Connect with us

Лични финансии

Здравствената состојба може да ја одреди вашата кредитната способност

Објавено

на

Сите оние клиенти кои земале подолгорочни кредити како што се станбените кредити или потрошувачки кредити на подолг рок се соочиле со барањето на банката кредитот во исто време да биде покриен со животно осигурување. Цената е малку повисока, поради трошокот за полиса, но барем клиентите плаќаат за гаранцијата дека во случај на немил настан, нивните наследници нема да го поднесат товарот да го враќаат кредитот.

Ова осигурување познато како кредитно животно осигурување обично чини неколку стотици евра годишно. Се разбира, тоа зависи од износот на осигурената сума и истото се намалува сразмерно со отплата на кредитот.

Во дел од банките, кредитното животно осигурување е само опција и тие не ги условуваат клиентите да преземат такво осигурување, ниту пак нивните каматни стапки зависат од тоа дали го осигурале својот кредит. Ова е разбирливо, бидејќи банките имаат и други гаранции, односно начини за наплата на кредитот. Пред се тоа е хипотеката, која стои се додека кредитокорисникот не ја врати последната рата. Покрај тоа, повеќето кредити на поголем износ се обезбедени со Солемнизација со заверка на Нотар, при што кредитокорисникот одговара со целиот свој имот и при извршна постапка, веднаш му се наплаќа од имотот кои го поседува, во случај клиентот да престане да го отплаќа кредитот.

Ни, има и банки кои задолжително од своите клиенти бараат обезбедување со животно осигурување односно самиот кредит има таква опција во условите. Повеќето банки во нашава земја за кредити на износ поголем од 600.000 денари бараат задолжително кредитно животно осигурување што е придружна ставка на потрошувачките кредити како начин да се спречат предизвикувачки финансиски состојби што можат да се појават како резултат на несреќни околности. Кредитното животно осигурување се активира доколку се случи осигурен немил настан (смрт за време на траење на осигурувањето), и притоа семејството не го наследува долгот на кредитот, туку клиентот останува финансиски заштитен затоа што неотплатениот износ на кредитот ќе биде целосно подмирен од осигурувањето односно од осигурителната компанија.

Покрај, потрошувачките кредити кои нашите банки се почесто ги врзуваат со задолжително кредитно животно осигурување, се почесто се случува во понудата на банките и станбените кредити да бидат поврзани со кредитното животно осигурување и покрај тоа што кај овие кредити најчесто обезбедување е хипотеката.

Дел од банките им нудат станбени кредити на клиенти без задолжителна премија за животно осигурување, но постои можност клиентите кои сакаат да го сторат тоа, исто така, да можат да подигнат станбен кредит со животно осигурување како обезбедување. Кредитното животно осигурување кај некој кредити не е задолжително, тоа е опционално, но банките ги наведуваат клиентите да ја изберат оваа опција, бидејќи ставката со дополнително обезбедување за животно осигурување може да влијае за намалување на каматната стапка.

Кога некој сака да подигне кредит во банка која инсистира на животно осигурување или тој самиот се определи за таа опција, треба да има во предвид дека треба да биде комплетно здрав при аплицирањето, а исто така и здравствениот картон треба да биде уреден со податоците што ги бара осигурителната компанија, бидејќи доколку клиентот не ја наведе точно својата здравствена состојба, осигурителната компанија може да одбие да го врати преостанатиот долг кон банката. Исто така, постои можност дека во случај на сериозна болест кај кредитобарателот, осигурителната компанија да не прифати да осигура таков клиент.

Дел од осигурителните компании во зависност од возраста на кредитобарателот и сумата за бараниот кредит, бараат  дополнителни лекарски прегледи и испитувања. Во пракса, ова е најчеста појава кај осигурениците кои се под 50 години, а осигурената сума надминува 75.000 евра, или за осигурениците на возраст од 50 и повеќе години, кога осигурената сума надминува 50.000 евра. Кредитокорисникот при аплицирањето за кредит треба точно да одговори на прашањата за својата здравствена состојба што се наведени во прашалникот за животно осигурување на осигурителната компанија.

Осигурителните компании велат дека договор за животно осигурување, независно дали е тоа индивидуално или врзано со некој банкарски производ, се склучува според точно утврдени правила на осигурителната компанија, што значи проверка и преземање на ризикот.

Банките, освен што нудат кредити поврзани со животно осигурување, во својата понуда имаат и кредитни картички и дозволено пречекорување на трансакциски сметки поврзани со животно осигрување. Тие се почесто се одлучуваат восвојата понуда за кредитни прозиводи да вметнат и задолжително животно осигурување, бидејќи така најлесно ќе го намалат ризикот од ненаплатување на своите побарувања.

Банките, во согласност со прописите и стандардите на совесното банкарско работење  и нивната деловна политика, самостојно ги утврдуваат критериумите за одобрување на кредитните производи кои ги нудат. Бидејќи станбениот кредит е генерално кредит со подолг рок на отплата, полисата за животно осигурување служи како средство за обезбедување на отплата на кредитот во случај на непосакуван настан. Во исто време, полисата за кредитно животно осигурување служи и како средство за обезбедување на семејството на кредитокорисникот, на кое во случај на смрт на корисникот на кредитот може да се пренесат сите права и обврски од договорот за кредит, бидејќи во конкретниот случај преостанатиот износ на кредитот би се исплатил од осигурената сума.

Здравствената состојба на клиентот е релевантна за банката, бидејќи може да биде клучна во проценката на банката за барање на дополнителен колатерал, како што е животното осигурување. Затоа, вашата здравствена состојба може да ја одреди вашата кредитната способност при аплицирање за кредит.

Лични финансии

Генерали Инвестментс: Сеуште има голема неизвесност на пазарите, па затоа е неопходен избалансиран пристап кон инвестициите

Објавено

на

Портфолио менаџерите во Генерали Инвестментс составија резиме за тековните случувања кои влијаат врз пазарот на капитал и актуелни совети за инвеститорите

Преглед на моменталните случувања:

– Олабавувањето на мерките за ограничување на ширењето на корона вирусот, доведе до повторно рапидно ширење на овој вирус. Скоро сите земји кои започнаа со отворање на националните граници и услужните сектори (ноќен живот, туризам, угостителски услуги, фитнес,) пријавија нагло зголемување на бројот на ново инфицирани лица од коронавирус во последната недела. Надежите дека вирусот (барем привремено) би запрел со повисоките температури во летните месеци повеќе од очигледно се намалуваат поради остриот пораст на заразените лица од сите делови на светот. Глобални жаришта остануваат земјите во развој со Бразил и Индија на чело, но вирусот исто така брзо се шири и во САД. Поради екстремно негативните економски последици од пролетните мерки насочени кон спречување на ширење на вирусот малку е веројатно дека и покрај влошената епидемиолошка слика повторно ќе видиме вакви драстични мерки од страна на државите, но можеме да се очекува повторно воведување на одредени ограничувања усмерени за локално намалување на бројот на заразените. И покрај отворањето на државните граници, најновите податоци за бројот на ноќевања и бројот на патниците во воздушниот сообраќај покажуваат дека барем засега нема знаци на закрепнување во туризмот, угостителството и воздушниот сообраќај. Затоа, државите и централните банки веројатно ќе продолжат со стимулативни мерки, како што е продолжување на мерките за субвенционирање, дополнителна ликвидност и откуп на корпоративни обврзници т.е со драстичното влошување на епидемиолошката слика можеме да очекуваме посилни интервенции на пазарите на капитал како и фискални стимулации.

– Инвеститорите и понатаму се оптимистични како резултат на релативно позитивните сигнали од реалната економија кои се подобри од очекуваните, но покажуваат дека првичните предвидувања за посилно закрепнување на економската активност во втората половина од годината (закрепнување во облик на V) беа премногу оптимистички и дека последиците од пандемијата „Ковид-19“ ќе бидат присутни и во 2021 година. Дополнителен оптимизам е предизвикан од смирување на жешката крв меѓу Индија и Кина, но сè уште нема голем напредок во решавањето на американско-кинескиот конфликт, со што заканата од трговска војна меѓу светките сили останува на агендата.

– Поради влошената епидемиолошка слика, на пазарот на капитал се очекуваат дополнителни стимулативни мерки од земјите и централните банки, што доведува до зголемување на цените на акциите. Акциите на кинеските компании забележаа силен раст минатата недела, а како главна причина за тоа е наглото зголемување на учеството на домашните инвеститори. Големата количина свежо печатени пари во последните три месеци (18 трилиони) значи многу голема сила на пазарите на капитал, што во моментов спречува големи надолни движења на цените, кои поради недостаток на алтернативи (негативни каматни стапки и екстремно ниски или негативни приноси на обврзници) ги принудува парите да се движат кон акциите, кои и покрај зголемениот ризик, во моментот даваат позитивен принос. Со оглед на сите случувања во светот, веруваме дека претпазливоста на пазарот на капитал не е излишна и дека сме во состојба на голема неизвесност, што може да доведе до уште поголема нестабилност на пазарите на капитал.

Совети за инвеститорите:

Ја задржуваме препораката, која ја повторуваме повеќе недели. Акциите се доста скапи, но со слично скапи обврзници и банкарски инструменти практично нема алтернатива, така што нема време за крајности. Не се препорачува целокупното портфолио да го имате во акции, обврзници или пари. Случувањата во текот на изминатата недела укажуваат на уште поголема претпазливост, а централните банки и државите продолжуваат да генерираат огромни количини свежи пари кои пак бараат инвестиции со барем минимален поврат. Ликвидносната поддршка за обврзниците и за акциите го принудува спориот раст на цените и овој тренд може да продолжи. И покрај добрите податоци, состојбата на светската економија е сè уште релативно слаба, а иднината е нејасна. Нерешените тензии од минатото (меѓу САД и Кина, протести и претстојната изборна кампања на САД, разговорите за Брегзит во Европа и тензиите меѓу Индија и Кина) додаваат неизвесност на пазарите. Затоа е неопходен избалансиран пристап кон инвестициите, со поголем удел на индустриите кои подобро ќе се справат со оваа криза. Пазарите остануваат непредвидливи, а волатилноста се очекува да расте. Диверзифицирањето на портфолиото е чекор во вистинската насока. Инвеститорите со долгорочни инвестициски цели треба да продолжат со месечни уплати, а оние што би вложиле поголема сума треба да ја распоредат на подолг временски период. Пазарите може да продолжат да растат умерено во светло на сегашниот оптимизам и свежо печатените пари, но длабоки и привремени корекции не се исклучени. Исто така многу работи зависат од развојот на пандемија која може умерениот оптимизам на пазарите да го доведе назад во областа на песимизмот, што од друга страна ќе доведе до посилна корекција на берзите.

Продолжи со читање

Лични финансии

Генерали Инвестментс советува: Диверзификација на портфолиото е чекор во вистинска насока

Објавено

на

Портфолио менаџерите во Генерали Инвестментс составија резиме за тековните случувања кои влијаат врз пазарот на капитал и актуелни совети за инвеститорите. (more…)

Продолжи со читање

Лични финансии

Генерали Инвестментс советува: Не е паметно целото портфолио да биде инвестирано во акции, ниту пак во обврзници или депозити

Објавено

на

Портфолио менаџерите во Генерали Инвестментс составија резиме за тековните случувања кои влијаат врз пазарот на капитал и актуелни совети за инвеститорите. (more…)

Продолжи со читање

Популарно