Connect with us

Електронско банкарство

Зошто и каде се користат дигиталните сертификати на КИБС?

Објавено

на

Клириншка куќа КИБС АД Скопје (КИБС) e оператор на платен систем за порамнување на мали меѓубанкарски плаќања. Со решение на Министерството за финансии од 26 јуни 2006 година, КИБС преставува првиот регистриран Издавач на сертификати во Македонија.

Издавачот на сертификати КИБС припаѓа на меѓународната мрежа на доверливи соработници (хиерархија) на светскиот издавач на сертификати, Symantec. Активностите поврзани со инфраструктурата на јавни клучеви (PKI), КИБС ја води согласно закон и подзаконски акти донесени во Македонија. КИБС го прилагодува своето работење на барањата на Европската регулатива, но ги следи и препораките на CA/B форумот.

Од 2009 година, КИБС воспоставува партнерски релации со VeriSign (сега DigiCert) кој е лидер и светски признат Издавач на сертификати, постави PKI инфраструктура верификувана и контролирана од страна на VeriSign и започнува со издавање на дигитални сертификати.

Дигиталните сертификати на КИБС се прифатени од сите оперативни системи, веб прелистувачи, креатори на PDF документи и друг софтвер кој се потпира на дигиталниот сертификат како средство за автентикација или потпишување без дополнителни прилагодувања. Со ова КИБС е прв и единствен на пазарот во Република Македонија кој издава сертификати кои во процесот на креирање на парот на клучеви се потпишани од светски препознатлив  бренд VeriSign. Дигиталните сертификати на КИБС се наменети за сите правни и физички лица чија работа се одвива електронски.

VERBA SIGN Дигитален сертификат за електронски потпис

Дигиталниот сертификат се користи за електронски потпис на документи кои ги издавате во електронски облик. Со него се потврдува идентитетот на носителот на сертификатот, како и автентичноста на испратениот документ. Може да се користи за електронско потпишување на документи, безбедна електронски комуникација, за автентикација при пристап на апликации како и за енкрипција на документи.

VERBA SEAL Дигитален сертификат за електронски печат

Дигиталниот сертификат се користи за електронски печат на документи кои ги издавате во електронски облик. Со него се обезбедува диказ дека определен електронски документ е издаден од соодветно правно лице, се обезбедуваат сигурност во потеклото и интегритетот на документот врз кој е ставен електронски печат од правно лице.

Каде може да се користат дигиталните сертификати на КИБС?

Сертификатите за електронски потпис или електронски печат влијаат врз намалување на трошоците и времето потребни за поднесување документи до државните институции, како и за секојдневните е-трансакции во банките (фактури, дописи, нарачки).  Овие сертификати се наменети за:

 • За користење на е-услугите на фондот на ПИОМ:
 • За Електронскиот систем за јавни набавки, потпишување документи при учество на тендери
 • За Царинска управа на РМ, Едношалтерски систем за дозволи за увоз, извоз и транзит на стоки и тарифни квоти – EXIM
 • За Народна банка на РМ Пристап до апликации на НБРМ
 • За Управа зајавни приходи, електронско поднесување на ДДВ пријави и даночни биланси
 • За Агенција за вработување на РМ, пријава и одјава на вработени
 • За Централен регистар на РМ, поднесување на завршни сметки, Online основање на правни субјекти
 • За Министерство за транспорт и врски, Е-одобренија за градење
 • За Агенција за катастар на недвижности, Е-кат
 • За Министерство за правда, судови, за електронска достава
 • За Банки, електронско банкарство
 • За Министерство за финанси, електронско трезорско плаќање
 • За поднесување извештаи преку порталот на агенцијата за супервизија за осигурување

Повеќе информации за производите и услугитe што ги нуди КИБС можете да најдете на следниов линк.

Извор: ecommerce.mk

Електронско банкарство

AETM лансира “Алијанса за родова еднаквост на работното место”

Објавено

на

Асоцијацијата за е-трговија на Македонија официјално ја презентираше Алијансата за родова еднаквост на работното место (анг. Gender Equality Alliance – GEA), иницијатива која ќе се стреми да придонесе за еднакви можности, еднаква застапеност и еднакво вреднување на трудот. ГЕА ќе биде насочена кон создавање инклузивна култура каде што и жените и мажите се вреднуваат за нивниот уникатен придонес во работната средина, што ќе создаде нови начини, синергии и платформи за решавање на критичните прашања кои влијаат на развојот на жените на работното место. (more…)

Продолжи со читање

Електронско банкарство

Вредноста на онлајн трансакциите во 2021 изнесува 437 милиони евра, годишен раст од 59%

Објавено

на

Од започнувањето на пандeмијата, е-трговијата на глобално ниво забележа значително забрзан раст. Исклучок од ова не беше ниту Северна Македонија каде забележителен е значителен раст во бројот и вредноста на реализирани онлајн трансакции и тоа најмногу во трансакциите реализирани со домашни картички кон домашни е-трговци. (more…)

Продолжи со читање

Електронско банкарство

Топ 5 предности на бесконтактното плаќање

Објавено

на

Во услови на пандемија и во време на мерки и препораки за одржување дистанца и избегнување директен контакт, бесконтактните картички се покажаа како вистинска благодет. Иако кај одредена група граѓани постоеше доза на недоверба во ваквите картички, избегнувањето на допир при плаќањата со нив, како и брзината на вршење на трансакциите, обезбеди вистински подем на ваквиот тип плаќања. Во склоп на овие предности, во продолжение ви пренесуваме неколку причини за користење на бесконтактните картички на Halkbank, кои гарантираме дека ќе ви го олеснат секојдневието. (more…)

Продолжи со читање


Популарно