Connect with us

Компании

Измени во органите на управување и раководење на Македонија Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс груп

Објавено

на

Македонија Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс груп преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување и раководење.

„Поради исполнување на услови за старосна пензија мандатот на Ристо Секуловски, член на управниот одбор на Друштвото, престана на ден 30.06.2022 година. Поради престанок на мандатот на Секуловски, Надзорниот одбор на Друштвото пристапи кон избор на нов член на Управниот одбор, при што за член на одборот е избрана Татјана Димов”, се вели во соопштението на Друштвото.

Мандатот на Татјана Димов започнува по добивање на соодветна согласност од страна на Агенција за супервизија на осигурување и по уписот на предметната промена во Трговскиот регистар што се води при Централниот Регистар, информираат од компанијата.

Управниот одбор на Македонија Осигурување АД Скопје – Виена Иншуренс груп во моментов го сочинуваат:

  • Бошко Андов – Претседател на Управен одбор;
  • Весна Ѓорчева – Член на Управен одбор;
  • Татјана Димов – Член на Управен одбор;

Компании

Групацијата Триглав оценета како финансиски многу солидна и со одлични оперативни перформанси

Објавено

на

Агенцијата за кредитен рејтинг AM Best, во рамките на редовната годишна ревизија на Заваровалница Триглав и Позаваровалница Триглав Ре, ги потврди кредитниот рејтинг на финансиска моќ „А“ (одлично) и долгорочната оценка за кредитна способност на издавач „а“ (одлично). (more…)

Продолжи со читање

Компании

Андријана Поповска го замени Артон Лена во Одборот на директори на ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје

Објавено

на

ВФП Фонд Менаџмент АД Скопје преку соопштение на Македонска берза ја известува јавноста за измени во органите на управување на компанијата. (more…)

Продолжи со читање

Компании

Триглав oсигурување Живот АД Скопје одбележа 5 години постоење на македонскиот пазар

Објавено

на

Триглав oсигурување живот АД Скопје во присуство на бројни гости од земјава и странство, соработници и партнери кои изминатите години ја дадоа својата доверба и поддршка, го одбележа својот петгодишен јубилеј на успешно делување на македонскиот пазар за осигурување. Компанијата е основана како најмладо друштво за животно осигурување на пазарот за осигурување во 2017 година, со одлука за директна инвестиција во ново друштво и е во доминантна сопственост на групацијата Заваровалница Триглав. (more…)

Продолжи со читање

Популарно