здравствени установи преку директна исплата.

Во самото покритие на Доброволното приватно здравствено осигурување се вклучени и покритија за хронични болести и состојби како и покритие за пакет породување и трошоци за здравствена заштита на трудница. Осигурувањето може да се склучи како индивидуално, семејно и колективно. Оваа полиса обезбедува најконкурентни покритија по најповолни цени на пазарот за осигурување, кои се креирани согласно потребите и барањата на клиентите.

Доброволно приватно здравствено осигурување овозможува користење здравствени услуги во приватни здравствени установи со кои Халк Осигурување АД Скопје има склучено договор за соработка. Станува збор за водечките приватни клинички болници и специјалистички здравствени установи (Аџибадем Систина, Жан Митрев Клиника, Оне Хоспитал…) во кои осигурениците можат да користат здравствени услуги, врз основа на полисата за доброволно приватно здравствено осигурување и во согласност со условите на осигурувањето.

Осигурување

Сава пензиски фонд и Сава пензија плус примија приливи од камати и дивиденди од компании како Henkel AG & CO KGAA; Basf SE; Rоyal Dutch Shell PLC-A SHS, Bank Of America Corp.

Објавено

на

Средствата на членови на пензиските фондови се инвестираат во најразлични финансиски инструменти дома и во странство се со цел остварување на соодветен принос кој се распределува пропорционално на сметките на сите членови. Токму затоа од Сава пензиско друштво редовно ги информираат членовите на пензиските фондови Сава пензиски фонд и Сава пензија плус за пристигнатите приливи по основ на дивиденди и камати. (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Домаќинско осигурување од Халк Осигурување со 25% попуст за вработени во здравствени установи и МВР

Објавено

на

Во услови на пандемија со вирусот Ковид-19, кога целиот товар паѓа врз здравствените работници, но и на вработените во МВР, Халк Осигурување одлучи да им се заблагодари на хероите од првите борбени редови, кои се грижат за нашето здравје и безбедност, обезбедувајќи 25 проценти попуст на полиса за домаќинско осигурување за сите вработени во здравствени установи и МВР! (more…)

Продолжи со читање

Осигурување

Еуролинк Осигурување АД Скопје оствари добивка од 1,9 милиони денари во 2019 година

Објавено

на

Еуролинк Осигурување АД Скопје преку Македонска Берза објави ревидиран финансиски извештај за периодот 01.01.-31.12.2019 година. (more…)

Продолжи со читање

Популарно