Connect with us

Депозити

Искористете ги предностите на EVOLVE депозитот на Халкбанк кој нуди камати кои растат на секои 6 месеци и камата до 2,4% за денари и 1,6% за евра

Објавено

на

Штедењето во банка претставува здрава животна навика, бидејќи не само што на овој начин се зголемува вредноста за издвоените средства поради каматите кои се добиваат на депозитите, туку се обезбедува и сигурност за иднината и полесно справување со непредвидени ситуации. Каква што, на пример, е моменталната криза предизвикана од пандемија со КОВИД-19.

За сите оние кои ќе решат дел од својот буџет да го издвојуваат како депозит, идеални можности нуди производот на Халкбанк – Evolve депозит кој има атрактивни каматни стапки кои растат на секои шест месеци. Притоа, Банката нуди два типа од овој производ – Evolve депозит со можност за дополнителни вложувања и Evolve депозит со можност за предвремено раскинување, па секој штедач може да одбере тип на депозит кој најмногу му одговара.

За двата вида депозити заедничко е што рокот на орочување е 24 месеци, имаат фиксни каматни стапки кои се зголемуваат на секои шест месеци, каматата се исплаќа на крајот на периодот на доспевање, а штедењето може да биде во денари или во евра, при што минималниот износ на вложување е 3.000 денари, односно 50 евра.

Evolve депозитот со можност за дополнителни вложувања, без можност за делумни повлекувања, нуди шанса за дополнителни уплати на депозитот, односно штедачот може да врши уплати кога сака и колку сака. Дополнителните уплати може да се прават преку електронско банкарство, на шалтерите и со траен налог. Кај овој вид депозит, каматата во првите шест месеци, ако се штеди во денари е 0,60%, за второто шестмесечје е 1,20%, за третото – 2% и за четвртото – 2,40%. Просечната каматна стапка за целиот период на орочување од 24 месеци кај депозит во денари изнесува 1,55%. Доколку се штеди во евра, каматата во стартот на штедењето е 0,40%, за второто шестмесечје изнесува 0,80%, за третото – 1,20% и за четвртото – 1,60%. Просечната каматна стапка за целиот период на орочување од 24 месеци кај депозит во евра изнесува 1%.

1. Evolve Депозит со можност за дополнителни вложувања 

Номинални годишни каматни стапки:

Периоди                (6 месеци)МКДЕУР
I Период0,60%0,40%
II Период1,20%0,80%
III Период2,00%1,20%
IV Период2,40%1,60%

2. Evolve Депозит со можност за предвремено раскинување

Номинални годишни каматни стапки:

Периоди                (6 месеци )МКДЕУР
I Период0,30%0,20%
II Период1,10%0,60%
III Период2,00%1,10%
IV Период2,40%1,50%

Депозитот не се реорочува автоматски при досепавањето, а во случај на предвременo раскинување на договорот, се пресметува камата по видување според Одлуката за пасивни каматни стапки на Банката и истата изнесува 0%.

Evolve депозитот со можност за предвремено раскинување, нема можност за дополнителни уплати, ја има таа карактеристика што во случај на предвремено раскинување на депозитот се пресметува камата со каматна стапка од претходниот период. При делумно повлекување во првиот период, се пресметува камата со каматна стапка по видување, согласно Одлуката за пасивни каматни стапки на Банката и истата изнесува 0%.

Кај овој производ, доколку се штеди во денари, каматата од 0,30%, колку што е во првите шест месеци, расте на 1,10% за вторите шест месеци, односно 2% и 2,40% за третото и четвртото шестмесечје. Кај штедењето во евра, каматите за секое шестмесечје изнесуваат 0,20%, 0,60%, 1,10%, односно 1,50%. Просечната каматна стапка за целиот период на орочување од 24 месеци кај депозит во денари изнесува 1,45%, а кај депозит во евра 0,85%. Предвремено повлекување е овозможено еднократно и на целиот износ.

Искористете ги предностите на новиот Evolve депозит, каматна стапка која расте на секои 6 месеци и почнете да штедите.

Депозити

Повисоки каматни стапки за штедење во Комерцијална банка

Објавено

на

Комерцијална банка од 01.12.2022 година ќе ги зголеми каматните стапки на депозитите на физички лица, со што штедните производи на Банката стануваат уште поатрактивни. Со ова Банката, која е столбот на довербата на штедачите во земјава, овозможува граѓаните да ги орочат своите заштеди согласно своите желби и можности и да остварат поголеми приноси. (more…)

Продолжи со читање

Депозити

Повисоки каматни стапки за штедење во Комерцијална банка

Објавено

на

Комерцијална банка од 01.12.2022 година ќе ги зголеми каматните стапки на депозитите на физички лица, со што штедните производи на Банката стануваат уште поатрактивни. Со ова Банката, која е столбот на довербата на штедачите во земјава, овозможува граѓаните да ги орочат своите заштеди согласно своите желби и можности и да остварат поголеми приноси. (more…)

Продолжи со читање

Депозити

НОВА НАЈАТРАКТИВНА ПОНУДА за депозити во денари и во евра, во Шпаркасе Банка

Објавено

на

Кога станува збор за штедење, важно е да изберете сигурен и стабилен партнер со кого секогаш добивате нешто Плус. (more…)

Продолжи со читање

Популарно