Connect with us

Анализи

АНАЛИЗА: Зголемен интересот за осигурување при земање банкарски заем од приватни лица – Триглав Осигурување Живот на врвот на листата со продадени полиси за осигурување на кредитобарателите

Објавено

на

Откако Агенцијата за супервизија во осигурувањето извести за движењата во третиот квартал од минатата година на осигурителниот сектор, Банкарство.мк направи свој краток осврт за тоа какви се резултатите на компаниите кои се грижат за сигурноста на нашите граѓани, а какви се и искуствата на клиентите, кои се нивните потреби и кое е нивото на култура за инвестирање и осигурување кај нас.

Фактичката финансиска состојба во моментов не е во најдобра кондиција, инфлацијата забележува највисок раст во изминативе неколку години. Но, граѓаните и покрај оваа неповолна ситуација го зголемија интересот за осигурување на својот имот, здравје и живот. Тука се поставува прашањето дали кај нас свеста за осигурување е зголемена и за кои видови на осигурување најчесто се одлучуваат нашите граѓани.

Согласно новите извештаи кои ги објави Агенцијата за супервизија во осигурувањето, а се однесуваат на период од 01.01. – 30.09.2022 година, забележани се големи промени кај многу сегменти во делот на осигурување. Бруто полисираната премија за првите девет месеци изминатата година на вкупниот пазар изнесувала над 150 милиони евра, од кои во класите на неживотното осигурување отпаднале 83,8% или премија над 130 милиони евра додека осигурувањето на живот учествува со над 25 милиони евра и учество од 16,2%. Во наведениот период, граѓаните склучиле 1.335.886 полиси за неживотно осигурување, во кои доминира задолжителната автоодговорност со 723.506 полиси, додека животот го осигурале 52.540 граѓани, само во наведениот период.

Интересен е растот на осигурувањето преку банкарскиот канал на продажба, а тоа се должи на можноста воведена пред неколку години каде Банките во своите портфолија започнаа да нудат и небанкарски производи, склучување на полиси за осигурување на живот, приватно здравствено осигурување, продажба на патничко и имотно осигурување, осигурување на живот при земање на кредит како и полиси за автоодговорност и каско осигурување. Денес, од вкупно 12 деловни банки кои делуваат на македонскиот финансиски пазар, регистрирани се дури 9 банки кои посредуваат во продажбата на полиси за осигурување за одредена компанија за осигурување со активно Решение издадено од Агенцијата за супервизија на осигурување.

Во период од 01.01. – 30.09.2022 година преку банкарски канал полисирани се 3,5 милиони евра бруто полисирана премија за неживотно осигурување, што претставува само 3% од вкупната премија за неживотно осигурување на македонскиот пазар, наспроти високите 21% учество во вкупната бруто полисирана премија за осигурување на живот или износ од над 5 милиони евра. Во наведениот период, Триглав Осигурување Живот се издвојува како осигурителна компанија со највисока реализација на премија преку банкарски канал на продажба. Високи 34% од вкупната премија за животно осигурување која ја полисирале банките на македонскиот пазар отпаѓа на премија за полиси издадени од Триглав Осигурување Живот.

За особено внимание е и податокот дека оваа премија е реализирана преку пет банки со активно Решение од АСО кои се одлучиле да соработуваат токму со оваа осигурителна компанија. Интересно е и дека оваа најмлада компанија на македонскиот осигурителен пазар има водечка позиција на вкупниот осигурителен пазар во банкоосигурувањето во земјава, со високи 20,5% во вкупната банко премија (животно и неживотно осигурување).

Кај друштвата за неживотни осигурувања највисока реализирана премија преку банкарскиот канал на продажба има Халк Осигурување, реализирани преку Халкбанк АД Скопје, која е и банка лидер во првите девет месеци минатата година во банкоосигурувањето на македонскиот пазар. Преку банкарскиот сектор во земјава, се продале вкупно 161.210 полиси за осигурување.

Сублимираниот пресек за неведениот период од 9 месеци укажува на зголемена свесност кај граѓаните и компаниите за осигурување и потврда дека се повеќе ги користат поволностите од осигурителните компании подеднакво кај сите класи на осигурување. Банкоосигурувањето станува еден од доминантните канали на продажба на одделни класи и дефинитивно е за очекување дека овој сегмент дополнително ќе се зголемува во иднина, како комплементарна додадена вредност на работењето на финансиските институции во земјава.

Анализи

АНАЛИЗА: Стопанска банка АД – Скопје е банката која најмногу ги кредитирала граѓаните во 2022 година

Објавено

на

Според податоците на Народната банка за банкарскиот сектор во земјата за 2022 година, Стопанска банка АД- Скопје е банката која најмногу ги кредитирала граѓаните, односно домаќинствата. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

8 МАРТ АНАЛИЗА: Колку се застапени жените во Управните одбори на банките во Македонија?

Објавено

на

Со цел утврдување на статусот на жената во општеството, Банкарство.мк спроведе истражување на тема „Жените во Управните одбори на банките во Република Северна Македонија”. Истражувањето ја опфаќа процентуалната застапеност на жените во Управните одбори на банките во Македонија, па за таа цел беа анализирани сите банки. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Банкарство анализа: Дали Македонците плаќаат најскапи станови во регионот?

Објавено

на

Македонците плаќаат многу високи цени за купување стан во Скопје и многу скапи станбени кредити во споредба со граѓаните на земјите во регионот. До овој заклучок се доаѓа особено кога ќе се анализираат цените на метар квадратен станбен простор и висината на каматните стапки во контекст на износот на просечната плата во земјава и квалитетот на животот во Скопје од урбанистички, еколошки и економски аспект. (more…)

Продолжи со читање

Популарно