Connect with us

Анализи

Државни хартии од вредност – колку често и како ги издава државата?

Објавено

на

Државните хартии од вредност (ДХВ) се безризични хартии од вредност кои во име на Владата на Република Македонија ги издава Министерството за финансии. Првата аукција на ДХВ е реализирана во јануари 2004 година со емисија на 3 месечни државни записи.

ДХВ се продаваат преку аукции кои се организирани преку Агентот на Министерството за Финансии, а тоа е Народната Банка на Република Македонија. На аукциите директно можат да учествуваат само овластените директни учесници (сите банки во РМ), а останатите заинтересирани резиденти и нерезиденти можат да учествуваат индиректно, односно, преку банките.

Номиналната вредност на една ДХВ е 10.000,00 денари. Државните записи се издаваат и исплатуваат по номинална вредност, а се уплатуваат по дисконтирана вредност. Државните обврзници се издаваат и исплатуваат по номинална вредност, а се продаваат по цена постигната на аукцијата и до нивното достасување се плаќа полугодишна или годишна купонска камата.

Најголем дел од државните хартии од вредност се едногодишни државни записи, а најмал е износот на продадени шестмесечни записи. Во последниот период, државата ги намали задолжувањата по однос на краткорочни државни записи, а во април издадена е и триесетгодишна државна обврзница. Министерството за финансии продава хартии од вредност или записи и обврзници на домашниот пазар преку кој ги финансира обврските на буџетот, а записите ги купуваат финансиските институции во земјата, банките, но и пензиските фондови. Лани на крајот на јуни долгот на државата за запишани државни хартии од вредност изнесува помалку од 1,4 милијарди евра, додека во јуни 2015 состојбата на државниет записи и обврзници изнесува 1,3 милијарди евра.

По основ на петгодишни државни обврзници издадени се вкупно 141 милиони евра, додека состојбата на дестгодишните обврзници е 138 милиони евра. На крајот на јуни во шестмесечни записи биле запишани 10,5 милиони евра, најмалку по сите основи.

 

Анализи

Се поголем е бројот на банкари – милионери!

Објавено

на

Банките се едни од најпрофитните организации, како во светот, така и во нашата земја. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Македонците сеуште практикуваат плаќање во кеш, но тој тренд полека се менува

Објавено

на

Статистичките податоци на Народната банка за септември 2018 година покажуваат дека од вкупниот број трансакции реализирани со кредитни трансфери или приближно пет милиони, во хартиена форма се реализирани 2.896.599 трансакции, додека електронски 2.069.280. (more…)

Продолжи со читање

Анализи

Колку се застапени жените во Управните одбори на банките во Македонија?

Објавено

на

Со цел утврдување на статусот на жената во општеството, Банкарство спроведе истражување на тема ,,Жените во Управните одбори на банките во Република Северна Македонија”. Истражувањето ја опфаќа процентуалната застапеност на жените во Управните одбори на банките во Македонија, па за таа цел беа анализирани сите банки. (more…)

Продолжи со читање

Популарно

Copyright © 2018 bankarstvo.mk. All Rights Reserved. Developed by Digital Orange