Connect with us

Колумни

е-KYC отвора ново поглавје во банкарството

Објавено

на

Користењето на мобилното банкарство донесе огромна новина во банкарството и истото со текот на годините се повеќе се зголемува кај секоја возрасна група, но дигиталната автентикација, позната и како електронски запознај го својот клиент (е-KYC), се очекува да отвори сосема ново поглавје.

Давателите на финансиски услуги кои се стремат кон дигитализација се соочуваат со дилема. Тие се должни да го потврдат идентитетот на клиентите со цел да ги исполнат регулаторните барања, но исто така се стремат и да донесат ново искуство поволно за клиентите, со цел да ги задржат постојните клиенти и да стекнат нови.

Затоа Е-KYC е процес кој ги решава и двата проблеми. eKYC ги потврдува дигитално клиентите се со цел да не мора да губат време во ескпозитурите. Технологијата го отвора патот за повеќе банкарски услуги на мобилни и електронски уреди. Основната цел на електронското KYC е да се намали употребата на физичка документација, простор за складирање на вакви записи и да се намалат трошоците и времето потребно за истите. eKYC дозволува поднесувањето да се случи во реално време. Ова го прави процесот рационализиран и помалку склон кон корупција во индустрии, како банкарство, финансии, телекомуникации, итн. Со верификација преку Интернет, потрошувачите можат да отворат нови сметки, да аплицираат за заеми преку Интернет, да извадат нови полиси за животно осигурување и да инвестираат во нови друштва за заеднички фондови преку електронските уреди, особено паметните телефони, во ера кога потрошувачите претпочитаат да комуницираат преку онлајн каналите.

Банкарските услуги минуваат низ брз процес на дигитална трансформација и дигитализација, што фундаментално ги смени деловните модели што ги користат банките. За финансиските институции, дигиталното банкарство може да помогне во намалувањето на трансакциските трошоци за 30-80 проценти. Постојат проценки дека кога банките усвојуваат нова напредна технологија, и покрај нејзините трошоци, профитот се зголемува непропорционално. Исто така, им овозможува на банките да интегрираат широк спектар на услуги.

Сега, луѓето треба да ги донесат сите лични документи во банка за да го потврдат својот идентитет кога сакаат да отворат сметка. Ова предизвикува потешкотии за банките да ја прошират својата потрошувачка мрежа или да обезбедат финансиски услуги бидејќи луѓето не сакаат да губат време во текот на сложените процедури за да отворат банкарска сметка или да добијат други банкарски услуги.

Бидејќи економската и социјалната активност мигрира преку Интернет и се повеќе станува посредувана од мобилните уреди, дигиталните платформи за лична карта станаа сè поважни за пристап до услуги и суштински елемент на модерната инфраструктура. Од околу 175 земји со воспоставен национален систем на лична карта, 161 се дигитализирани и 83 собираат биометриски податоци.

E-KYC е процес во кој субјекти бараат дигитален (и обично национален) систем за лична карта за да ги потврдат идентитетите на нивните клиенти и, во некои случаи, да ги преземаат основните информации за нив. За да бидат ефективни системите e-KYC, сепак, тие мора да бидат поддржани од робусна дигитална инфраструктура за лична карта со широко покривање.
Светска Банка ја дефинира дигиталната лична карта како „збирка на електронски заробени и зачувани идентитетски атрибути кои уникатно опишуваат лице во даден контекст и се користат за електронски трансакции. Обезбедува уверување дека личноста е таа за која се претпоставува дека е“.

Постојат неколку начини и технологии што може да се спроведат за да се изврши eKYC, скрининг за AML и верификација на идентитет преку Интернет. За финансиските институции кои се потпираат на документ – лична карта и биометриска верификација, процесот за верификација на идентитетот преку Интернет генерално се состои од неколку клучни чекори:

  • Оптичко препознавање карактери (OCR) за извлекување податоци од документот за лична карта
  • Потврдување на личната карта за да се осигура дека лична карта е валидна
  • Селфи слика и споредба со документ за лична карта за да се зголеми идентитетската сигурност

За реализација на ова потребна е обемна работа. Државите треба да воспостават систем каде што на граѓаните ќе им се издаваат електронски лични карти во кој што ќе бидат наведени основните податоци за граѓанинот.

Меѓутоа има едно место каде што овој систем полека станува реалност. Безбеден, автентичен идентитет е родово право на секој Естонец: пред новороденчето да пристигне дома, болницата издава дигитален извод на родени и неговото здравствено осигурување започнува автоматски. Сите жители на малата балтичка држава на возраст од 15 или повеќе години имаат електронски лични карти, кои се користат во здравството, електронското банкарство и купувањето, потпишување на договори, и многу повеќе покрај тоа – дури и да гласаат.

Ова претставува одличен почеток и можност за воведување на eKYC софтверот.

Христијан Блажовски

Колумни

2020 година – Во фокусот на Проектниот менаџмент

Објавено

на

Степенот на реализација на капиталните инвестиции коишто се однесуваат на проекти од јавен интерес го активира алармот за максимално придржување кон проектните параметри од страна на сите инволвирани субјекти коишто работат на проектите финансирани од државниот буџет. Неприфатливо е да нема целосна реализација на капитални инвестициски проекти од јавен интерес. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Како Blockchain технологијата може да го промени функционирањето на банките

Објавено

на

Blockchain е поларизирачка технологија – некои луѓе тврдат дека сето тоа е моментално и нема случаи на вистинска употреба; додека други се убедени дека тоа радикално ќе придонесе за револуционизирање во одредени области на бизнисот. За многумина, blockchain првично беше синоним за Bitcoin и други криптовалути. Сепак, во изминатите две години, голем број од оние кои коментираа, сега се будат од фактот дека blockchain технологијата може да се подреди за да се подобри функционирањето на одредени деловни функции. Еден од тие случаи на употреба е користење blockchain за подобрување на режимите за усогласеност со KYC / AML. (more…)

Продолжи со читање

Колумни

Како перењето на пари влијае врз економиите на земјите?

Објавено

на

Голем број на економски анализи укажуваат на заклучок дека силните институции за финансирање во земјите во развој – како што се банките и небанкарските финансиски институции – се едни од клучните елементи за економскиот раст. Таквите институции овозможуваат концентрација на капиталните ресурси од домашните заштеди – па дури и средства од странство – и ефикасно распределување на таквите ресурси за инвестициски проекти што создаваат одржлив економски развој. (more…)

Продолжи со читање

Популарно